Ogi apurrak

26290 - Gizarte eta Hezkuntza Ikerketa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.    Gizarte eta Hezkuntza ikerkuntzaren balioa identifikatu, gizarte eta hezkuntza errealitatearen ezagutza eta ulermen sistematiko erraztu ahal izateko.
2.    Giza eta gizarte zientzien arloan, eta bereziki Gizarte Hezkuntzan, ikerkuntza zientifikoak dituen berezko ezaugarriak identifikatu.
3.    Ikerketen planifikazio, gauzatze eta komunikazioan, kontutan hartu behar diren hainbat alderdi etikoek duten garrantziaz jabetzea.
4.    Ikerkuntza metodologi eta aldaera desberdinen arteko elkarbizitzaren ulertu.
5.    Hezkuntzaren arloan, ikerkuntza zientifikoaren prozesuan parte hartu duten jarduera desberdinak identifikatu.
6.    Hezkuntzaren praktikarako interesgarriak izan daitezkeen ikerkuntza gai eta arazoak proposatu.
7.    Helburuak eta hipotesi zientifikoak formulatu.
8.    Ikerkuntza gai eta arazoari buruzko dokumentu-iturriak aurkitu, hustu eta baloratu.
9.    Gizarte eta Hezkuntza Ikerkuntzan, aldizkari eta datu-base garrantzitsuenak ezagutu.
10.    Ikerkuntza-txostenen kalitatea ebaluatzeko erabilgarriak diren hainbat irizpide identifikatu.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Gizarte eta Hezkuntza Ikerkuntzaren kontzeptu alderdiak.
2. Bibliografia zientifikoaren berrikuspena
3. Ikerkuntza-prozesu orokorra eta txostena
4. Gizarte Hezkuntza ikerkuntzaren hastapenak
5. Ikerkuntza diseinuak
6. Datuen bilketa eta analisia
7. Gizarte Hezkuntza Ikerkuntzaren alderdi etikoak.
2. Hezkuntzan Ikerkuntza-metodologiak: Hezkuntza-Ikerkuntzaren aniztasun metodologikoa. Sailkatze-

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

•    Lauhilabetekoaren amaieran, egitarau teoriko osoaren azterketa. Azterketa hau aukera anitzeko froga objektiboa izango da. Azterketa gainditzen ez dutenentzat edo aurkezten ez direnentzat, uztailean mota berdineko beste azterketa izango da.
•    Behin-betiko kalifikazioa, azterketaren nota, DILAN eta praktiken baloraziotik sortuko da ondoko era honetan: azterketaren kalifikazioa, kalifikazio osoaren %50a izango da (5 puntu), DILAN %20a (2 puntu) eta praktikak %30 (3 puntu). Gutxieneko asistentzia bete beharko da (eskola kopuruaren %80) eta kontrolatua izango da. Ikasgaia gainditzeko bi zatiak (teorikoa eta praktikoa) gainditzea beharrezkoa da.
•    Eskoletara etorriko ez direnentzat, oinarrizko kalifikazioa azterketarena izanen da. Jarduerak azterketaren kalifikazioa igotzeko erabiliko da, baldin eta ontzat eman badira. Irakasleak, horrela nahi badu, eskatu ahal izango du praktika horien ahozko aurkezpena.
Ikasleak deialdiari uko egiteko aukera izango du. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko dio idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez bi aste lehenago.

Justifikatutako arrazoiengatik ebaluazio mistoan parte hartzen ez duen ikasleak, bukaerako proba egingo du eta eskatutako praktikak entregatuko ditu, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Koordinatzaileak adieraziko dio egoera berezian dagoen ikasleari zein den bukaerako froga eskatzeko jarraitu behar duen prozedura.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasleak sortutako materialak eta ikerkuntza-txostenak.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Bisquerra, R.(2004): Métodos de investigación educativa: Guía práctica. Barcelona: PPU.
Buendía, L., Colás, M.P. y Hernández, F. (2003): Métodos de investigación en Psicopedagogía.Madrid: McGrae Hill.
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009): Evaluación educativa. Madrid: Alianza.
McMillan, J.H. y Schumacher, S. (2011): Investigación educativa. 5ª edición. Madrid. Pearson.
Nieto Martín, S. (dir.)(2010): Principios, métodos y técnicas esencialas para la investigación educativa. Madrid: Dykinson.
Pérez Serrano G.(2000): Modelos de Investigación cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural: Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea.
Ruiz Olabuénaga J.I., Aritegui, I, Melgosa , L.(2002): Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Cuadernos monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Colás, P., Buendía, L. (1992): Investigación Educativa. Sevilla: Alfar.
Dendaluce, I. (1988): Aspectos metodológicos de la investigación educativa. Madrid: Nancea
Hernández, F. (1995): Bases metodológicas de la investigación educativa. I.Fundamentos. Murcia:DM.
Hernández, F., Fuentes, P., Iglesias, E. y Serrano F. J. (1995): Introducción al proceso de investigación en educación. Murcia: DM.
Rodríguez, G, Gil, J., GarcíaE. (1996). Metodología de la investigación educativa. Málaga: Aljibe.
 • Aldizkariak:

Bordón
Educación Social: Revista de Intervención socioeducativa.
RELIEVE (Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa
Revista de Educación
REDIE (Revista Electrónica De Investigación Educativa).
Tantak
 • Interneteko helbide interesgarriak:

AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. http://www.uv.es/aidipe/
CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mec.es/cide/
CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica). http://www.cindoc.csic.es/
ERIC. Educational Resources lnformation Center. http://www.ed.gov/EdRes/EdFed/ERIC.html
IVEI/ISEI: Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. http://www.isei.euskalnet.net

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es