Ogi apurrak

25916 - Hizkuntzaren Didaktika eta Atzerriko Hizkuntza  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honetan Haur Hezkuntzako curriculumari ekiten zaio komunikazioaren esperientziaren esparrutik. Etapa honetan haurrek besteekiko elkarrekintzaren bidez (bereziki familiako eta eskolako helduekin) garatzen dituzten komunikazio formak ezagutzea da helburua.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.- Ahozko hizkuntzaren ulermenean eta adierazpenean parte hartzen duten prozesuak ezagutzea (lehenengo hizkuntzan eta bigarren hizkuntzan), horiek garatzeko irakaskuntza jarduera egokienak lantzea.

2.- Ahozko diskurtso genero desberdinak ezagutzea eta aztertzea dira, Haur Hezkuntzarako egokienak direnak nabarmenduz.

3.- Haurrak eskolan sartzean duen hizkuntza eta komunikazio ezagutza abiapuntutzat hartuta, hizkuntza gaitasunak garatzeko estrategia, jarduera eta baliabide egokienak lantzea.

4.- Haur Hezkuntzako haurrak atzerriko hizkuntzara gerturatzeko beharrezko trebetasunak eta gaitasunak eskuratzea (Europako erreferentzi marko bateratuko B1 maila).

5.- Haur Hezkuntzako ikasleei ikasgelako esku-hartze didaktikoen printzipioen hastapenak ezagutzea (ahozko mailan).

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Hizkuntzak Haur Hezkuntzako curriculumean.
2. Komunikazioaren garapena bizitzako lehenengo urteetan, familian eta eskolan.
3. Ahozkotasunaren ezaugarriak. Ahozko ulermena eta adierazpena lehenengo hizkuntzan eta bigarren hizkuntzan.
4. Ahozko diskurtsoaren generoak Haur Hezkuntzan.
5. Ahozkoa ikasteko eta garatzeko irakaskuntza estrategiak lehenengo hizkuntzan eta
bigarren hizkuntzan. Hezkuntza egoerak eta jarduerak.
6. Hizkuntza sistema gisa: fonologia, morfosintaxia, hiztegia; diskurtsoa.
7. Hizkuntzaren erabilera: ahozko eta idatzizko ulermena eta adierazmena.
8. Hizkuntzaren erabilera arauak
9. Atzerriko Hizkuntza Haur Hezkuntzan

Metodologia

Irakaskuntza estrategiak ikaskuntza aktiboa sustatzen du

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 18   72            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 27   108            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

1) Ebaluazio sistema mistoa eskolen %98 baino gehiagora etortzen diren ikasleentzat. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %2 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

2) Azken ebaluazio sistema eskoletara etortzeko justifikazioa duten kasuetarako. Programaren %100 azken froga baten bitartez ebaluatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK
o    Azken froga: %100.


AZKEN FROGARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK

Araudiak ezartzen duenaren arabera, azken frogak programaren %50 baino gutxiago ebaluatzen duenez, uko egin nahi dioten ikasleek uko egitea azaltzen duen idatzi bat aurkeztu behar diote ikasgaiko irakasleari azterketen epe ofiziala (ez azterketa eguna) hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

1) Ebaluazio sistema mistoa eskolen %98 baino gehiagora etortzen diren ikasleentzat. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %2 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

2) Azken ebaluazio sistema eskoletara etortzeko justifikazioa duten kasuetarako. Programaren %100 azken froga baten bitartez ebaluatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK
o    Azken froga: %100.


