Ogi apurrak

26473 - Matematika Adierazpenerako eta Irudikapenerako Baliabideen Tailerra • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

A) Pentsamendu matematikoaren garapenarekin lotutako hezkuntza‐baliabide espezifikoak ezagutzea, analizatzea, hautatzea, sortzea, eraikitzea eta ebaluatzea.

B) Adierazpen eta irudikapen matematikorako gaitasunak sustatzeko jarduerak eta proiektuak lankidetzan diseinatzea.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Matematika proiektuak Haur Hezkuntzako ikasgelan

2. Ingurumeneko baliabideen eta material egituratuen analisia eta eraikuntza. Material logikoak, zenbakizkoak, geometriakoak, neurrikoak eta probabilistikoak.

3. Bertzelako baliabideak: ikus‐entzumenezkoak, bistaratzekoak...

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 100%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Oroitidazkia: %20
Lanak (materialak eraiki, proposamen didaktikoak egin, aurkezpenak eta abar): %80


Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Proba horrek, egiten den moduan egiten dela, irakasgaiko notaren % 100 balio beharko du.
Irakasgaiaren ezaugarri eta edukiengatik irakasgaiaren beste alderdi batzuk gainditu behar badira, praktikak esaterako, bukaerako probaz gain kontuan hartu beharko da beste alderdiak gainditu diren ala ez (Gestiorako Arautegia ikasturtea 2016/17, artikulu 43c).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

ALSINA, C.    ETA BESTE (1991). Materiales para construir la    geometría. Síntesis. Madrid.
ALSINA, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico‐manipulativos. Narcea. Madrid.
ARIAS, A., eta b. b. (2009). O traballo por proxectos en Infantil, Primaria e Secundaria. Xunta de Galicia.
CARRUTHERS, E. eta WORTHINGTON, M. (2011). Children’s Mathematics. Birth to eight years. Sage. London.
CASCALLANA, M.T. (1988). Recursos en el aula de matemáticas. Madrid. Santillana
CLEMENTS, D.H. eta SARAMA, J. (2009). Learning and Teaching Early Math. Routledge.
COOK, G. eta bertze batzuk (1997). Enriching Early Mathematical Learning. OUP. Maidenhead.
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. (2010). Curriculuma lan‐proiektuen bidez nola antolatu. Ezagutza kaleidoskopio bat da. EHU. Leioa.
NCTM (2003). Principios y Estándares para la Educación Matemática. Tales. Sevilla.
SANGSTER, M. eta CATTERAL, R. (2009); Early numeracy. Mathematical Activities for 3 to 5 years old. Continuum. New York.
YABAR J.J. eta ESTEVE, J. (1996). ¿Integración curricular de los recursos tecnológicos en el Área de Matemáticas? en Godino D.J. y otros: Integración curricular de los recursos tecnológicos. Oikos‐ tan. Barcelona.
WAY, S.; HICKTON, S. (2012). Using stories to teach Maths. Aged 4‐7. Hopscotch. London
 • Aldizkariak:

UNO

 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.sectormatematica.cl/ppt.htm
http://www.fermatsi.org

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/04/26
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es