Ogi apurrak

26494 - Euskararen Arauak eta Erabilerak  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gaitasunak: - Testu motak eta komunikazio-jarduerak bereizi eta ekoizten jakin.
Helburuak: - Euskaltzaindiaren arauak zuzen erabiltzea.
- Komunikazio egoeraren parametroak kontuan izatea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

TEMA 1.-ZUZENTASUNAREN ETA EGOKITASUNAREN OSAGAIAK: GRAMATIKA-ARAUAK, ARAU AKADEMIKOAK ETA ARAU SOZIOPRAGMATIKOAK.
TEMA 2.-KOMUNIKAZIO-EKINTZAREN PARAMETROAK: HARTZAILEA, GAIA, EUSKARRIA, HELBURUA
TEMA 3.-KOMUNIKAZIO-JARDUERAK: ENTZUKETA ETA IRAKURKETA ARRETATSUA; AHOZKO ETA IDATZIZKO ELKARRERAGINA; JENDAURREKO AZALPENAK; IDATZIZKO EKOIZPENAK; AHOZKO ELKARRERAGINA; ELKARRERAGIN IDATZIA
TEMA 4.-TESTUAK: IKERKUNTZA-TESTUAK (ARTIKULUAK, PONENTZIAK, KOMUNIKAZIOAK, DOKTORETZA-TESIAK); TXOSTEN TEKNIKOAK (KATALOGOAK, ESKU-LIBURUAK, TXOSTENAK¿); MATERIAL DIDAKTIKOAK (LIBURUAK, FITXAK, WEB-ORRIAK...); HEDABIDEETAKO TESTUAK (ALBISTEAK, ERREPORTAJEAK, DIBULGAZIO-MATERIALAK...), TESTU ADMINISTRATIBOAK (CURRICULUMAK, GUTUNAK, AKTAK, DEIALDIAK...), ETA ABAR.
TEMA 5.- ESTILO ZAINDU OROKORRA: PROPOSAMENAK ETA GOMENDIOAK

Metodologia


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:Ebaluazioa honako hau da:
1.- Etengabeko ebaluazioa. Klasera etortzen diren ikasleentzat:
- Azterketa idatzia %50
- Gelako lanak %50


2.- Azken ebaluazioa: Klasera etortzen ez diren ikasleentzat edo etengabeko ebaluazioan gutxieneko asistentzia (<%75) edo partehartzea (lanak…) bete ez dutenak derrigortuta daude azken froga bat egiteko. Beraz, ikasleria honek derrigorrez azterketa teoriko-praktiko bat egin beharko du, eta azterketa honek %100 balioko du. (EHUko Graduko eta Lehenengo eta Bigarren zikloko ikasketen gestiorako araudia. 43. artikulua).

Oharra: azterketari uko egiteari buruz bi aukera daude. (UPV/EHUn Jarraitzeko Araua, 3. artikulua)
a. Ebaluaziorako metodoa azken ebaluazioa denean, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da azken probara ez aurkeztea. (Klasera etortzen diren ikasleentzako)
b. Edozein ebaluazioa izanda -ebaluazio jarraian barne-, azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gehiago balio badu, ikaslea ez bada probara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Materiala:- Ikasleentzat prestatua dagoen txostena
- Bibliografia

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

ALCARAZ, E., MARTINEZ, J.M. & YUS, F. (Eds) (2007), Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona: Ariel

CABRÉ, M.T. y GOMEZ DE ENTERRIA, J. (2006), La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La situación global, Madrid: Gredos

CASSANY, D. (2006), Taller de textos, Barcelona: Paidós

CASTELLÓ, M. (coord.)(2007), Escribir y comunicarse con textos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó

  • Aldizkariak:

Euskara
  • Interneteko helbide interesgarriak:

www.hiztegia.com
www.ehu.es/azpidazki
www.Euskaltzaindia.net/arauak
www.euskadi.net/euskalterm/Indice e.htm

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es