Ogi apurrak

25912 - Informazio eta Komunikazio Teknologiak Haur Hezkuntzan • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honek aukera ematen du gogoeta egiteko IKTek, hezkuntza berrikuntza eragile gisa, gizartean eta hezkuntzan duten eraginaz, eta, ikasle eta irakaslearen gaitasun digitalaz. IKTen bitartez ematen diren elkarrekintza, komunikazio eta lankidetza prozesuen inguruko ezagutzak eskaintzen ditu eta baita hezkuntza-praktiketan egiten den IKTen erabilpenaren inguruan ere. Etorkizuneko hiritarren alfabetizazio digitala bermatuko duten pertsonak hezitzea du helburu, hiritar gisa Ezagutzaren Gizartean sartze aktiboa izan dezaten. Testuinguru birtualak hezkuntzaren baliabide eta eskenatoki bezala aurkeztuko dira. IKTekin egiten diren irakaskuntza-jarduera egokien identifikazioa, inplementazioa eta balorazioa egiteko aukera egongo da. Seihileko beste Irakasgaiekin batera diziplinarteko izaera duen proiektuan parte hartuko du. Lan honen garapenean ikasleek lehenengo praktikaldian bereganatu dituzten esperientziak eta ezagutzak kontutan hartuko ditu.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Lortu behar diren bost konpententziak honako hauek dira:
1.    IKTek hezkuntzan eta gizartean duten eragina eta familiako zein eskolako hezkuntzan nola eragiten duten aztertzea eta modu kritikoan txertatzea
2.    IKTen bidez elkarrekintza, komunikazio eta lankidetzako prozesuak ezagutzea, horiek sustatu ahal izateko
3.    Teknologian oinarritutako ikaskuntza-irakaskuntza prozesu berritzaileak planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea, hezkuntza-testuinguru formaletan
4.    IKTen bidez hezkuntza-materialak aukeratzen, egiten eta ebaluatzen jakitea, aurrez aurreko irakaskuntzaren eta irakaskuntza birtualaren testuinguruetan
5.    Bizitzan zeharreko ikaskuntza iraunkorraren eta garapen profesionalaren kultura garatzea
IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

GAITASUNAK    IKASTEAREN EMAITZAK
1.    IKTek hezkuntzan eta gizartean duten eragina eta familiako zein eskolako hezkuntzan nola eragiten duten aztertzea eta modu kritikoan txertatzea.    -Aztertzen du IKTek Haur Hezkuntzan duten eragin sozial eta hezitzailea, ezagutzaren gizartean ematen zaien erabilerari buruz hausnarketa kritikoa eginez.
2.    IKTen bidez elkarrekintza, komunikazio eta lankidetzako prozesuak ezagutzea, horiek sustatu ahal izateko
    -Interakzioa, komunikazio eta lankidetza-prozesuak errazten dituzten IKT tresnak ezagutzen ditu eta arduraz eta segurtasunez erabiltzen daki.
3.    Teknologian oinarritutako ikaskuntza-irakaskuntza prozesu berritzaileak planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea, hezkuntza-testuinguru formaletan
    -IKTetan oinarritutako hezkuntza- proposamen berritzaile bat planifikatu, garatu eta ebaluatzen du.
4.    IKTen bidez hezkuntza-materialak aukeratzen, egiten eta ebaluatzen jakitea, aurrez aurreko irakaskuntzaren eta irakaskuntza birtualaren testuinguruetan.
    -IKTen bidez, Hezkuntza-materiala prestatzen du ikasgelako irakaskuntza testuinguruan erabiltzeko.
-IKTak erabiliz, material didaktikoa garatzen du ikaskuntza birtualaren testuinguruan erabiltzeko.
-Testuinguru bakoitzerako egokienak diren IKT materialak aukeratu eta baloratzen ditu.
5.    Bizitzan zeharreko ikaskuntza iraunkorraren eta garapen profesionalaren kultura garatzea
    -Hezkuntza blog garatzen du bat non gaiari buruz egindako hausnarketan biltzen diren.
-Hausnartzen du irakasleen garapen profesionalean IKTek eta ikus-entzunezko hizkuntzek duten inpaktuaren inguruan.
-Etengabeko ikaskuntzaren kultura bat garatzearen beharraz hausnarketa egiten du.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA.- JAKINTZAREN GIZARTEA
•    Zientzia, Teknologia eta Gizartea: Ezagutzaren Gizartea
•    Eten Digitala Konpetentzia digitala
•    Haurtzaroa eta ikus kultura
Gai honetan ezagutzaren gizartearen ezaugarriak hurreratuko dira. Landuko da IKTen erabilera hezkuntza berrikuntzaren motor gisa.
2. GAIA.- INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK HEZKUNTZARAKO
•    Teknologia-bateratzea
•    Hezkuntzarako bitartekari eta eskenatoki berriak: Web 2.0 testuinguruak    
•    Baliabide didaktikoen diseinua, elaborazioa, inplementazioa eta balorazioa sarean

