Ogi apurrak

26500 - Kultura Arteko Komunikazioa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Kultura arteko komunikazioa aztertu duten eredu desberdinak era kontrastatuan eskainiko dira, hezkuntza-testuinguruan egin diren ekarpenekinharremanetan jarriz. Kultura arteko komunikazio gaitasuna eratzen duten jarrera, trebetasun eta kontzeptuen inguruan lan egingo da, kulturaren inguruko sentsibilizazioa eta kontzientzia kritikoa sustatuz, norberarena zein besterenaren pertzeptzioarekiko.
Eskolako testuinguruan kultura arteko trebetasunak garatzeko proposamen eta proiektuen adibide zehatzak aurkeztu eta aztertuko dira.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1. Kulturaren inguruko ikuspegi eta kontzientzia kritikoa garatzea.

2. Kultura anitzeko testuinguruetarako komunikazio trebetasunak garatzea.

3. Kultura arteko ikuspegian oinarritutako hezkuntza proiektuak garatzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA - KULTURA ARTEKO KOMUNIKAZIO EREDUAK
2. GAIA - KULTURA ARTEKO KOMUNIKAZIO GAITASUNA
3. GAIA - ESKOLAN KULTURA ARTEKO TREBETASUNAK GARATZEA

Metodologia

Metodologia aktiboak erabiliko dira batez ere. Besteak beste, honelako metodologiak baliatuko dira:

1) Arazoetan oinarritutako ikaskuntza.
2) Berrikuntza-proiektuen diseinua.
3) Testuen eta edukien irakurketa eta gogoeta kritikoa.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Eskolen % 80etara etortzen diren ikasleek ebaluazio jarraitua egin ahal izango dute. Eskolen % 20ra baino gehiagotara huts egiten dutenek, azken ebaluazioaren sistema jarraitu beharko dute.

Eskoletara etortzerik ez dutenek honako ebaluazio-sistema izango dute:

-Proiektu baten txosten idatzia (% 50)
-Azken azterketa (% 50)

Nahitaezkoa izango da bi lanak gainditzea batez bestekoa egin ahal izateko.

Dialdiari uko egin nahi izanez gero, ikasleak eskuz jakinarazi beharko dio irakasleari, azterketa-eguna baino hamar egun lehenago, gutxienez.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ezohiko deialdian ohiko deialdiko ebaluazio-sistema erabiliko da.

-Proiektu baten txosten idatzia (% 50)
-Azken azterketa (% 50)

Ohiko deialdian bi frogetako bat gainditu dutenek, ezohikoan ez dute berriro aurkeztu beharrik izango.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Ikasgaiko txostena.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

BESALÚ,X (1984): Diversidad cultural y educación. Síntesis. Madrid
CABAÑAS, M.J. (2008) La enseñanza de español a inmigrantes en contextos escolares. Málaga: ASELE-MEC.
CABAÑAS, M.J. (2012) La enseñanza de español a inmigrantes en secundaria: la afectividad. U. de León.
COELHO,E (1984): “El recién llegado: claves para comprender la experiencia inmigrante” in Cuadernos de educación (47) 29-50
COELHO,E (1984): “ Escuelas y aulas inclusivas:integraciójn de la diversidad en la vida escolar” in Cuadernos de educación (47) 51-70
GARAY,U; ETXEBARRIA,A; GAMINDE,I,; LARREA,K; ROMERO,A( 2011): Kultura arteko komunikazio gaitasuna: emozioen pertzepzioa hizkuntza etorkinetan, TANTAK,23 (2) 77-95 or.
GUILHERME, M. (2002) Critical Citizens for an Intercultural Worl: Foreign Language Education as Cultural Politics. Clevedon: Multilingual Matters.
HERNÁNDEZ, C. y DEL OLMO, M. (2005) Antropología en el aula. Una propuesta en el aula para una sociedad multicultural. Madrid: Síntesis.
MEDINA, A.-RODRÍGUEZ, A.-IBÁÑEZ DE ALDECOA, A. (2005) Interculturalidad: Formación del Profesorado y Educación. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
MORENO,G; FULLAONDO,A (2011): “Atzerritar populazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman” ” in EAEko Inmigrazioari buruzko 2010eko urtekaria. ( 49-57) Moreno,G; Aierdi,X(Koord)
MUÑOZ, B. (1989) Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Barcelona: Barcanova.
RAGA, F. (2005) Comunicación y cultura. Propuesta para el análisis transcultural de las interacciones comunicativas cara a cara. Madrid: Iberoamericana.
RODRIGO, M. (1999) Comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos.
RUIZ DE LOBERA, M. (2004) Metodología par la formación en educación intercultural. Madrid: Catarata-MEC.
TÉLLEZ, J.A. (coord..) (2008) Educación intercultural. Miradas multidisciplinares. Madrid: Catarata- MEC.
UNAMUNO, V.(2003): Lengua, escuela y diversidad sociocultural: Hacia una educación lingüística crítica. Graó. Barcelona.
VILLALBA, F.- HERNÁNDEZ, M.T.-AGUIRRE, C. (2001) Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados. Madrid: MEC.
ZÁRATE, G. (2002) Las competencias interculturales: del modelo teórico al diseño curricular. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

ALRED, G.-BYRAM, M.-FLEMING, M. ((2006) Education for Intercultural Citizenship: Concepts and Comparisons. Clevedon: Multilingual Matters.
AZURMENDI, M.J. (1988): Psicosociolingüística del contacto de lenguas. II Congreso mundial vasco. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz
BYRAM, M. y RISAGER, K. (1999) Language Teachers, Politics and Cultures. Clevedon: Multilingual Matters.
GUILHERME, M. (2002) Critical Citizens for an Intercultural Worl: Foreign Language Education as Cultural Politics. Clevedon: Multilingual Matters.
HERNÁNDEZ, C. y DEL OLMO, M. (2005) Antropología en el aula. Una propuesta en el aula para una sociedad multicultural. Madrid: Síntesis.
HOLLIDAY, A.- HYDE, M- KULLMAN, J. (2004) Intercultural communication. An Advanced Resource Book. London: Routledge.
HOLLIDAY, A.- HYDE, M- KULLMAN, J. (2004) Intercultural communication. An Advanced Resource Book. London: Routledge.
LASAGABASTER,D;SIERRA,J.M.(2005):Multilingüismo y multiculturalismo en la escuela. Cuadernos de Educación.ICE. Horsori. Barcelona.
LUSTIG, M.W. y KOESTER, J. 81993) Intercultural Competence. Interpersonal Communication Across Cultures. New York: Harper Collins Colege Publishers.
MORGAN, C. y CAIN, A. (2000) Foreign Language and Culture Learning from a Dialogic Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.
PHIPPS, A. y GUILHERME, M. (2004) Critical Pedagogy: Political Approaches to Language and Intercultural Communication. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Aldizkariak:

EKB: Bat soziolinguistikako aldizkaria. Donostia
Hik Hasi
Jakingarriak
Language, culture and curriculum (21. Alea) 2008
Tantak
Textos
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
http://www.berde-berdea.net/baq/
http://www.euskara.euskadi.net
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es