Ogi apurrak

25853 - Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai hau Lehen Hezkuntzako Graduaren lehenengo mailan bigarren lauhilekoan ematen da, Eskola eta curriculuma Modulua osatuz. Irakasgai honetan alde batetik biologia eta geologiari dagozkion oinarrizko eduki zientifikoak lantzen dira, eta bestetik zientzien irakaskuntzaren oinarrizko aspektu batzuk, hala nola curriculuma.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

A- Esperimentazio-zientzien lege nagusiak eta oinarrizko printzipioak ezagutzea eta ulertzea, alfabetatze zientifikoaren aldeko jarrerak sustatuz eta zientzia kultura-gertaera gisa balioetsiz.
B- Zientzia, gizarte, genero, eta teknologia-garapenaren arteko elkar eragina eta herritarren portaera egokiak ezagutzea, etorkizun iraunkorra eskuratzeko eta inguruaren aldeko jarrerak bultzatzeko.
C- Zientzia esperimentalen curriculum eskolarra ezagutzea.
D- Norberaren eta taldearen erantzukizuna balioestea, norberaren zaintzari eta etorkizun iraunkorra lortzeari dagokionez.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.- Zientzien irakaskuntza/ikaskuntzaren xedeak Lehen-hezkuntzan
2.- Ingurua eta bere zaintza
3.- Gizakia eta osasuna
4.- Izaki bizidunak eta bioaniztasuna
5.- Naturaren Zientzietako Lehen Hezkuntzako curriculuma


Metodologia

Metodologia desberdinak erabiliko dira irakasgaian zehar. UPV/EHUko IKD kontuan hartuta gehienbat ikasleengan zentratutako metodologia aktiboak eta lan kooperatiboa sustatzen duten metodologiak erabiliko dira. Jarduera zientifikoan garrantzitsuak diren metodologiak erabili eta sustatuko dira (ikerketa, modelizazioa, argumentazioa). Horretaz gain, banakako lanak, taldeko lanak, laborategiko praktikak eta irteerak ere egingo dira.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   24 24          
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   36 36          

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Hurrengo atalean azaltzen dira 100%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

1. Etengabeko ebaluazioa, normalean klasera etortzen den (%80 gutxienez), errespetuz jokatzen duen eta planteatzen diren lanak entregatzen dituen ikaslearentzat da. Ebaluaketa egiteko hurrengo tresnak kontuan hartuko dira:
- Diziplinarteko lana- DAL: %16-%20
- Azterketa idatzia: %40-%60
- Laborategi eta klaseko lanak: %20-%40

2. Klasera eta laborategira etortzen ez den ikasleari (<%80) edo planteatuko lanak entregatzen ez dituenari edo errespetuz jokatzen ez duenari ez zaio etengabeko ebaluazioa egingo. Kasu honetan azken ebaluazioaren sistema erabiliko da irakasgaiko notaren % 100 balioko duena eta jarduera bat baino gehiagoz osaturik dagoena (idatzizkoak, ahozkoak, laborategikoak).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak mantenduko dira

Nahitaez erabili beharreko materiala

-    236/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15). https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
-    236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

- Anguita, F. (2002). Biografía de la Tierra. Madrid: Marín.
- Banet, E. (2000). Los procesos de nutrición humana. Madrid: Síntesis.
-Brewer, D.1997. El cuerpo humano. Barcelona: Molino.
- Cañal P., García–Carmona, A. & Cruz, M. (2016). Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria. Madrid: Paraninfo.
- Catalá, M. et al. (2002). Las ciencias en la escuela. Editorial Laboratorio Educativo. Barcelona: Graó.
- COSCE-Confederación de Sociedades Científicas de España (2011). Informe ENCIENDE. Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica escolar para edades tempranas en España. http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf
- Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A. (Koord.). (1989). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid: Morata.
- Elhuyar Kultur Elkartea (1998). Ingurugiro Hiztegi Entziklopedikoa. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzua.
- Garrido, J.M., Perales F.J. & Galdón M. (2008). Ciencia para educadores. Madrid: Pearson Educación.
- Harlen, W. (2007). Enseñanza y aprendizaje de las ciencias (4. arg.). Madrid: Morata.
- Jiménez, M. P. (Koord.). (2003). Enseñar ciencias. Barcelona: Graó.
- Margulis, L. & Schwartz, K. V. (1985). Cinco Reinos. Barcelona: Labor
- Martí, J. (2012). Aprender ciencias en la Educación Primaria. Barcelona: Graó.
- Osborne, R. & Freyberg, P. (1991). El aprendizaje de las Ciencias. Implicaciones de la ciencia de los alumnos. Madrid: Narcea.
- Pedrinaci, E. (Koord.). 11 ideas clave: El desarrollo de la competencia científica. Barcelona: Graó.
- Pujol, R.M. (2003). Didáctica de las Ciencias en la Educación Primaria. Madrid: Síntesis.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

- Aizpuru I., Catalan P. & Garin F. (2010). Euskal Herriko zuhaitz eta zuhaixken gida. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
- Barber, A.M. & Ponz, F. (1988). Fisiología animal. Funciones vegetativas. Madrid: Síntesis.
- Melendez, B. & Fuster, J. M. (1975). Geología. Madrid: Paraninfo.
- Perales, F.J. & Cañal, P. (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales. Alcoy: Marfil.
- Shayer, M. & Adey, P. (1984). La ciencia de enseñar ciencias. Madrid: Narcea.
- Strahler, A. (1992). Geología Física. Madrid: Omega.

 • Aldizkariak:

Elhuyar: http://zientzia.net/
Ihitza: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-ihitza/eu/
Tantak: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Tantak
Ekaia: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ekaia

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales: http://alambique.grao.com
Aula de Innovación Educativa: http://aula.grao.com
Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas http://ensciencias.uab.es/
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: http://www.aepect.org/larevista.htm
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias: http://www.saum.uvigo.es/reec
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias: http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/index
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Zientzia hezkuntza Programa. https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
Zientzia arbela. https://sites.google.com/site/zientziarbela/
Proyecto Biosfera http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/
Elhuyar fundazioa www.zientzia.net
UEUko natura eta zientzien ataria http://www.euskalnatura.net/index.php
Kutxako hezkuntza proiektu bat ingurumenari buruz http://www.berde-berdea.net/
Donostiako zientzia museoa http://www.eurekamuseoa.es/index.php
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/primaria/conocimiento_del_medio/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
http://www.parqueciencias.com
http://ww.principia-malaga.com
http://www2.uah.es/jmc/
http://aa.usno.navy.mil/data/
http://www.usgs.gov/
http://webmineral.com/
http://ciencia.nasa.gov/
http://www.educypedia.be/education/educationopening.htm

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/04/03
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es