Ogi apurrak

26475 - Gizarte Ingurunean Esperimentatzeko Tailerra



 • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Orokorrean mayor etapan (2. ikasturteko irakasgaia) ikusitako zenbait aspektu sakontzen dira: maisu-maistra baten trebetasun sozialak, talde lana aritzeko abileziak eta arazoak, hezkuntza berrikuntzak, Gizarte Zientziak lantzeko baliabideak eta bereziki kanpoko ekipamenduak, eta ikuspegi kritiko batetik gure komunitatean ditugun balore eta arauak.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

a.Eskolak dituen erronka sozialen trataerako metodologi, errekurtso eta proiektuak ezagutu, baloratu eta garatu.

b.Gizarte Zientzien Didaktikak, hezkuntza mailan ematen diren arazo sozialen aurrean, egiten dituen proposamen berritzaileen hausnarketa eta azterketa kritikoa egitea.

c.Maisu-maistrak bereziki lantaldean aritzeko behar diren trebetasun sozialak identifikatu eta landu.

d.Ingurune soziokulturala (museoak, interpretazio zentroak, eta besteak) eta beste.

e.Gure komunitatean garatu diren arau eta balore sozialak identifikatu eta aztertu ikuspegi kritiko batetik.




EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.GAIA.-INGURUNEA EZAGUTZEKO PROEIKTU ETA MATERIALAK.

2.GAIA.- INGURUNE SOZIALA ETA KULTURALA EZAGUTZEKO PROIEKTU ETA BALIABIDEEN AZTERKETA.






Metodologia

Tailerra izenak definitzen du irakasgairen izaera, eta talde lana bultzatuko da, nahiz gelako jarduretan nahiz kanpoko lanetan. Hala ere, beti bilatuko da lan horiek bakoitzeko hausnarketatik abiatzea eta bukaeran gogoeta pertsonala eta metakognitiboa eskatuko da.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 9   36            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 13,5   54            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Irakasgaiak ongi ezberdintzen diren bi zati ditu (ebaluazio misto sistemarekin % 75ko asistentzia eta partaidetza lortuz gero. Errepikatzaileak ez du bete behar aurrekoan bete badu behintzat):
a. Gizarte trebetasunak eta talde lana, non irakasgaiaren %40a den eta pisu berdina (%40) daukan ebaluazioan:
- Gelako nahiz gela kanpoko lan eta praktikak. Banakakoak nahiz taldekoak (%50).
- Azken gogoeta pertsonala (irakasgairen %50).
b. Haur Hezkuntzako Gizarte Zientzien Didaktikan balio eta baliabideak (irakasgaiaren % 60):
- Taldeko lanak eta praktikak (%50a): orotara 6 lan entregatu beharko dira, non ahozko aurkezpen bat ere egin beharko den.
- Banakako lana (%50a): irakasgaiaren hausnarketa eta sintesia.
Bi kasuetan (a eta b) irakasgaia aprobatzeko ezinbestekoa da atal bakoitza gainditzea.

Bertaratzea bermatzen ez denean (Unibertsitateko Gestio Araudia ikusi), ikasleak idatzizko/ahozko froga bat gauzatu beharko du, non bere balorea % 100 izango da. Horretarako ikasleak justifikatu behar izan du zergaitik ezin du ebaluazio sistema mistoan parte hartu (lan agiria, goi mailako kirolariaren ziurtagiria, ...), Eskolak zehazten duen prozedura jarraituz.

Deialdiari uko egiteko aukerak:

a.    Ebaluaziorako metodoa azken ebaluazioa denean, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da azken probara ez aurkeztea.
b.    Edozein ebaluazioa izanda -ebaluazio jarraian barne-, beste bi aukera daude:

    - azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gehiago balio badu, ikaslea ez bada probara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio.

    - azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gutxiago balio badu ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.




EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azken froga jarriko da non irakasgairen alde praktikoa nahiz teorikoa neurtuko den. Alderdi batzuk (adibidez kanpoko baliabideak) lan praktiko batekin ere ebaluatuko dira.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Aipatutako bibliografiaz aparte beste artikulu batzuk ere erabiliko dira (Moodelen jarriko dira).

Hezkuntza gaiarekin loturik dauden zenbait pelikula eta material audiobisualak aztertu eta landu daitezke.

Baliabide didaktiko ezberdinak ere aztertu eta landuko dira, bereziki hezkuntza ekipamenduak.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

BADILLO, R.Mª. (2000). Cuentos para “delfines”: autoestima y crecimiento personal: la didáctica del ser. Madrid: Narcea.
BUENO MORENO, Mª REYES y GARRIDO TORRES, MIGUEL ANGEL (2012): Relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Pirámide.
DE PUIG, I. & SÁTIRO, A. (2011). Jugar a pensar con niños y niñas de 4 a 5 años: guía educativa. Barcelona: Octaedro.
DELVAL, J. & ENESCO I. (1994). Moral, desarrollo y educación. Madrid: Alauda.
ESCORZA, F.J. (1998). Enseñar a pensar sobre valores sociales. Logroño: Universidad de La Rioja.
GÜELL BARCELÓ, M. (2006): ¿Por qué he dicho blanco si quería decir negro? : técnicas asertivas para el profesorado y formadores. Barcelona: Grao.
LOPEZ ARANDA, Ana (2007): 14 ideas clave: el trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: Grao.
PANIEGO, J.A. (1999). Cómo podemos educar en valores: Métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias. Madrid: Editorial CCS.
PUJOLÀS MASSET, Pere (2009): 9 ideas clave: el aprendizaje cooperativo. Barcelona: Grao
ROCA VILLANUEVA, Elia (2005): Cómo mejorar tus habilidades sociales: programa de asertividad, autoestima e inteligencia emocional. ACDE: Valencia.




 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

- ARANDA HERNANDO, Ana María (2003): Didáctica del Conocimiento del medio social y cultural en Educación Infantil. Síntesis, Madrid.
- DÍEZ NAVARRO, MªC.: (2007): Mi escuela sabe a naranja. Estar y ser en la escuela infantil. Barcelona: Grao
- HANNOUN, H. (1977) El niño conquista el medio. Las actividades exploradoras en la escuela primaria. Buenos Aires. Kapelusz.
- TREPAT, C.A. y COMES, P. (1998) El tiempo y el espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona, Graó.
 • Aldizkariak:

Aula de Infantil. Grao

Hik Hasi

Cuadernos de Pedagogía

Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación

Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Grao

Jakingarriak
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.revistainfancia.org

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es