Konbergentzia teknologikoa landuko da eta Web 2.0 eta sortzen ari diren beste teknologiek haurren ikaste jarduerak garatzeko orduan eskaintzen dituzten baliabideak aztertuko dira. ikus-entzunezko baliabideak diseinatu eta garatuko dira ikaste-irakaste prozesuetan erabiltzeko; edo diseinatu garatu eta ebaluatuko dira, adin honetako haurrentzako tailerrak, haurrentzako jardueraren garapenarekin bat etorriz.
3. GAIA.- INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOen IRAKASKUNTZA-JARDUERA EGOKIAK
•    Hezkuntza-berrikuntza eta IKTen erabilera
•    Irakaskuntza-jarduera egokien identifikazioa, inplementazioa eta balorazioa
Gai honetan, IKTekin egiten diren praktika onak identifikatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko gakoak bilatuko dira.

Metodologia

Irakasgai hau landuko da Ikaskuntza metodologia aktiboen bidez. Bakarkako zein taldeko irakurketa eta tailer praktikoak egingo dira tartekatuta: 1) ikasturteko proiektu batean oinarritutako ikasketa garapenarekin eta 2) Haur Hezkuntzarako IKT tailerren diseinu, garapen eta ebaluazioarekin

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12       48        
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18       72        

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • BANAKAKO LANAK 15%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 40%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 15%
  • PORTFOLIOA 20%
  • modular 10%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ikasleek ebaluazio jarraituaren sistema ukatzeko 9. astea baino lehen idatzi baaten bidez, abisatu egin behar diote irakasleari
Taldearen lan aurkezpenetan irakasleak erabakiko du taldekideen artean nork egingo duen aurkezpena, Irakasleak taldeari esango dio, aurkezpena egin baino lehen.
Klasetara etortzen direntzat blog-portafolioaren aurkezpenaren bitartez izango da, egindako lan desberdinekin antolatuta izango da eta nahiko informazioarein egindako lanari esanahia emateko.
Nota holaxe izango da eta ikasgaia aprobatzeko aktibitatea hauek ongi eta aprobatuak izan behar ditut:

-%10 zati teorikoa eta aprobatu egin beharrekoa ( 1 kredito)

-%80 egidako lanaren kalitateagatik lortuko da. Egin eta aprobatu beharrekoa hau izango da:
Talde lana, tailerrak, klaseetan egindako aurkezpenagatik eta blog-portafolioan antolatutako ikaskuntza ebidentziak. Partaidetza eta konpromisua baloratuko da ere.

-Notaren %10 egin beharreko derrigorrezko lan modularraren arabera izango da.

Irakaleek jarraipen ebaluazioari esker bere nota eskuratuko dute eta azterketa finalagatik ebaluatua izateko irakasleari idatzi baten bidez eskatu egin behar diote 9. asteara iritsi baino lehen.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

AZKEN EBALUAZIOA, KLASERA ERREGULARKI EZ DATORREN eta UPV/EHUn INDARREAN DAGOEN ARAUTEGIAREN ARABERA azken froga batera aurkezteko eskubidea duen ikasleari bideratua dago. Ikasle horientzako azken ebaluazioa bakarka garatzeko idatzizko azterketa izango da. Ikaslea azken ebaluazio frogara aurkezten ez bada ikasleak deialdiari uko egiten diola ulertuko da, eta “Aurkezteke” jarriko zaio.
Egin beharreko azterketa 1) nahitaez erabili beharreko materialari buruz eta 2) teknologia 2.0-ren hainbat aplikazioen erabilpenaz izango da (adibidez blogs, google; drive,you tube y vimeo, etc)
1) Nahitaez erabili beharreko materiala
1) Sancho, J. M. (2008) De TIC a TAC, el difícil tránsito de un vocal. Investigación en la escuela, 64, 19-30.

2) Revista TERA 2.0 (https://issuu.com/espiral/docs/cast_entera2.0_2014):delakotik jarraian azaltzen diren artikuluak :

-Investigación, administración y docencia. Panorámica sobre Educación Infantil y Tic.
-¿Cómo usar las TIc en la Educación Infantil?
-Abre la pantalla y mira.
-Los robots: iniciaión a la robótica y los lenguajes de proramación,
-¿Es posible la clase invertida en la educación infantil?
-Realiad aumentada en educación infantil.
-¿Cómo aprendes a ser maestra? Tic, Género y narrativas visuales de laas futuras maestras de educación infantil.

3) FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL
-Correa,J.M. y Aberasturi-Apraiz, E (2015). Redes sociales e identidad digital docente. Experiencias de aprendizaje de futuras maestras de educación infantil a partir de la exposición artística Big Bang Data Opción 31, 311 - 333
-Correa, J.M. (2015). ¿Cómo aprendes a ser maestra?: Tic, género y narrativas visuales de futuras maestras de educación infantil. Reire 8 (2), 256 - 268
-Correa, J.M., Aberasturi,E., Gutierrez-Cabello, A.(2016). Ciudadanía digital, Activismo docente y Formación de futuras maestras de educación Infantil. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 15(2). 33-54

4) Hernández, F. y Sancho, J.(2011). La introducción de las TIC no demuestra que el alumnado aprenda mejor. M. (2011). Entrevista a Larry Cuban. Cuadernos de Pedagogía, 411, 40 – 45.
5) J.M. Correa y L.P. Gutiérrez (2010). Buenas prácticas con Tic en un taller de cuentos.
6) Reitman, J. (2014. Hombres, mujeres y niños. Paramount Pictures
7) Stone, O. (2016). Snowden. Endgame Entertainment
8) Peirano, M. (2015) ¿ Por qué me vigilan si no soy nadie? https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk
9) Al-Mansour, H.(2012). La bicleta verde (Wadjda).
10) Makhmalbaf, H. (2007). Buda explotó de vergüenza.
II) Tecnología 2.0 el siguiente documento contiene diferentes aplicaciones básicas que habrá que demostrar su dominio: https://issuu.com/joxemi/docs/contenidos_2.0

Nahitaez erabili beharreko materiala

11) Sancho, J. M. (2008) De TIC a TAC, el difícil tránsito de un vocal. Investigación en la escuela, 64, 19-30.

2) Revista TERA 2.0 (https://issuu.com/espiral/docs/cast_entera2.0_2014):los siguientes artículos:

-Investigación, administración y docencia. Panorámica sobre Educación Infantil y Tic.
-¿Cómo usar las TIc en la Educación Infantil?
-Abre la pantalla y mira.
-Los robots: iniciaión a la robótica y los lenguajes de proramación,
-¿Es posible la clase invertida en la educación infantil?
-Realiad aumentada en educación infantil.
3) Formación del profesorado de E.I.en tic
Correa, J.M. (2016).¿Cómo aprendes a ser maestra? Tic, Género y narrativas visuales de laas futuras maestras de educación infantil.
Correa,J.M. y Aberasturi-Apraiz, E (2015). Redes sociales e identidad digital docente. Experiencias de aprendizaje de futuras maestras de educación infantil a partir de la exposición artística Big Bang Data Opción 31, 311 - 333
Correa, J.M., Aberasturi,E., Gutierrez-Cabello, A.(2016). Ciudadanía digital, Activismo docente y Formación de futuras maestras de educación Infantil. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 15(2). 33-54
4) Hernández, F. y Sancho, J.(2011). La introducción de las TIC no demuestra que el alumnado aprenda mejor. M. (2011). Entrevista a Larry Cuban. Cuadernos de Pedagogía, 411, 40 – 45.
5) J.M. Correa y L.P. Gutiérrez (2010). Buenas prácticas con Tic en un taller de cuentos.
6) Reitman, J. (2014. Hombres, mujeres y niños. Paramount Pictures
7) Stone, O. (2016). Snowden. Endgame Entertainment
8) Peirano, M. (2015) ¿ Por qué me vigilan si no soy nadie? https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk
9) Al-Mansour, H.(2012). La bicleta verde (Wadjda).
10) Makhmalbaf, H. (2007). Buda explotó de vergüenza.
II) Tecnología 2.0 el siguiente documento contiene diferentes aplicaciones básicas que habrá que demostrar su dominio: https://issuu.com/joxemi/docs/contenidos_2.0

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

1) Sancho, J. M. (2008) De TIC a TAC, el difícil tránsito de un vocal. Investigación en la escuela, 64, 19-30.

