Ogi apurrak

25866 - Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan II • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai hau bi blokeetan dago antolatua. Lehenengoan 1. ikasturtean materia eta energiari buruz landu ez diren oinarrizko kontzeptu zientifikoak landuko dira, ZTG erlazioak azpimarratuko dira eta eguneroko bizitzako edukiak aplikatuko dira. Bigarren blokean, Natura Zientzien Didaktikako irakaskuntza/ikaskuntzan sakonduko da eta horretarako jarduera praktikoak egingo dira. Lehen Hezkuntzako ziklo ezberdinetara egokitutako sekuentzia didaktikoak diseinatuko dira.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

▪ Esperimentazio-zientzien funtsezko legeen eta oinarrizko printzipioen irakaskuntza osatzea.
▪ Eguneroko bizitzari lotutako arazoak planteatzea eta ebaztea.
▪ Esperimentazio-zientzien eskola-curriculuma aztertzea eta balioestea.
▪ Ingurunearen ezaguera arloko Curriculumaren edukietatik abiatuz sekuentzia didaktikoak diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea.
▪ Zientzia Esperimentalen ikaskuntzarako estrategia metodologiko eta baliabide didaktiko aztertzea eta aplikatzea.
▪ Esperimentazio-zientzien eta horren irakaskuntza eta ikaskuntzaren gaineko bibliografia taldean bilatzea eta erabiltzea.
▪ Jarrera parte-hartzailea erakustea eta beste pertsonen ideiak eta iritziak errespetatzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. ZIENTZIA ESPERIMENTALETAKO EDUKIAK. Materia eta bere aldaketak. Energia, makinak eta teknologia.

2. LEHEN HEZKUNTZAKO NATURA ZIENTZIEN IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA. Zientziaren izaera, metodologia eta ondorio didaktikoak. Estrategia metodologikoak eta baliabide didaktikoak. Jarduera motak eta jardueren sekuentziazioa. Natur Zientzien ikaskuntza: Aurretiko-ezaguerak. Sekuentzia didaktikoen diseinua eta elaborazioa. Edukien sekuentziazioa lehen hezkuntzan.

Metodologia

Taldeko lanak eta bakarkakoak egingo dira, baita laborategi praktikak ere (derrigorrezkoak).

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 18   36 36          
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 27   54 54          

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 70%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 30%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ebaluazio mistoa
Ondorengo probak ditu:
a.) Gaitasunen lorpena erakusteko proba idatzia, azken azterketa idatzia barne. Bi eduki blokeetako jarduerak izango ditu eta bloke bakoitzean minimo bat gainditu beharko da. Haztapena edo ponderazioa % 30etik %70ra izango da ikastegi bakoitzean dauden modalitateen arabera.
b.) Metodologia aktiboak erabiliz Lehen Hezkuntzarako sekuentzia didaktikoen diseinua eta garapena, laborategi praktikak, beste lanak eta lan interdiziplinarrak. Kalifikazioaren %100a osatu arte.
Proba bakoitzean %50ko puntuazioa lortzen ez bada ezin da gainditu, gaitasunak eskuratu ez baitira. Laborategi praktikak egitea derrigorrezkoa da.

Azken ebaluazioak aukera ematen du proba baten bitartez ebaluatzeko ikaskuntzaren emaitzak. Proba hori irakasgaiaren ebaluazio orokorra egiteko azterketa edo jarduera batek edo gehiagok osatuko dute eta azterketa aldi ofizialean egingo da.
Salbuespen moduan, ebaluazio sistema horrek ikasturtean zehar egindako jarduerak ere barne hartu ahal izango ditu, azterketa aldi ofizialean ezarritako proban ebaluatu ezin diren ikaskuntzaren emaitzak baloratzeko. (Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako, EHAA, 50. zk., 2017ko martxoaren 13a).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Onlineko plataformak (eGela, drive…), eta hala badagokio, irakasgaiaren materialen fotokopiak. Laborategiko eta saio praktikoetako jarduerak egiteko beharrezkoak izango diren material guztiak. Irakasleek kurtso hasieran ala beharrezkoa den unean jakinaraziko dute.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

