Ogi apurrak

26480 - Komunikazio Gaitasunak Ingelesez II • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honen helburua da ikasleak konpetentzia eskuratzea etorkizunean Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasgeletan ingeles hizkuntza ikasteko gai izan dadin.

Halaber, ingeles hiztunak diren herrialdeetan pedagogiaren eremuan egin dituzten hainbat ekarpen soziolinguistiko, soziokultural eta soziopolitiko ere lantzen dira.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Konpetentziak:

1.    Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailan, atzerriko hizkuntzan hainbat komunikazio egoeretan ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea eta ekoiztea.

2.    Erkidego ingeles hiztunetan bigarren hizkuntzaren ikaskuntzari dagozkion funtsezko ekarpenak ezagutzea eta erabiltzen jakitea.

3.    Autonomiaz erabili komunikazio sozialerako hedabideak, eta, halaber, informazio eta komunikazio teknologiak, eta, horiekin batera, informazioa, komunikazioa eta lankidetza ahalbidetzen duten bestelako baliabideak.

4.    Taldekako jardueretan lankidetzan aritzea eta banakako jardueretan autonomiaz aritzea.


Ikaskuntzaren emaitzak:

1.- Atzerriko hizkuntzaren komunikazio konpetentziaren ikaskuntzari dagozkion egoerak interpretatzea, irakasgaian lantzen diren irizpideetan oinarrituz, 1) bideoak ikusten direnean, 2) ikasgelako idatzizko kasuak interpretatzen direnean, 3) unibertsitateko ikaskideen role-play-ak analizatzen direnean eta 4) Unibertsitateko ikasgeletan Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin egiten diren saioak analizatzen direnean.

2.- Atzerriko hizkuntzaren komunikazio konpetentziaren ikaskuntza eragiten duten egoerak ekoiztea, irakasgaian lantzen diren irizpideetan oinarrituz, honakoak diseinatzen eta gauzatzen direnean: 1) trebakuntza jarduerak lehen 8 asteetan, 2) Practicumaren aurretik Minor-eko ikaskideekin Role-play-ak egiten direnean, 3) Practicumaren ondoren Unibertsitateko ikasgeletan Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin egiten diren saioetan, eta 4) hobetutako azken ekoizpenetan.

3.- Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailan, atzerriko hizkuntzan hainbat komunikazio egoeretan ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea eta ekoiztea.

4.- Komunikaziorako 2.0 tresnak erabiltzea.

5.- Banakako eta taldekako ekoizpenak aurkeztea 1) ikasgelan ahoz eta 2) birtualki idatziz.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.- Use of English: perceptive and receptive skills. Affordance-oriented Task-based Language Teaching for dialogic communicative real interactions in the target language.

2.- Communicative resources for Primary and Nursery teachers: resources based on the Socio-cultural perspective.

3.- Culture and Civilization: overview of key contributions to second language learning and teaching in the English speaking countries.

4.- Mass media and technology for English language learning.

5.- Collaborative learning and interactive skills: Production of Participation and Grouping Policy.

Metodologia

Ikasketa parte-hartzailea, aktiboa eta dialogikoa sustatzen duen irakaskuntza mota da ardatz.

Irakasgai hau Multisubject Didactic Project (MDP) izenekoan integratuta dago. MDP delakoa diziplinarteko egitasmoa da, eta bere baitan hartzen ditu Atzerriko Hizkuntzako Minorreko hainbat irakasgai.


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Test motatako proba 15%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 85%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

IKASLE PRESENTZIALEN EBALUAZIO SISTEMA:

Mistoa: Ebaluazio jarraia %85, Azken froga %15.
Ezinbestekoa da bloke guztiak gainditzea.
Ezinbestekoa da gutxienez eskolen %85era etortzea.


Kalifikazio Tresnak eta Ehunekoak

C1 mailaren ebaluazio jarraia honakoetan oinarrituz: lanak, role-play-ak, HH eta LHko ikasleekin saioak, aurkezpenak eta gelako dinamikak %15

C1 mailako azken froga (idatzizkoa eta ahozkoa) %15

Ikaskuntza egoerak interpretatzeko gaitasuna ahozko ekoizpenetan (solasaldi presentzialak) eta idatzizkoetan (idazlanak) eta ikasgelako partaidetza eta lanen kalitatea (presentziala eta birtuala) %35

Ikaskuntza egoerak ekoizteko gaitasuna (gelako dinamiketan, Role-play-etan, HH eta LHko ikasleekin egiten diren saioetan, eta azken ekoizpen hobetuan) %35

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


ESKOLETARA EZ ETORTZEKO JUSTIFIKAZIOA DUTEN IKASLEENTZAT

Ebaluazio sistema mistoa eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten eta egoera ez-presentzial batera egokituta jarduerak modu jarraian egiten dituzten kasuetarako. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %15 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


Azken ebaluazio sistema eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten kasuetarako. Programaren %100 azken froga baten bitartez ebaluatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da. Ezinbestekoa da froga honen atal guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen batzurak gainditzeko aukera ematea.


DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK
Azken froga: %100.


Araudiaren arabera, azken frogak programaren %50 baino gutxiago ebaluatzen badu, froga horretara ez aurkezteak suposatzen du ebaluazio deialdiari uko egiten zaiola eta Ez aurkeztu bezala kalifikatzen dela. Horretarako, uko egin nahi duten ikasleek idatziz jakinarazi behar diote irakasleari azterketen epe ofiziala hasi baino hamar egun lehenago gutxienez.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

IKASLE PRESENTZIALEN EBALUAZIO SISTEMA:

Mistoa: Ebaluazio jarraia %85, Azken froga %15.
Ezinbestekoa da bloke guztiak gainditzea.
Ezinbestekoa da gutxienez eskolen %85era etortzea.


Kalifikazio Tresnak eta Ehunekoak

C1 mailaren ebaluazio jarraia honakoetan oinarrituz: lanak, role-play-ak, HH eta LHko ikasleekin saioak, aurkezpenak eta gelako dinamikak %15

C1 mailako azken froga (idatzizkoa eta ahozkoa) %15

Ikaskuntza egoerak interpretatzeko gaitasuna ahozko ekoizpenetan (solasaldi presentzialak) eta idatzizkoetan (idazlanak) eta ikasgelako partaidetza eta lanen kalitatea (presentziala eta birtuala) %35

Ikaskuntza egoerak ekoizteko gaitasuna (gelako dinamiketan, Role-play-etan, HH eta LHko ikasleekin egiten diren saioetan, eta azken ekoizpen hobetuan) %35

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


ESKOLETARA EZ ETORTZEKO JUSTIFIKAZIOA DUTEN IKASLEENTZAT

Ebaluazio sistema mistoa eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten eta egoera ez-presentzial batera egokituta jarduerak modu jarraian egiten dituzten kasuetarako. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %15 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


Azken ebaluazio sistema eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten kasuetarako. Programaren %100 azken froga baten bitartez ebaluatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da. Ezinbestekoa da froga honen atal guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen batzurak gainditzeko aukera ematea.


DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DIOTEN IKASLEAK
Azken froga: %100.

Araudiaren arabera, azken frogak programaren %50 baino gutxiago ebaluatzen badu, froga horretara ez aurkezteak suposatzen du ebaluazio deialdiari uko egiten zaiola eta Ez aurkeztu bezala kalifikatzen dela. Horretarako, uko egin nahi duten ikasleek idatziz jakinarazi behar diote irakasleari azterketen epe ofiziala hasi baino hamar egun lehenago gutxienez.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Oinarrizko bibliografian zerrendatzen diren irakurgai guztiak irakurri behar dira derrigorrez

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

AFFORDANCE-ORIENTED TASK-BASED LANGUAGE TEACHING FOR REAL COMMUNICATIVE INTERACTIONS

Anderson, J. (2015). Affordance, learning opportunities, and the lesson plan pro forma. ELT Journal 69, 228-238.
Ellis, R. (2009). Task-based language teaching: sorting out the misunderstandings. International Journal of Applied Linguistics 19(3), 221-246.

Ellis, R. & Natsuko, S. (2014). Exploring Language Pedagogy through Second Language Acqusition Research. New York: Routledge.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational psychologist, 41(2), 75-86.

Long, M. H., & Crookes, G. (1992). Three approaches to task‐based syllabus design. TESOL quarterly, 26(1), 27-56.

Meddings, L., & Thornbury, S. (2009). Teaching unplugged: Dogme in English language teaching. Peaslake: Delta.

Piccardo, E. (2010). From Communicative to Action-Oriented: New Perspectives For a New Millennium.

Van Lier, L. (2007). From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Second Language Learning (245-259). Oxford: Oxford University Press.


SCAFFOLDING LANGUAGE LEARNING

Donato, R. (1994). Collective Scaffolding in Second Language Learning. In J. P. Lantolf & G. Appel (Eds.), Vygotskian Approaches to Second Language Learning. Westport: Ablex.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding language, scaffolding learning: Teaching second language learners in the mainstream classroom.

