Ogi apurrak

25915 - Pentsamendu Matematikoa eta bere Didaktika • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Haur Hezkuntzako graduan hauxe da matematikaren irakaskuntzarekin erlazionatutako enborrezko irakasgai bakarra.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Matematika ezagutza sozio-kulturala harturik,curriculum eta ikas-irakasteari buruzko hezkuntz-teoriak aztertuko ditugu,haur-eskolan lantzen diren edukin matematikoak aztertzen,ikuspuntu didaktiko,psikologiko eta curricularretik;teknologia berriei eta baliabide manipulatiboei ezinbesteko garrantzia emanik.Horretarako,zenbakizko,espaziozko eta logikako estrategia eta baliabideak aztertuko ditugu.Baita ere, ingurune natural,sozial eta kulturalaren adeitasun eta interesa bultzatzen dituzten proiektuak.
GAITASUNAK
-Zenbakizko adierazpideak eta espazioaren, geometriaren eta garapen logikoaren kontzeptuak
garatzeko estrategia eta baliabide didaktikoak ezagutzea.
- Natura-, gizarte-, eta kultura-ingurunearekiko interesa eta begirunea sustatzea, proiektu didaktiko egokien bidez.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA- Matematikaren didaktikaren aspektu orokorrak. 1.1. Matematikaren Presentzia Soziala: balio praktikoa, instrumental aeta formala. Matematikaren irakaskuntzaren ikuspuntu historikoa. 1.2. Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn. 1.3. Globalizazioa haur hezkuntzarako proposamen didaktiko bezala.
2. GAIA- Erlaziozko pentsamendu logikoaren eraikuntza. 1. Informazioaren antolaketa: kuantifikatzaile logikoak. 2.2. Multzoen arteko erlazioak. Eragiketak . Sailkapen eta seriazioak. 2.3. Funtzio sinbolikoaren eta pentsamendu logikoaren garapen ebolutiboa. 4. Curriculumeko multzo honetako edukien azterketa. Materialak eta baliabideak. 2.5. Proposamen didaktikoak.
3. GAIA- Pentsamendu espazialaren eraikuntza. 3.1. Topologiako nozioak eta oinarrizko forma geometrikoak. 3.2. Espazioan orientatzea. Espazioaren errepresentazioa: erreferentzia sistemak. 3.3. Simetriak, desplazamenduka eta biraketak.4. Pentsamendu espazialaren garapen ebolutiboa. 3.5. Curriculumeko multzo honetako edukien azterketa. Materialak eta baliabideak. 3.6. Proposamen didaktikoak.
4. GAIA- Zenbakizko pentsamenduaren eraikuntza. 41. Zenbaki arruntaren aspektu kardinala eta ordinala. 4.2. Eragiketa aritmetikoak. Kalkulurako estrategiak. 4.3. Zenbaki nozioaren garapen ebolutiboa. 4.4. Curriculumeko multzo honetako edukien azterketa. Materialak eta baliabideak. 4.5. Proposamen didaktikoak.
5. GAIA- Magnitudea eta neurria. 5.1. Magnitudearen kontzepturako sarrera. Magnitude diskretu eta jarraituak. 5.2. Magnitudeen neurketa: estrategiak. 5.3. Magnitudeen kontserbazioa eta beren garapenaren genesia. 5.4. Curriculumeko multzo honetako edukien azterketa. Materialak eta baliabideak. 5.5. Proposamen didaktikoak.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 70%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 30%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

1.    Taldekako lana 15%-50%
2.    Froga idatzia 50%-70%
3.    Banakako lana 15%-20%

Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Proba horrek, egiten den moduan egiten dela, irakasgaiko notaren % 100 balio beharko du.
Irakasgaiaren ezaugarri eta edukiengatik irakasgaiaren beste alderdi batzuk gainditu behar badira, praktikak esaterako, bukaerako probaz gain kontuan hartuko beharko da beste alderdiak gainditu diren ala ez (Gestiorako Arautegia ikasturtea 2016/17, artikulu 43c).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

ohiko deialdian erabilitako irizpide berdinak

Nahitaez erabili beharreko materiala

237/2015 dekretua. Haur Hezkuntzako Curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoko ezartzekoa

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

-http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/05/1002355a.pdf
-Chamorro M.C. 2006. Didáctica de la matemática para Educación Infantil. Pearson; Prentice Hall.
-Berdonneau C. 2008. MATEMATICAS Activas 2-6 ed. Graó.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

- Alsina, C. y otros (1996): Enseñar matemáticas. Graó. Barcelona
- Anton, E. y otros (1997): Actividades en Educación Infantil (3-6). Indicadores de evaluación. E.E.E. Madrid.
- Carrillo, E., Hernán F. 1987. Recursos en el aula de matemáticas. Ed. Síntesis.
- Chamorro M.C. 2006. Didáctica de la matemática para Educación Infantil. Pearson; Prentice Hall. Madrid.
- Dickson, L. y otros (1991): El aprendizaje de las matemáticas. Labor. Madrid.
 • Aldizkariak:

- Alsina, C. y otros (1996): Enseñar matemáticas. Graó. Barcelona
- Anton, E. y otros (1997): Actividades en Educación Infantil (3-6). Indicadores de evaluación. E.E.E. Madrid.
- Carrillo, E., Hernán F. 1987. Recursos en el aula de matemáticas. Ed. Síntesis.
- Chamorro M.C. 2006. Didáctica de la matemática para Educación Infantil. Pearson; Prentice Hall. Madrid.
- Dickson, L. y otros (1991): El aprendizaje de las matemáticas. Labor. Madrid.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.educared.net
www.divulgamat.net
www.zientzia.net
www.Sectormatematica.cl/ppt.htm
www.fermatsi.org
xtec.es/recursos/clic
www.bak.ehu.es/p255-home/es
www.gamar.udg

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/07
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es