AA.VV. (1995). Ciencias de la Naturaleza. Vol. 4 Madrid: MEC /Edelvives
AA.VV. Ciencia 6-12. Projecte curricular del area de "coneixement del medi natural". (1994). Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyement.
Arca, Maria, Guidoni, Pablo y Mazoli, Paolo (1990). Enseñar Ciencia. Como empezar: reflexiones para una educación. Paidós. Barcelona
Babor, Joseph/ Ibarz, José. 1984. Química General moderna. Ed. Marin. Barcelona
CLIS (1987). Approaching to teaching energy: Energy and us. Children Learning in Science Project. Univ. of Leeds, Leeds
Etxabe, Jose Maria (2006) Natur Zientzien eta Teknologiaren didaktika ECTS kredituaren ikuspegitik. San Sebastian: edición propia
Jorba, Jaume y Sanmarti, Neus (1996). Enseñar, aprender y evaluar:un proceso de regulación continua. MEC, Madrid.
Membiela, Pedro y Padilla, Yolanda (ed.) (2005). Retos y perspectivas de la enseñanza de las ciencias desde el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad en los inicios del siglo XXI. Educación Editora
Osborne, Jonathan y Dillon, Justin (2008). Science Education in Europe: Critical Reflections. A Report to the Nuffield Foundation (Recuperado el 12 de marzo de 2009 en www.nuffieldfoundation.org/fileLibrary/pdf/Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.pdf)
Pujol, Rosa María (2003). Didáctica de las Ciencias Experimentales en primaria. Madrid. Ed. Síntesis ( Educación)
Tipler, Paul Allen. (1983) Física. Tomos I y II. Ed. Reverté. Barcelona
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Abella Rosa et al. (2009) Hacemos ciencia en la Escuela Ed. Graó
Bullejos de la Higuera, Juan, & Hierrezuelo Moreno, José (1995). Ciencias de la naturaleza I, II, III y IV. MEC
Caamaño Ros, Aureli (coord.) (2011) Didáctica de la Física y la Química. Ed. Graó. Caamaño Ros, A (coord.)
Caamaño Ros Aureli (2011). Física y química: complementos de formación disciplinar. Graó
Caballero Armenta, Manuela (2009). Aprendiendo ciencias de la naturaleza en la cocina. Madrid: CCS.
Charpak, Georges (coord..) (2005). Manos a la obra: Las ciencias en la escuela primaria. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Driver, Rosalind (1989) Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Ed Morata. MEC
Feixas, Jordi Marti (2012). Aprender ciencias en educación primaria (Vol. 1). Barcelona: Graó.
Friedl, Alfred E. (2000) Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Ed. Gedisa
Harasim, Linda (2012). Learning theory and online technologies. Routledge.
Informe Pisa 2006 (2008) Competencias científicas para el mundo del mañana. Ed. Santillana
Jiménez Aleixandre Maria Pilar (2012) Las ciencias en la escuela Ed. Graó.
Jiménez Aleixandre, Maria Pilar (1996) Dibulgar para aprender. Ed. Xerais. Vigo
Lahera Claramonte, Jesus, & Forteza, Ana (2003). Ciencias físicas en primaria y secundaria: Modelo y ejemplificaciones. Madrid: CCS
Lahera Claramonte, Jesus (2009). Fundamentos de física para el grado de magisterio: Una antología de textos y problemas comentados y evaluados. Madrid:CCS.
Lahera, Jesus (2007). Aprendiendo física básica en el laboratorio. Madrid:CCS.
Liguori, Liliana, & Noste, Maria I. (2007). Didáctica de las ciencias naturales: Enseñar ciencias naturales. Madrid: Homo Sapiens
Pascual Martínez, Angel y Martínez, Ginés (1995). La Unidad Didáctica en Educación Primaria. (Elaboración y diseño). Madrid: Bruño.
Perales, Francisco Javier y Cañal, Pedro (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales. Alcoy: Marfil.
 • Aldizkariak:

Alambique, Aula de Innovación Educativa, Tantak, Elhuyar, Enseñanza de las Ciencias, Guías Praxis. Cuadernos de Pedagogía, Infancia y Aprendizaje, Investigación en la Escuela, Muy interesante, Mundo científico, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

Revistas on line: www.ehu.es/ikastorratza/
Revista Eureka, REECC
 • Interneteko helbide interesgarriak:

www.zientzia.net
http://www2.uah.es/jmc/webens/INDEX.html
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/fisica.htm
http://www.ibercajalav.net/recursos.php?codopcion=1181&codopcion2=2495
http://www.rosasensat.org/index.htm
www.kutxaespacio.es/ (recursos educativos)
www.centros.pntic.mec.es/
www.ciencianet.com
www.zernola.com/
www.elhuyar.org/
www.ehu.es/ikastorratza/
Manual de Educación para la sotenibilidad/ Iraukortasun Hezkuntzarako Euskuliburua (2009)
Unesco Etxea-Centro Unesco País Vasco. Fundación Iberdrola Bilbao.
http://www.unescoetxea.org/e

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/07
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es