Ogi apurrak

26495 - Komunikazioa Euskaraz Hezkuntza eta Gizarte Arloak  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

G1. Ikaslearen gaitasun komunikatiboa eremu profesionalean garatu (gela, lankideak, gurasoak…)

G2. HHrako eta LHrako hizkuntz-trebetasunak garatu.
HELBURUAK:

H1. Eremu profesionaleko testuak ezagutzea, aztertzea eta ekoiztea (G1)

H2. Hizkuntz-trebetasunei dagozkien prozesu eta estrategiak ulertzea. (G2)

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

TEMA 1.-HEZKUNTZA ARLOKO JARDUNAREN KOMUNIKAZIO-ESKAKIZUNAK: KOMUNIKAZIO-EREMUAK, HELBURUAK, JORRATU OHI DIREN GAIAK, GAIEN TRATAERA...
TEM 2.-KOMUNIKAZIOAREN MOLDEA: BALDINTZA FISIKOEN ARABERA, MINTZAIDEEN EZAUGARRIEN ARABERA, EUSKARRIEN ETA BALIABIDEEN ARABERA...
TEMA 3.-KOMUNIKAZIO-JARDUERAK: ENTZUKETA ARRETATSUA, INFORMAZIOA ESKURATZEKO IRAKURKETA, JENDAURREKO AZALPENA, AHOZKO ELKARRERAGINA, ELKARRERAGIN IDATZIA, IDATZIZKO EKOIZPENA, BITARTEKOTZA...
TEMA 4.-TESTUAK: ESKOLA-DOKUMENTUAK (GUTUNAK, AKTAK, DEIALDIAK...), TXOSTEN TEKNIKOAK, ESKOLA-MATERIALAK (LIBURUAK, FITXAK...), HEDABIDEETAKO TESTUAK (HEZKUNTZA GAIEN INGURUKO ALBISTEAK, ERREPORTAJEAK, IRITZI-ARTIKULUAK, SAIAKERAK...), LEGE-TESTUAK (ARAUAK, EBAZPENAK...), ETA ABAR.
TEMA 5.-ESTILO ETA TERMINOLOGIA ESPEZIALIZATUA.

Metodologia

METODOLOGIA:
-Material desberdinen irakurketa, hausnarketa eta ekoizpena gelan.
-Gelako elkarrizketak eta eztabaidak talde handian eta talde txikietan.
-Aurkezpenak: ahozko jardunak erregistro desberdinetan.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ezinbesteko baldintza izango da idazkera eta ahozko azalpen zuzena eta egokia (azalpenak eta ortografia akatsik gabe). Atal guztiak gainditzea.

Nota horrela kalkulatzen da:
A Plana- klaseen gutxieneko %80ra etorriko diren ikasleak eta gelako lan guztiak garaiz aurkeztuko dituztenak:
Taldearen Koadernoa %30
Banakako Lana eta Aurkezpena %70
B Plana- A Planarekin konprometitzen ez diren ikaleak:
Azken azterketa %100

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

-Ikus-entzunezkoak.
-Fotokopiak eta testuak.
-Liburuak, azterketetan ekoiztutako testuak, apunteak, iruzkinak, lanak, practicumeko txostenak, bideoak.

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

ALCARAZ, E., MARTINEZ, J.M. & YUS, F. (Eds) (2007), Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona: Ariel

CABRÉ, M.T. y GOMEZ DE ENTERRIA, J. (2006), La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La situación global, Madrid: Gredos

CASSANY, D. (2006), Taller de textos, Barcelona: Paidós

CASTELLÓ, M. (coord.)(2007), Escribir y comunicarse con textos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó

  • Aldizkariak:

- TANTAk
- Jakingarriak
- HIK HASI
  • Interneteko helbide interesgarriak:

- www.hiztegia.net
- www.diccionarios.com
- www.diccionariosdeelmundo.es
- www.ehu.es/azpidazki/
- www.euskaltzaindia.net/arauak
- www.euskadi.net/euskalterm/Indice e.htm
- www.hikhasi.com

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es