Ogi apurrak

26478 - Baliabideen Tailerra I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikasturte osoko materia dugu hau, irakasgai honek diziplinarteko izaera du eta bertan garenok hezkuntza sisteman egun laguntzarako eta sustengurako dauden baliabide arrakastatsuenak ezagutzeko eta horien inguruan hausnartzeko parada izango dugu. Azken finean, hauexek dira gure xedeak:
•    Hezkuntza-premia berezietara egokitutako hezkuntza-jardueretarako tresnak eta baliabideak ezagutzea, prestatzea eta erabiltzea.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Graduko Konpetentziak:
-    G003 IKASKUNTZA-TESTUINGURUAK ETA DIBERTSITATEA: Dibertsitate indibiduala, soziala eta kulturala aitortu eta errespetatzea. Ikaskuntza-espazioak dibertsitate-testuinguruetan diseinatu, arautu eta kudeatzea, betiere kontuan izanik ikasleen hezkuntza-premia bereziak, genero-berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideekiko errespetua.
-    G004- BIZIKIDETZA ETA GATAZKEN KONPONKETA: Ikasgela barruan eta ikasgelatik kanpo bizikidetza sustatzea. Bizikidetza demokratikoaren arauak eraikitzean ikasleek parte har dezatela sustatzea eta gatazkak bake giroan konpondu daitezela elkarlanean ahalegintzea. Ikaskuntzaren eta bizikidetzaren testuinguruak sistematikoki behatzen jakitea eta horien inguruan gogoeta egiten jakitea, eta, oro har, ikasleen gaitasunak hezkuntzaren ikuspegitik eta etengabeki ebaluatzeko tresna nagusi gisa behaketa erabiltzeko gai izatea.
-    G013 HEZKUNTZA-IKERKETA: Ikerketatik abiatuta hezkuntzak dituen kontzepzioak aztertzea eta balioestea, baita Hezkuntza Administrazioaren curriculum-proposamenak ere, hezkuntza-proiektuak eta programazio-unitateak diseinatu eta garatzeko, curriculuma testuinguru soziokultural aldakorretara egokitzea ahalbidetuko baitu horrek.
IKASKUNTZA EMAITZAK (balibideen tailerra I):
Aniztasun eremuetan eskuartze egokirako egun erabiltzen diren baliabideak ezagutzea, sortzea eta erabiltzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA- Curriculumera sartzeko laguntza teknikoa: laguntza irakaslea eta laguntza taldeako    
2. GAIA- Komunikazio-sistema alternatiboak. Dinamika dialogikoak estrategia metodologiko gisa.
3. GAIA- Irakaskuntza-materialak egokitzea, hezkuntza indartzeko. Ikaskuntza Kooperatiboa (IK/KI)
4. GAIA- Curriculumeko gaitasunak garatzeko laguntza-baliabideak. Arrakasta- jarduerak

Metodologia

Ikaskuntza prozesuan zehar bai ekipo lana eta bai lan autonomoa sustatzeko estrategiak aurrera eramango ditugu. Horretarako, azalpen teoriko-pratikoaz gain, ikasleek egin beharreko lan indibidual eta taldekoen azalpena egongo da. Halaber, kontzeptu teorikoak hobeto ulertzeko kasu azterketa ezberdinak aurrera eramango dira.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 9   36            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 13,5   54            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Tailerra gainditzeko ikasleak eskatutako frogak bete beharko ditu eta bere garaian aurkeztu. Froga hauek ebaluazioaren %100 izango dute balioa.
Bestela banakako azterketa idatzia gainditu beharko dute ikasleek.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

-    Irakurketa-txostenak
-    Moodle-ko ikastaroa

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Arnaiz, P. (2000): Educar en y para la diversidad. En Soto, F.J. y López, J.A. (Coords.): Nuevas Tecnologías en el Ámbito de las Necesidades Especiales y la Discapacidad. Murcia: Consejería de Educación y Universidades.

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., y Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia.

Booth, T.,y Ainscow, M. (2005). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Gobierno Vasco. Vitoria.

Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure.

Pujolàs, P., Lago, J.R. (2014). IK/KI PROGRAMA (Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi). Recuperado de https://www.google.es/search?q=pujolas+lago+Ikasteko+kooperatu+kooeratzen+ikasi&oq=pujolas+lago+Ikasteko+kooperatu+kooeratzen+ikasi&aqs=chrome..69i57.13869j0j8&sourceid=chrome&es_sm=119&ie=UTF-8
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Muntaner, J. J. (2000). De la compensación a la inclusión: La organización de un modelo de apoyo en la escuela. En L. Delgado (Coord.), Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal (pp. 423-443). Granada: Grupo Editorial Universitario.

Ortiz, Mª C. (1996). De las “necesidades educativas especiales” a la inclusión. Siglo Cero, 27 (2), 5-13.

Parrilla, A. (1998) Creación y desarrollo de grupos de apoyo entre profesores. Bilbao: Ediciones Mensajero.

Skliar, C. (2008). La pretensión de la diversidad o la diversidad pretenciosa. Monográfico. A propósito de la diversidad. Kikiriki, 89, 30-37.

Stainback, S. (2001). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el curriculum. Madrid: Narcea.

Susinos, T. y Calvo, A. (2006). Yo no valgo para estudiar. Un análisis crítico de la narración de las experiencias de exclusión social, Contextos Educativos, 8-9, 85-104.

Verdugo, M. A. (2006). Como mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Salamanca: Amarú.
 • Aldizkariak:

Arandia, M., Alonso, M.J. y Martinez-Dominguez, I. (2010) La metodología dialógica en las aulas universitarias. Revista de Educación, 352, pp 309-329

Damm, X. (2009). Representaciones y actitudes del profesorado frente a la integración de Niños/as con Necesidades Educativas Especiales al aula común. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 3(1), 25-35.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Alonso, M.J., Arandia, M. y Loza. M. (2008). La tertulia como estrategia metodológica en la formación continua: avanzando en las dinámicas dialógicas. Recuperado de http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1240860668.pdf

Catalán de la Hoz, V. (2007). Las asambleas en una Comunidad de Aprendizaje. Recuperado de http://comunidadesdeaprendizaje.net/pdf/asamblea.pdf

Flecha, R., y García, C. (2007). Prevención de conflictos en las Comunidades de Aprendizaje. Recuperado de http://www.doredin.mec.es/documentos/00620073000915.pdf
Includ-ed (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Ministerio de Educación y Ciencia. Recuperado de http://www.copoe.org/content/%E2%80%9Cactuaciones-de-%C3%A9xito-en-las-escuelas-europeas%E2%80%9D-publicado-por-el-ministerio-de-educaci%C3%B3n-cul

Ortega, S., y Puigdellívol, I. (2004) Incluir es sumar. Aula de Innovación, 131, 47-50. Recuperado de http://books.google.es/books?id=Q0kbqIUz_4IC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Puigdell%C3%ADvol+incluir+es+sumar&source=bl&ots=3pdDvF-9cH&sig=xVGtKXAb7HTenphYPiTImd-E-ts&hl=es&sa=X&ei=OWcBUYikMcWRhQeh8oH4Cg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Puigdell%C3%ADvol%20incluir%20es%20sumar&f=false

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es