Ogi apurrak

26503 - Gizarte Zientzien Tailerra • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

"Gizarte Zientzien tailerra" Lehen hezkuntzako graduko 4. mailan eskeintzen den "Lehen Hezkuntzako berrikuntza proiektuak" aipamenean kokatzen da.
Irakasgaia Ondarearen Didaktikan oinarritzen da, ondarearen kontzeptua zentzu zabalenean ulerturik. Bere ezaugarriak direla eta, ondareak aukera desberdinak eskeintzen ditu hezkuntza proiektu berritzaileak bultzatu ahal izateko eta, hain zuzen, kontzeptu hau ulertu eta hezkuntza mailan aplikatzea izango litzateke irakasgaiaren helburuetariko bat. Kurtsoan zehar landuko diren hauetariko aukera batzuk ikerketa eta diziplinartekotasunerako ahalmenak dira, nahiz eta beti Gizarte Zientzien Didaktikaren arlotik aztertu. Beraz, irakasgai honetan parte-hartzeko komenigarria litzateke Lehen Hezkuntzako graduko "Gizarte Zientziak eta beren didaktika I" eta "Gizarte Zientziak eta beren didaktika II" irakasgaiak gaindituak izatea.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

AIPAMENEKO GAITASUNAK

1.DIZIPLINARTEKOTASUNA CURRICULUM-ARLOETAN: Lehen Hezkuntzako curriculum-arloak. Dagozkien
diziplinen arteko harremana, ebaluaketarako irizpideak eta dagozkien irakaskuntza eta ikaskuntza
–prozeduren inguruko ezagutza didaktikoen edukia ezagutzea.
2.TALDE-LANEKO IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZAREN DISEINUA: Irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuak
diseinatu, planifikatu eta ebaluatzea, bai indibidualki eta bai zentroko beste irakasle eta
profesional batzuekin elkarlanean ere.
3.PENTSAMENDU KRITIKOA ETA AUTONOMOA: Harreman kritiko eta autonomo bat edukitzea jakintzei,
balioei eta gizarte-erakunde publiko nahiz pribatuei dagokienez.
4.DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA AUKERATZEA. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
ezagutzea eta ikasgeletan aplikatzea. Ikaskuntzari, heziketa herritarrari eta kultura-
aberastasunari lagunduko dion ikus-entzunezko informazioa bereiziz hautatzea.
5.KOMUNIKAZIO-KONPETENTZIAK. Euskera eta gaztelania eta, gutxienez, atzerriko beste hizkuntza bat
menderatzea, hizkuntza egoki eta zuzena sorrtzeko eta ulertzeko gaitasuna frogatuz bere lanbidea
hizkuntza anitzeko hezkuntza-testuinguru batean gauzatu ahal izateko, baina betiere, hizkuntzen
nahiz kulturen dibertsitatea errespetatzeko jokabideak garatuz.

GAITASUN ESPEZIFIKOAK

1.Gizarte Zientzia ezberdinetatik abiatutako ezagutzak ondarearen ikasketan erabiltzeko gaitasuna.
2.Ondarearen kontserbazioari buruz zentzu kritikoa erabili ahal izatea.
3.Iragana, orainaldia eta etorkizuna erlazionatzeko gaitasuna.
4.Ondarearen aurrean sentsibilitatez jokatzeko gaitasuna.
5.Ondarearen elementuen azterketarako gaitasuna-

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

EDUKIAK
1.Ondare kontzeptua: ondare kulturala, ondare historiko-artistikoa, ondare kulturala, ondare
etnografikoa, ondare arkeolojikoa…
2.Ondarearen hondatzea:
a.Zergatiak.
b.Hirietako gune historikoen adibidea.
3.Ondarearen kontserbazioa:
a.Ondarearen kontserbaziorako arrazoiak.
b.Kontserbatzeko zailtasunak.
c.Irtenbideak.
d.Babesa: nazioarteko itunak; estatu mailako eta erkidego mailako ondarearen legeak.
4.Ondarea eta eskola.
a.Inguruneko ondasuna eta bere zaintzaren beharrarekiko jarreren motibazio eta sustapena.
5.Ondarearen ikaskuntza-irakaskuntza Lehen Hezkuntzan.
6.Ondarearen inguruko proiektu didaktiko baten garapena.

Metodologia

Beharrean arabera irakasleak azalpen teorikoak emango ditu, nahiz eta irakasgaiaren oinarria praktikoa izango den. Kurtsoan zehar banakako zein talde lanak egingo dira, irakasleak eskatzerakoan entregatu beharko direnak. Honen feed-backa jaso ondoren lan hauek kurtso bukaeran entregatu beharreko dossier batean gorde beharko dira, kurtso bukaeran irakasleari aurkeztuko zaiona.

