Ogi apurrak

26323 - Gizarte Antropologiaren Historia  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

HELBURUAK
Ikasgai honek uztartu nahi ditu historian zehar eman diren teoria antropologikoak mendebaldeko gizarte industrializatuaren garapenarekin, eta mendebaldartuak ez diren "besteak" azterketarekin. Gizartean bizitzeko dauden eta egon diren erak ezagutzeko lagungarria da. Azken finean, gizakiaren ezagutzera hurbilduko gara.
Bi ezagutza adar horiekin batera, lekua izango du ikasgai honetan kulturartekotasuna eta mundualizazioa ulertzeko antropologiatik egiten diren saiakerak.
GAITASUNAK
M5C1. Oinarrizko testu antropologikoak ahoz zein idatziz modu argian, ordenatuan eta zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta terminologia antropologiko egokia erabiltzea.
M5C2. Gizarte Antropologiaren oinarrizko kontzeptuak, gai-arloak eta eremu etnografikoak definitzea eta mugatzea.
M5C3. Antropologiako hainbat teoriatatik defenditutako tesi eta ideia nagusiak ulertzea, aztertzea, laburtzea eta azaltzea.
M5C4. Kultura kontzeptuaren hainbat adiera ulertzea, aztertzea, laburtzea eta azaltzea.
M5C5. Antropologiako teoriak eta metodologiak egitearen eta garatzearen eta Antropologiaren testuinguru historikoaren eta soziokulturalaren arteko harremana ulertzea, aztertzea eta azaltzea.
M5C6. Antropologoek proposatutako teoriak eta metodologiak lotzea, batez ere, euskal gizartearen eta kulturaren esparruan.
M5C7. Kultura aniztasunaren eta giza erakundeen espazio- eta denbora-testuinguruak ezagutzea, eta horiek aztertzeko eta horietan esku hartzeko Antropologiaren aukerak ezagutzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

– Eboluzionismoa, mugimendu honen historia eta gaurkotasuna.
– Funtzionalismo, estrukturalismo eta kulturalismoa XX. mendearen hasieran eta beharren teoria.
- II.Gerra Mundialaren ondoren Europan sortu ziren arazoak etaeskola eta teoria antropologiko berriak.
- Garapenaren teoria antropologikoak.
– Postmodernismoa eta hurbilpen subjektiboak.
– Gaurko antropologiaren eremu eta helburu berriakMetodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Azterketa 50%; Praktikak 50%

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

AZCONA, J. (2000) Para comprender la Antropología. 2. La cultura. Edt. Verbo Divino, Estella.
BARNARD, A. (2000) History anf Theory in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge.
BOHANNAN, P. y GLAZER, M. (1992): Antropología. Lecturas, Barcelona, McGraw Hill Interamericana.
KUPER, A. (1973) Antropología y antropólogos: La Escuela Británica 1922-1972, Anagrama, Barcelona.
LOMBARD, J. (1997): Introducción a la etnología, Madrid, Alianza editorial.
MARTINEZ VEIGA, U. (2008) Historia de la Antropología. Teorías, praxis y lugares de estudio. Edt. UNED, Madrid
MOORE, J.D. (2004) Visions of Culture. An introduction to Anthropological Theories and Theorist. Altamira Press, Lanham.
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

BARAÑANO, A., GARCIA, J.L. et alii (2007) Diccionario de relaciones interculturales, Complutense S.A., Madrid.
BARNARD, A. & SPENCER, J. [1996] (2002): Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology, London: Routledge.
DANIEL, U. (2005) Compendio de historia cultural. Teorías, práctica, palabras clave. Alianza/Ensayo, Madrid.
HARRIS, M. (1983): El desarrollo de la teoría antropológica, Madrid, Siglo XXI.
KUPER, A. (2001) Cultura. La versión de los antropólogos
REYNOSO, C. (1991): El surgimiento de la antropología posmoderna, México, Gedisa.
REYNOSO, C. (1998): Corrientes en antropología contemporánea, Buenos Aires, Biblos.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es