Ogi apurrak

25907 - Musika Adierazpenaren Garapena II • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Haur Hezkuntzako musika ikasgai honek, Haur Hezkuntzarako musika curriculum-a proposamenak ezagutu eta aztertzeko aukera ematen digu. Aldi berean, etapa hontako musika-edukinetan autoikasketa, ikerketa eta berrikuntza bultzatuz.
Ikaslea, haurraren heltze-prozesuan Musikak duen garrantziaz jabetzen saiatzen gara, baita berau gaitzea Musikaren alderdi desberdinetan.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.- Jolasa, musika-adierazpenerako baliabide didaktiko gisa erabiltzen jakitea.

2.- Musika-hautematea eta adierazpena, trebetasun motorrak eta sormena sustatzeko dituzten proposamen didaktikoak lantzea.
Emaitza:
1.-Musika eta jolasaren plazerraren bizipena berreskuratu, gelan praktikatuz.
2.-Jolasean oinarritutako ikasketa-jarduerak diseinatzeko gaitasuna.
3.-Abestiak, koreografiak sortzeko gaitasuna izatea.
4.- Musika-baliabide didaktikoak identifikatu eta sailkatzeko gaitasuna.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.GAIA ABESTIA ETA HAUR ERREPERTORIOA.
Haurraren errepertorio etaparako ezaguera eta erabilera egokiaren bultzatzea.
2.GAIA. MUSIKA ETA JOLASA.
Ikasketa-jarduerak eta jokoan oinarritzen diren musika-adierazpena erabiltzea eta garatzea.
3.GAIA. MUSIKA -SORMENA: INPROBISATU ETA SORTU.
Inprobisazioa bultzatzen duten jardueren bidez musika-asmaketa eta sormena sustatzea.
4.GAIA MUSIKAREN BALIABIDE DIDAKTIKOAK HAUR HEZKUNTZAN.
Musika adierazpena modu globalizatuan eta interdisziplinazko baliabideko erabileraren bitartez bultzatzen duten proposamen didaktikoak lantzea.
5.MUSIKA HAUR HEZKUNTZAKO CURRICULUMEAN
Haurren etapa curriculum-aren musika-oinarriak ezagutzea.

Metodologia

Metodologia:
Ikasturtean klaseak teoriko-praktikoak izango dira, egitarau honen edukiak landuz. Bertan agertzen diren edukiak gutxiagotik gehiagora garatuko dira, banaka zein taldeka eta irakaslearen zuzendaritzapean.
Lan modular bat ere osatuko da.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 50%
  • Test motatako proba 10%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 16%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 24%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Bakoitzaren balorea: Garatu beharreko idatzizko azterketa 50 %
Test motako idatzizko azterketa 15 %
taldeko lanak eta asistentzia 19 %
Moduloko lana 16 %

Oharra: Ebaluazio jarraian parte hartzen ez duen ikasleari, azken froga egingo zaio, non alde teorikoa eta praktikoa sartzen diren.
Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azken Ebaluazioa (%100)
Ebaluazio Sistema ez ohiko deialdian, azken froga bat izango da eta bertan irakasgaiaren eduki teoriko eta praktikoak ebaluatuko dira, notaren 100% suposatuko duelarik.
Ez-Ohiko Deialdiari Uko egin nahi duen ikaslea: Prozedura: Ez aurkeztearekin nahikoa da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

INSTRUMENTARIUM ORFF, AULA ESPECIAL DE MÚSICA
-BOE, BOPV: Decretos curriculares:
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación primaria. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
-DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Suplemento al n.º 218 -martes 13 de noviembre de 2007
-Ordenador.
-Audiovisuales

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

ALSINA, P.; DÍAZ, M.; GIRÁLDEZ, A. (2008). La música en la escuela infantil (0-6). Barcelona. Graó.
DELALANDE, F. (1995). La música es un juego de niños. Buenos Aires. Ricordi.
HEMSY DE GAINZA, V. (1983). La improvisación musical. Buenos Aires. Ricordi.
PAYNTER, J. (1991). Oír, aquí y ahora. Buenos Aires. Ricordi.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

CAMPBELL, P. S. & FREGA, A. L. (2001). Canciones de América Latina: De su origen a la escuela. Miami, FL. Warner Bros. Publications.
GARDNER, FELDMAN y KRECHEVSKY (2000). El Proyecto Spectrum.
-    Tomo I: Construir sobre las capacidades infantiles. Madrid. MECD y Morata.
-     Tomo II: Actividades de aprendizaje en la educación infantil. Madrid. MECD y Morata.
-    Tomo III: Manual de evaluación para la educación infantil. Madrid. MECD y Morata.
 • Aldizkariak:

Boletín de investigación educativo-musical del CIEM (Centro de Investigación en Educación Musical).
Eufonía: Didáctica de la música.
Léeme. Revista electrónica de educación musical.
Música y Educación.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://musica.rediris.es/leeme/index.html
http://www.filomusica.com/filo82/audicion.html
http://www.ucm.es/info/reciem/index.htm
http://usuarios.lycos.es/guiaudicion
http://www.aulaactual.com/
http://www.aulodia.com/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/20
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es