Bultzatuko diren lanen artean irakurketak, galderak eta eztabaidak edo/eta proiektu eta ikerketak egongo dira.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • BANAKAKO LANAK 20%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 70%
  • Parte-hartzearen egokitasuna 10%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

1.    Ebaluaketa jarraia izango da, gelan nahiz gelatik kanpo burutu beharreko jarduera eta proiektuen bidezkoa. Notaren % 100ª izango da.
2.    Ebaluaketa jarraiaren baldintzak bete ez izanez gero, azken proba idatzia izango da. Notaren % 100ª izango da.

Deialdiari uko egiteko aukerak:

a.    Ebaluaziorako metodoa azken ebaluazioa denean, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da azken probara ez aurkeztea.
b.    Edozein ebaluazioa izanda -ebaluazio jarraian barne-, beste bi aukera daude:

    Azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gehiago balio badu, ikaslea ez bada probara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio.

    Azken proba egitea zehaztu eta proba horrek irakasgaiaren kalifikazio osoaren %50 baino gutxiago balio badu ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ezohiko deialdian notaren % 100a azken proba idatzian oinarritua egongo da, honek irakaslearekin adostutako lanak barneratu ditzakela.

Nahitaez erabili beharreko materiala

-EUSKO JAURTARITZA: Oinarrizko Diseinu Curricularra; Lehen Hezkuntzako arloak. Natura, Gizarte eta
Kultura ingurunearen ezaguera. 2010.
-Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley 16/1985, de 35 de junio. BOE de 29 de junio.
-Ley de Patrimonio Cultural Vasco; Ley 7/1990, de 3 de julio. BOPV, nº 157, de 6 de agosto de 1990.
-Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. -Decreto 342/1999, de 5 de octubre. BOPV nº 203, de 22 de octubre de 1999.
-Carta de Venecia. Carta internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y
los Sitios histórico-artísticos. Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios Histórico-
artísticos.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

CALAF MASACHS, R., Didáctica del patrimonio, ed. Trea, Gijón. 2009.

DOMÍNGUEZ GARRIDO, M.C., Didáctica de las Ciencias Sociales, ed. Pearson, Madrid, 2004.

GIL MASSA, J. y ARAMBURU, M.J., “El patrimonio histórico, artístico y cultural. Causas de su deterioro o desaparición”, en Educar a favor del medio, Gobierno Vasco/UPV-EHU, Bilbao, 1995.

SANTISTEBAN, A. y PAGES, J. (Coords.), Didáctica del Conocimiento del medio social y cultural en la Educación Primaria, ed. Síntesis, Madrid, 2011.

TTREPAT, C., Procedimientos en Historia, ICE, Univ. de Barcelona/ Ed. Grao, Barcelona 1995.

 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

AVILA, Rosa Mª, MATTOZZI, Ivo, “La didáctica del patrimonio cultural en la educación de la ciudadanía europea”, XX simposio internacional de didáctica de las Ciencias Sociales, Bolonia, 2009.
BALLESTEROS, E. y otros (eds.), El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales, Asociación Universitaria de profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, Cuenca, 2003.
ESTEPA, J., “El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales. Obsatáculos y propuestas para su tratamiento en el aula”, Iber, nº 30. 2001.
ESTEPA JIMENEZ, Jesús, FRIERA SUAREZ, Florencio, PIÑEIRO PELETEIRO, Rosario (eds.), Identidades y territorios: un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales, Universitaria de profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, Oviedo, 2001.
ESTEPA, J., CUENCA, J.M., “La mirada de los maestros, profesores y gestores del patrimonio. Investigación sobre concepciones acerca del patrimonio y su didáctica”, en CALAF, R. y FONTAL, O. (Coords.) Miradas al patrimonio, Trea, Gijon, 2006.
FONTAL, Olaia, La educación patrimonial, teoría y práctica para el aula, el museo e internet, Trea, Gijón, 2003.
HERNANDEZ, F., El museo como espacio de comunicación, Trea, Gijón, 1998.
SANTACANA, J., PIBERNAT, L, HERNANDEZ, F.X., “Fundamentación epistemológica para una didáctica del patrimonio”, Iber, nº 17, 1998.
VALDERA PEREZ, Gema, La enseñanza y el aprendizaje del patrimonio histórico en la educación primaria, 2011.
 • Aldizkariak:

-IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
-Enseñanza de las Ciencias Sociales
-CONCIENCIA SOCIAL
-TANTAK
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.didactica-ciencias-sociales.org    
http://www.ub.es/histodidactica/    
http://www.educacionsocialyciudadana.com/es/index-personal.php?idArea=3    
http://dewey.uab.es/chicuab/    
http://adigital.pntic.mec.es/cpr.utrillas/enlaces/conocimiento.htm

Oharrak

Zehaztapen gehiagorako ikaslearen gida begiratu.
Azken aldaketaren data: 2017/06/08
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es