Portsmouth, NH: Heinemann.

Hammond, J., & Gibbons, P. (2005). What is scaffolding?. In A. Burns & H. De Silva Joyce (Eds.), Teachers’ voices 8: Explicitly supporting reading and writing in the classroom (pp. 8-16). Sydney: Macquarie University.

Walqui, A., & van Lier, L. (2010). Scaffolding reframed. In A. Walqui, & L. van Lier, Scaffolding the academic success of adolescent English language learners (pp. 15-41). San Francisco: WestEd.


INCLUSION

Includ-ED Consortium. (2009). Actions for Success in European Schools. Bruselas, European Commission, Directory General for Research.


STORYTELLING

Artigal, J. M. (2005). El texto narrativo dialogado. Una manera de construir el aprendizaje de la lengua extranjera en la educación infantil.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Bakhtin, M. M. (2010a). The dialogic imagination: Four essays (Vol. 1). Austin: University of Texas Press.
Bakhtin, M. M. (2010b). Speech genres and other late essays. Austin: University of Texas Press.
Block, D. (2003). The Social Turn in second language acquisition
García, R., Mircea, T., & Duque, E. (2010). Socio-Cultural Transformation and the Promotion of Learning. Revista de Psicodidáctica 15(2), 207-222.
Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2014). Sociocultural theory and the pedagogical imperative in L2 education: Vygotskian praxis and the research/practice divide. Routledge.
Lantolf, J. P., Thorne, S. L., & Poehner, M. E. (2015). Sociocultural theory and second language development. Theories in second language acquisition: An introduction, 207-226.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Rogoff, B. (2008). Observing sociocultural activity on three planes: Participatory appropriation, guided participation, and apprenticeship. In Kathy Hall, Patricia Murphy and Janet Soler (Eds.), Pedagogy and practice: Culture and identities (58-74). London: Sage.
Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one. Educational researcher, 27(2), 4-13.
Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. In James P. Lantolf (Ed.), Sociocultural theory and second language learning (97-114). Oxford: Oxford University Press.
Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard: Harvard University Press.
Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language (Newly revised and edited by Alex Kozulin). Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology.
 • Aldizkariak:

Research on Language and Social Interaction
Studies in Second Language Acquisition
Language Teaching
Language Learning
Modern Language Journal
Language Teaching Research
TESOL Quarterly
Second Language Research
Foreign Language Annals
ELT Journal
 • Interneteko helbide interesgarriak:

UPV/EHU Liburutegia
Web of Knowledge
Scopus
Inguma
Teachers Media

Oharrak

Ebaluzio sistemak
1) Ebaluazio sistema mistoa eskolen %85 baino gehiagora etortzen diren ikasleentzat. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %15 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


2) Ebaluazio sistema mistoa eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten eta egoera ez-presentzial batera egokituta jarduerak modu jarraian egiten dituzten kasuetarako. Programaren %85 ebaluazio jarraiaren bitartez ebaluatzen da. Ebaluazio jarrai hau programaren %15 ebaluatzen duen azken froga batekin osatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da.

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.


3) Azken ebaluazio sistema eskoletara ez etortzeko justifikazioa duten kasuetarako. Programaren %100 azken froga baten bitartez ebaluatzen da. Froga hau Unibertsitatearen egutegi akademikoaren markoan zehazten den egunean eta orduan egiten da. Ezinbestekoa da froga honen atal guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen batzurak gainditzeko aukera ematea.


Kalifikazio Tresnak eta Ehunekoak

C1 mailaren ebaluazio jarraia honakoetan oinarrituz: lanak, role-play-ak, HH eta LHko ikasleekin saioak, aurkezpenak eta gelako dinamikak %15

C1 mailako azken froga (idatzizkoa eta ahozkoa) %15

Ikaskuntza egoerak interpretatzeko gaitasuna ahozko ekoizpenetan (solasaldi presentzialak) eta idatzizkoetan (idazlanak) eta ikasgelako partaidetza eta lanen kalitatea (presentziala eta birtuala) %35

Ikaskuntza egoerak ekoizteko gaitasuna (gelako dinamiketan, Role-play-etan, HH eta LHko ikasleekin egiten diren saioetan, eta azken ekoizpen hobetuan) %35

Ezinbestekoa da froga, lan eta ikaskuntza emaitza guztiak gainditzea. Ez da nahikoa ehunekoen baturak gainditzeko aukera ematea.
Azken aldaketaren data: 2017/06/23
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es