Ogi apurrak

25174 - Pentsamenduaren Historia II  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Deskribapena:

Giza naturari buruzko kontzeptzio garrantzitsuenen sarrera historikoa, ikuspuntu desberdinetatik: filosofikoa, kulturala, erlijiosoa, zientifikoa.

Gaitasunak:

- giza naturaren kontzeptzio desberdinak ulertu eta interpretatzeko, horiek ikuspuntu historikotik eta mendebaldeko gure tradiziora murrizten ez diren testu eta testuinguruetan zehar;
- kulturen konparaketa filosofikoetan (batez ere, oso garatuak direnetan) zehatzak eta errealak diren esperientziak garatzeko;
- geure kulturaren hortz-muga zabaltzeko, munduaren izaera globalarekin bat eginez;
- gure tradiziokoak diren nozio eta ikuskeretatik distantzia kritikoa hartu ahal izateko;
- giza naturaren baitakoan diren oinarrizko arazoei buruzko gogoeta kritikoa eta ongi informatua egiteko.

Helburuak:

- giza naturaren funtsezko arazoei buruz, Txinako eta Indiako tradizioetan sortu ziren gogoeta garrantzitsuenetan murgildu, ahalik eta aurre-juzkutik libreen;
- geure tradizio propioarenak diren Platonen aurretiko oinarrizko kontzeptzioak (homerikoak, tragikoak…) ezagutu;
- biraketa platoniar/kristau berezia, eta mendebaldeko tradizioan “helize bikoitza”greko-judutarraren eragina ezagutu;
- oinarrizko nozioak ulertu ahal izateko, jatorrizko hizkuntza ezagutzearen garrantziaz ohartu;
- giza naturaren inguruan egun planteatzen diren arazoak ulertzeko baliabide berriak eskuratu;
- geure pentsamenduak berezkoak dituen kultur aurre-juzkuen kontzientzia kritikoa garatu eta ezjakintasun gutxiagoz juzgatu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Giza naturari buruzko eztabaida Antzinako Txinan: Kongfuzitik legelarietara.

2. Giza ideologiak ezbaian Indiako tradizioan: eskola ortodoxoak eta buddhismoa.

3. Giza naturaren ikuskera homerikoa eta tragikoa.

4. Giza naturari buruzko kontzeptzio desberdinak Antzinako hebrearren artean, monoteismoaren asmakizunaren aurretik eta ondoren.

5. Biraketa platoniarra eta beraren ondorioak.

6. Ni kristauaren iraultza eta beraren gorabeherak.

7. Jainkozko guztiahaltasuna eta gizabanako modernoaren nozioaren sorrera.

8. Giza naturari buruzko bestelako kontzeptzioak : filosofikoak, zientifikoak eta antropologikoak, gizabanako autofundatzaileaz haratago.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 48   12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 72   18            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Notaren %100 kurtso amaierako azterketa izango da.

"Ebaluaziorako metodoa azken ebaluazioa denean, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da azken probara ez aurkeztea.

Edozein dela ere ebaluazio metodoa, azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gehiago balio badu, ikaslea ez bada probara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio."

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Bloc de textos seleccionados (en fotocopistería)

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

CHENG, Anne: Historia del pensamiento chino,(cap. 2 de parte I,y caps. 4,6,7,8 y 9 de parte II) Ed. Bellaterra, Barc., 2002.
AGUD, Ana, y RUBIO, Fco: La ciencia del brahman,(Introducción), Trotta, Barc.,2000.
VÉLEZ DE CEA, Abraham: Buddha, Ediciones del Orto, Madrid 1998.
RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Carlos:El desarme de la cultura. Una lectura de la Ilíada,(caps.2 y 3) Katz, Madrid, 2010
DUMONT, Louis: "Génesis I: Del individualismo-fuera-del-mundo al individualismo- en-el-mundo", en Ensayos sobre el individualismo, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
BLUMENBERG, Hans: "Absolutismo teológico y autoafirmación humana",segunda parte de La legitimación de la Edad Moderna, Pre-Textos, Valencia, 2008.
SCHAEFFER, J. M.: El fin de la excepción humana,(especialmente caps 1 y 2), Marbot Ediciones, Barcelona, 2009
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

SCARPARY, Maurizio: "The Debate on Human Nature in Early Confucian Literature", en Philosophy East and West, vol. 53, nº.3, 2003, pp. 323-339.
SCHWITZGEBEL, Eric: "Human Nature and Moral Education in Mencius, Xunzi, Hobbes and Rousseau", en History of Philosophy Quarterly, vol. 24, nº. 2, 2007, pp. 147-168.
GILL, Christopher: Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy, Oxford, 1996.
BIBLIA de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao (especialmente: Duteronomio, Génesis, Eclesiastés, Pablo: Epístola a los romanos, Epístola a los corintios).
FREDRIKSEN, Paula, SHEPARDSON, Tina: "Embodiment and Redemption. The Human Condition in Ancient Christianity", en R.C. Neville, J. Berthrong and P. Berger (eds.), The Human Condition: A Study of the Comparison of Religious Ideas, SUNY Press, 2000, pp. 133-155.
DARAKI, Maria: "L'emergence du sujet singulier dans les Confessions de Augustine", en Esprit, 1981, nº. 2, pp. 95-115.
RENAUT, Alain: La era del individuo, Destino, Barc., 1993.
DESCOLA, Philippe: Par-delà nature et culture, Gallimard, París, 2005.
CARRITHERS,M.,COLLINS,S.,y LUKES,S.(eds.): The Category of Person. Anthropology, Philosophy, History, Cambridge University Press, 1985.
DIETERLEN, G.(ed.): La notion de personne en Afrique noir (Actes du Colloque International du Centre National de la Recherche Scientifique, à Paris, 11-17 octobre 1971), Editions L'Harmattan, París, 1973.
Freud, S., Egonezina kulturan, Gaiak 55, Donostia, 2009.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es