Ogi apurrak

26313 - Hezkuntzarako Aholkularitza eta Laguntza • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Esku-hartze pedagogikoa ondorengo bidelaguntza ikuspegitik ekiten da: laguntza gisa, profesionalen artean eta talde edota erakundeen artekoa. Pedagogiaren edozein lan esparrutan zentzua hartzen du eta bere modulu eta kurtsoko irakasleekin koordinatzen da.

Pedagogiaren garapenari buruzko interesa eta pedagogiaren eskuhartzea aholkularitza zerbitzuen garapen eta lanekin bat eginik, Hezkuntz sistemaren sakontasun eta komunitate sare desberdinen garapenaren ildotik doa. Gaia orokorra izanik, hezkuntz prozesu osoa ildo desberdinetatik besarkatzen du: arautua, ez arautua, gizarte esku hartzean...

Gure formakuntzari dagokionez, praktika desberdinak identifikatzea, aholkularitza zerbitzuak nahiz pedagogi esku hartzetan laguntza eskeintzea guztiz esanguratsua izan daiteke .Aldi berean, profesioaren garapenerako espektatibak irekiagoak izan daitezen esku hartze estrategiak identifikatzeko eta praktikatzeko aukera emango digu

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK


Gaitasunak:
Aholkularitza esparrua pedagogiaren lan-testuinguru profesional gisa ezagutzea.
Aholkularitza pertsonen, taldeen eta giza eta hezkuntza erakundeen giza-laguntza moduan ulertzea.
Laneko proiekzioa aholkularitza-estrategiak ezagutzea.
Giza testuinguru zehatza batean aholkularitza praktikak identifikatzea
Aholkularitzarako estrategiak martxan jartzeko praktikak burutzea


Ikaskuntzaren emaitzak :

-aholkularitza eta laguntza eskeiniko duen pedagogi zerbitzu baten diseinua proposatu

- aholkularitza eta laguntzarako prozesuan komunikazio gakoak identifikatu

- aholkularitza ereduak eta praktikan dakartzaten inplikazioak identifikatu

- aholkularitza eredu desberdinak adibideratu

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.- Aholkularitza pedagogikoa eta giza bidelaguntza: aholkularitza lanaren muinbakar ardatzak jorratzen dira profesionalen arteko bidelangutza-ardatzak mantenduz.

2.- Aholkularitza prozesuak: aholkularitza-prozesuetan jokatzeko estrategiak garatu eta zehazten dira eredu teorikoen koherentzia bermatuz.

3.- Aholkularitza laguntza gisa: aholkularitza pertsonak laguntzearekin lotuta egon den ikuspegi historikora hurbiltzen da, emandako eboluzioa eta lanerako ondorioak ulertuz.

4.- Aholkularitza eta laguntza testuinguruak: lan egiteko esparru desberdinen aurkezpena: Ikastetxeetan, goi mailako ikastegietan, hezkuntza ez formaleko zentroetan, erakundeetan, giza erakundeetan…

5.- Aholkularitza profesionalaren rolak: atal honek testuinguru eta egora desberdinetan aholkularitzaren ikuspegitik rol aztertzea, trebetasunak garatzea eta lan egiteko estrategiak martxan jartzea ahalbidetuko du.

Metodologia

Ikasgaia honen planteamendua praktikoa izango da gelako lanak bi zatitan banatuz. Alde batetik edukien aurkezpenak izango ditugu eta bestetik proposatuko ditugun praktikak. Ikasgaietan teknika eta baliabide desberdinak erabiliko dira : irakurketak, elkarrizketak, bakarkako nahiz talde txiki edo haundiko hausnarketak . Gelako lanaz gain, klasetarako ordutegiz kanpo ikaslearen lan autonomoa ezinbestekoa da. Prozesu hau irakasleak bideratuko du.