AZKEN FROGARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK

Araudiak ezartzen duenaren arabera, azken frogak programaren %50 baino gutxiago ebaluatzen duenez, uko egin nahi dioten ikasleek uko egitea azaltzen duen idatzi bat aurkeztu behar diote ikasgaiko irakasleari azterketen epe ofiziala (ez azterketa eguna) hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

Nahitaez erabili beharreko materiala

    Libro y/o material de texto para uso en clase
    Material audiovisual (TV, reproductor cassette/CD, reproductor DVD/video, proyector...)
    Ordenador con conexión a red y proyector

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

    BOE: REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 2006.
    BOPV: DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Suplemento al n.º 218 -martes 13 de noviembre de 2007
FRANCÉS
    AAVV (2003). Grammaire expliquée du français. Clé international. Paris.
    Bérard-Chr Lavene, E. (1995). Grammaire utile du français. Hatier. Paris.
    CUQ J.P. et GRUCA I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Coll. FLE. Presses Universitaires de Grenoble (PUG).
    Larousse Français-Espagnol.
    Le Petit Larousse.
    SUSO LOPEZ, J. (2000). L'Unité Didactique en Français-LE (Théorie et pratique). Método. Granada.
INGLÉS
    Dip, dip, dip! Ingelesaren sarrera goiztiarra, 4-5 urtekoentzat. (2005) Eusko Jaurlaritzaren argitalpen zerbitzu nagusia.
    Collins English Dictionary. (2009). HarperCollins.
    Gran Diccionario Oxford Español-Inglés / Inglés-Español (2008). Oxford University Press.
    IKASTOLEN ELKARTEA. Ikastolen Hizkuntz Proiektua. 2009.
    LARSEN-FREEMAN, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press. Oxford.
    MADRID BUENO, A. (eds). (2004). TEFL in Primary Education. Universidad de Granada. Granada.
    MORRIS M. (1998). Morris Student Plus. Euskara-Ingelesa/English-Basque. Klaudio Harluxet Fundazioa.
    MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge.
    SWAM, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press. Oxford.
  • Aldizkariak:

Research on Language and Social Interaction
Studies in Second Language Acquisition
Language Teaching
Language Learning
Modern Language Journal
Language Teaching Research
TESOL Quarterly
Second Language Research
Foreign Language Annals
ELT Journal
  • Interneteko helbide interesgarriak:

www.babelnet.sgb.ac.at/canalreve/bravo/module1.
www.britishcouncil.org
www.elkarrekin.org/elk/Lib/ingelesa.htm
www.ikastola.net (Eleanitz-English proiektua & Hizpro)
www.isabelperez.com/workshops.htm
www.restena.lu/amifra/exos/index.htm

UPV/EHU Liburutegia
Web of Knowledge
Scopus
Inguma
Teachers Media

Oharrak

Ebaluazio irizpide orokorrak:

Gaitasunen jabetzea neurtzeko ebaluazio irizpideak jarduera desberdinekin (jarraikakoak eta puntualak) burutuko da, gaiaren arabera pisu desberdina izango duten honako ardatzen inguruan:
-Taldeko edota banakako jarduera, lan, proiektu desberdinen bidez; azterketen bidez.
-Harrera egokia (baikorra, kolaboratzailea, kritikoa, aktiboa eta errespetuduna) eta parte-hartzailea jarduera teoriko eta praktikoetan, gelan, tutoretzan, mintegi eta gelatik kanpoko jardueretan).

Hizkuntzaren didaktikari dagozkion kredituetan (irakasgaiaren kredituen %50 dira):
Asistentzia eta partaidetza: %25
Lanak: %50
Aurkezpenak: %25

Atzerriko hizkuntzaren jabekuntzari dagozkion kredituetan (irakasgaiaren kredituen %25 dira):
Hizkuntza arloko ariketak: %40
Lanak eta aurkezpenak: %40
Azken froga: %20

Atzerriko hizkuntzaren didaktikari dagozkion kredituetan (irakasgaiaren kredituen %25 dira):
Ikasgelan egindako lanak: %20
Partaidetza: %20
Proiektua: %40
Aurkezpenak: %10

Oharra: Zati guztiak gainditzea ezinbestekoa da ikasgaia gainditzeko. Gainditutako zatiak ez-ohiko deialdirako gordetzen dira, baina ez hurrengo ikasturteetarako.
Eskoletara etortzen ez diren ikasleek edo etengabeko ebaluazioan gutxieneko asistentzia ez dutenek eskubidea dute %100eko balioa duen azken froga egiteko.
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es