Ogi apurrak

26294 - Esku-hartzearen Plangintza • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Se desarrollarán temas vinculados con la planificación de procesos de enseñanza y aprendizaje en varios sectores del ámbito socioeducativo, incidiendo en los elementos fundamentales de la programación didáctica.
Esta asignatura forma parte del 4º módulo del Grado, el cual lleva por nombre: “Planificación, Gestión y Evaluación de programas socioeducativos”

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.-Programa, plana eta proiektuen arteko desberdintasunak bereiztu kasu praktikoak erabiliz (K1).
2.-Beharren diagnosiak egin egoera zehaz bat kontuan harturik (K2).
3.-Gizarte proiektu bat diseinatu oinarrizko irizpideak errespetatuz (K5).
4.-Administrazioek zein enpresek proiektuak ebaluatzeko erabiltzen dituzten irizpideak identifikatu profesionalen aurkezpenak aztertu ondoren (K2).

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.-GAIA: PLANIFIKAZIOAREN GARRANTZIA

-Planifikazioaren ikuspegiak
-Planifikazioa eta printzipio etikoak

2.-GAIA: Gizarte proiektuak.
    -Gizarte proiektuen orientazioa.
    -Programa, plana eta proiektuaren definizioa.
    -Proiektuak egiteko irizpide orokorrak.
    -Proiektua egiteko landu behar diren faseak.

3.-Egoeren eta beharren diagnosia.
    -Beharren ebaluazioa.
    -Lehentasunen zehaztapena.
    -Arazoen zehaztapena.
    -Proiektuaren ubikazioa.
    -Diagnosia egiteko erreferenteak.

4.-GAIA: Proiektuaren planifikazio fasea.
    -Proiektuen planifikazioa: abantailak eta eragozpenak.
    -Planifikatzeko elementu nagusiak.

5. GAIA: Proiektuaren exekuzioa.
    -Pertsonen sensibilizazioa.
    -Profesionalen formazioa.
    -Taldearen kohesioa.

6. GAIA: Proiektuaren ebaluazioa.
    -Ebaluazioaren definizioa.
    -Ebaluazioaren faseak.
    -Ebaluatzeko kontuan hartu behar diren printzipioak.
    -Ebaluazio tresnak.
    -Ebaluazio motak.
    -Autoebaluazioa eta autoestima.

7. GAIA: Proiektuaren hobekuntza.

Metodologia

-Arazoak konpondu-ebatzi.
-Kasu azterketak.
-Proiektuak-Ikerketa lanak.
-Hezitzailearen erakusketa eta demostrazioa.
-Laborategiko praktikak-Ikasgela eta espazio bereziak
-Talde lanen koordinazioa.
-Hezitzailearen azalpenak.
-Ikaslearen azalpenak.
-Hitzaldiak.
-Bideo-filmak ikusi.
-Liburuak-artikuluak laburtzea.
-Eztabaidak-debateak.
-Gai bat aurkeztu, argudiatu, ebaluatu.
-Lan praktikoak eta txostenak egitea.
-Sistematikoki ikastea.
-Gai bat idatziz sakontzea.
-Banakako lana.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 25%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 20%
  • BANAKAKO LANAK 15%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%
  • Actividad Interdisciplinar de Módulo 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

AIM: 2 puntu
AZTERKETA: 4 puntu
GELAKO PARTEHARTZEA: 2 puntu
DOSIERRA: 2 puntu

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

En la convocatoria extraordinaria el alumnado acreditará el desarrollo de las competencias siguiendo el mismo procedimiento que los utilizados para las y los estudiantes que no puedan participar en la evaluación continua y se presentan a la evaluación final. Es decir:
- Realizar una prueba escrita final (día y hora establecidos por los respectivos centros). Consistirá en la realización de un análisis crítico de un proyecto socioeducativo desde un punto de vista técnico: 60%
- Entregar un trabajo individual (el día y la hora de la prueba final). Consistirá en el diseño de una de un Plan de Comunicación para un determinado programa o proyecto: 40%

Para renunciar a la convocatoria extraordinaria será suficiente con no presentarse a la misma.

Nahitaez erabili beharreko materiala

EZ DAGO

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

- ÁLVAREZ, I. (2006). Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos. Madrid: Limusa.
- GARCÍA, G. Y RAMÍREZ, J.M. (2006). Manual práctico para elaborar proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI.
- PÉREZ SERRANO, G. (1993). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea
-PARCERISA,A. (1999)Didáctica en la educación social. Barcelona, Graó.
- Ararteko (2008), Informe extraordinario sobre condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social. Vitoria, Ararteko
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

- AGUILAR, M.J; ANDER-EGG, E. Y FRESNO, J. (2000). Cómo elaborar proyectos para la Unión Europea. Madrid: CCS.
- GIMENO, J. (2008). Educar por competencias ¿qué hay de nuevo?. Madrid: Morata.
-VERDUGO, M. A. (2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza editorial.
- ZABALA, A. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
- Merino, R., De la Fuente Blanco, M. G. (2007). Sociología para la intervención social y educativa. Madrid, Editorial Complutense.
 • Aldizkariak:

- Revista de Educación Social.
-Tantak
-Journal of curriculum studies
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria
Zerbitzuan
 • Interneteko helbide interesgarriak:

- http://www.ararteko.net
http://www.siis.net
-http://www.eurydice.org
-http://www.eduso.org
-http://www.swetswise.com/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/06
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es