Gai honen konpetentziak lortzeko bidea errezte arren ikaskuntza prozesua teknika desberdinak ezarriko dira (ahozko aurkezpenak, parte hartze teknikak, dokumentoen azterketa, testuen irakurketa, taldeko solasaldiak, rol jolasak, aurkezpenak) Metodologi hau lankidetzan oinarritzen denez, lan talde iraunkorrak ezarriko ditugu. Irakasleak taldeen antolaketa eta funtzionamendua erreztuko du

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36 12 12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54 18 18            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 20%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 60%
  • Moduloko Disziplinarteko Lana 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Garatzeko azterketa idatzia: %20
Bakarkako lana: %20
Talde lana: %40
DILANeko talde lana (Moduloko Disziplinarteko Lana): %20

Ebaluaketa irizpedeak direla eta , ikaslearen aurrerapenetaz ohartuz, gaiaren diseinuan proposatzen diren konpetentziak garatzea eskatuko da. Ebaluaketa prozesu honetan, ikaslearen inplikazioa eta gelako talde dinamikan parte hartzea ere kontutan hartuko da.

DILANeko ebaluaketa aintzat hartzeko ,ikasgaiako ebaluaketan aktibidade bat gutxienez gainditua izan beharko du.

Ebaluaketa jarraia dela esan dugu, baina ikasleak konbokatoriari uko egin nahiko balio , asmo hau gaiari dagokion 2/3 denboraldia gainditu baino lehen (10 aste) irakasleari esan beharko dio.

Klaseetara etortzen ez diren ikasleak gaiaren edukiak kontutan hartuko duen azterketa teoriko-praktikoa eginen du. Azterketa prestatzeko oinarrizko bibliografia erabiliko da.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ezohiko frogan, ebaluaketa jarraia izan ez duten ikasleen antzera, ikaslegoak gaitasunen garapenak lortu dutela frogatu beharko dute. Honetarako programan azaltzen diren edukien inguruko azterketa teoriko- praktikoa eginen dute. Azterketa preparatzeko oinarrizko bibliografia erabiliko da.

Ezohiko frogari uko egiteko, azterkerara ez aurkeztearekin nahikoa izanen da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Rodríguez, M. M. (1996): El asesoramiento en educación. Aljibe. Málaga. (1. capítulo 13-23).
Iranzo, P. (2012) Asesoramiento pedagógico al profesorado (pp. 141-156). Madrid: Síntesis (4. Capítulo 141-156).
Iranzo, P. (2012) Asesoramiento pedagógico al profesorado (pp. 141-156). Madrid: Síntesis (6. Capítulo 189-198).
Monereo, C Y Pozo, J.I. (2005): La práctica de asesoramiento educativo a examen. Grao. Barcelona. (6. Capítulo: 119-128)

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

MARCELO, C. Y LOPEZ, JF. (1997): Asesoramiento curricular y organizativo en educación. Ariel. Madrid.
MONEREO, C Y POZO, J.I. (2005): La práctica de asesoramiento educativo a examen. Grao. Barcelona.
PARRILLA, A. (1996): Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Mensajero. Bilbao.
RODRIGUEZ, MªM. (1996): El asesoramiento en educación. Aljibe. Málaga.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

DOMINGO, J. (Cord) (2002): Asesoramiento al centro educativo. Octaedro. Barcelona.
ESCUDERO, JM. (1992): El asesoramiento a centros educativos. Consejería de Educación de Madrid. Madrid.
GALARRETA, J.; MARTINEZ, B.; ORCASITAS, JR., PEREZ-SOSTOA, V. (1999): La formación de profesionales de apoyo al sistema educativo: perfiles y servicios. Erein. Donostia.
NICASTRO S. Y ANDREAOZZI, M. ( 2004): Asesoramiento Pedagógico en acción. Paidos. Barcelona
 • Aldizkariak:

BORDON
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA.
REVISTA DE EDUCACIÓN.
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.ince.mec.es/revedu/revinfo.htm
http://www.ugr.es/~recfpro
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es
www.revistadeeducacion.mec.es

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/03
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es