Ogi apurrak

26502 - Lehen Hezkuntzarako Baliabide Matematikoen Tailerra • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

- Ikasgelako irakaskuntzarako erabilgarri diren Matematikaren alderdi batzuk garatu, hala nola: material didaktikoen eraikuntza, proiektu berritzaileen proposamenak edo ohikoak ez diren bestelako baliabideen erabilpena.

- Pentsamendu matematikoa eraikitzen laguntzeko baliabide fisikoak ezagutzea, egitea eta aplikatzea

- Joko eta jolasen bidez, Matematikak eguneroko bizitzan duen presentziaz ohartzea

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Matematika proiektuak Lehen Hezkuntzako ikasgelan
2. Material logikoak
3. Zenbakiak lantzeko materialak
4. Geometria lantzeko materialak
5. Neurria lantzeko materialak
6. Informazioaren trataera lantzeko materialak

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 100%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Oroitidazkia: %20
Lanak (materialak eraiki, proposamen didaktikoak egin, aurkezpenak eta abar): %80


Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Proba horrek, egiten den moduan egiten dela, irakasgaiko notaren % 100 balio beharko du.
Irakasgaiaren ezaugarri eta edukiengatik irakasgaiaren beste alderdi batzuk gainditu behar badira, praktikak esaterako, bukaerako probaz gain kontuan hartu beharko da beste alderdiak gainditu diren ala ez (Gestiorako Arautegia ikasturtea 2016/17, artikulu 43c).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Mahai mugikorreko gela eta material didaktiko matematikoa eskuragarri dituena. Materialen sorkuntzarako gela-tailerra.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

ALSINA, C. ETA BESTE (1991). Materiales para construir la geometría. Síntesis. Madrid.
ALSINA, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico- manipulativos. Narcea. Madrid.
BOLT, B.; HOOBS, D. (1989). 101 mathematical projects: a resource book. Cambridge University Press. Cambridge.
BOLT, B. (1989). Actividades matemáticas. Labor. Barcelona
BOLT, B. (1989). Más actividades matemáticas. Labor. Barcelona
CAMARA,M.T. et AL. (1996). Materiales didácticos. Taller de Matemáticas. MEC. Madrid.
DINIO-DURKIN, C. (1999). Easy MathMart Projects and Activities. SPB. New York.
CASCALLANA, M.T. (1988): Recursos en el aula de matemáticas. Madrid. Santillana
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. (2010). Curriculuma lan-proiektuen bidez nola antolatu. Ezagutza kaleidoskopio bat da. EHU. Leioa.
KAJANDER, A. (2007). Big ideas for small mathematicians. Zephyr Press. Chicago.
KAJANDER, A. (2007). Big ideas for growing mathematicians. Zephyr Press. Chicago.
NCTM (2003). Principios y Estándares para la Educación Matemática. Tales. Sevilla.
LONG, L. (2001). Measurement Mania. Games and activities that make Math easy and fun. John Willey and Sons. New York.
LONG, L. (2001). Fabulous Fractions. Games and activities that make Math easy and fun. John Willey and Sons. New York.
WAY, S.; HICKTON, S. (2012). Using stories to teach Maths. Aged 4-7. Hopscotch. London
 • Aldizkariak:

UNO
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.sectormatematica.cl/ppt.htm
http://www.fermarsi.org

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/04/26
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es