2) Revista TERA 2.0 (https://issuu.com/espiral/docs/cast_entera2.0_2014):los siguientes artículos:

-Investigación, administración y docencia. Panorámica sobre Educación Infantil y Tic.
-¿Cómo usar las TIc en la Educación Infantil?
-Abre la pantalla y mira.
-Los robots: iniciaión a la robótica y los lenguajes de proramación,
-¿Es posible la clase invertida en la educación infantil?
-Realiad aumentada en educación infantil.
3) Formación del profesorado de E.I.en tic
Correa, J.M. (2016).¿Cómo aprendes a ser maestra? Tic, Género y narrativas visuales de laas futuras maestras de educación infantil.
Correa,J.M. y Aberasturi-Apraiz, E (2015). Redes sociales e identidad digital docente. Experiencias de aprendizaje de futuras maestras de educación infantil a partir de la exposición artística Big Bang Data Opción 31, 311 - 333
Correa, J.M., Aberasturi,E., Gutierrez-Cabello, A.(2016). Ciudadanía digital, Activismo docente y Formación de futuras maestras de educación Infantil. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 15(2). 33-54
4) Hernández, F. y Sancho, J.(2011). La introducción de las TIC no demuestra que el alumnado aprenda mejor. M. (2011). Entrevista a Larry Cuban. Cuadernos de Pedagogía, 411, 40 – 45.
5) J.M. Correa y L.P. Gutiérrez (2010). Buenas prácticas con Tic en un taller de cuentos.
6) Reitman, J. (2014. Hombres, mujeres y niños. Paramount Pictures
7) Stone, O. (2016). Snowden. Endgame Entertainment
8) Peirano, M. (2015) ¿ Por qué me vigilan si no soy nadie? https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk
9) Al-Mansour, H.(2012). La bicleta verde (Wadjda).
10) Makhmalbaf, H. (2007). Buda explotó de vergüenza.
II) Tecnología 2.0 el siguiente documento contiene diferentes aplicaciones básicas que habrá que demostrar su dominio: https://issuu.com/joxemi/docs/contenidos_2.0
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

8.2.-    Sakontzeko Bibliografia
Alba, I. (2011). Detrás de la Cámara. Cómo narrar en imágenes: del guion a la película. Barcelona: Montesinos.
Area, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de "buenas prácticas" pedagógicas con las TIC en el aula. Comunicación y Pedagogía, 222, 42-47.
Area, M. (2009). La competencia digital e informacional en la escuela. Recuperado de http://files.competenciasbasicas.webnode.es/200000167-814ad8244d/CompetenciaDigital-MArea.pdf
Correa, J.M. (2015). ¿Cómo aprendes a ser maestra?: Tic, género y narrativas visuales de futuras maestras de educación infantil. Reire 8 (2), 256 - 268
Correa, J. M., Losada, D., & Fernández, L. (2012). Políticas educativas y prácticas escolares de integración de las tecnologías en las Escuelas del País Vasco: Voces y cuestiones emergentes. Campus Virtuales: Revista Científica Iberoamericana de Tecnología Educativa, 1(1), 21-30.
Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: AnAnalysis of Frameworks. Sevilla: JointResearch Centre. InstituteforProspectiveTechnologicalStudies. Recuperado de http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
Gértrudix, M., Álvarez García, S., Galisteo del Valle, A., Gálvez de la Cuesta, C., y Gértrudix, F. (2007). Acciones de diseño y desarrollo de objetos educativos digitales: programas institucionales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 4(1). Recuperado de http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/gertrudix_alvarez_galisteo_galvez.pdf
González Ramírez, T. (2007). El concepto de “buenas prácticas”: Origen y desarrollo. Comunicación y Pedagogía, 222, 32-35.
Gros, B. (2000). Los ordenadores, provocadores de emociones. In B. Gros (Ed.), El ordenador invisible: Hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza (pp. 81-94). Barcelona: Ariel.
Gutiérrez, A., y Tyner, K. (2012). Media Education
 • Aldizkariak:

Computers & Education. www.elsevier.com/locate/compedu

Edutec-e. http://edutec.rediris.es/Revelec2/

Pixel-Bit. Revista de medios y educación. http://intra.sav.us.es:8080/pixelbit/

Relatec. http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec

Revista de Educación. http://www.revistaeducacion.mec.es/

Profesorado. http://www.ugr.es/~recfpro/

Digital Education. http://greav.ub.edu/der/index.php/der
 • Interneteko helbide interesgarriak:

•    Derecho a la educación. http://uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasderechoalaeducacion.htm
•    150 herramientas gratuitas para crear materiales educativos con TICs. http://www.humanodigital.com.ar/?s=150+herramientashttp://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=biblioteca.LeerLibroIU.leer&libro_id=1400
http://clic.xtec.net/
http://www.elhuyar.org/unitate_praktikoak/
http://www.zernola.net/
http://malted.cnice.mec.es/presentacion/QMalted.htm
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/DirectorioWeb.asp
www.edukiak.info
http://zientziaberri.nireblog.com/post/2006/12/06/ikastaroa-webquestak
http://www.phpwebquest.org/euskera/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_actividad=250&id_pagina=2
http://4teachers.org/
http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/06
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es