Ogi apurrak

26274 - Giza Eskubideak eta Gizarte eta Hezkuntza Politikak • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikasgai honek Titulazioaren oinarri deontologikoak ezartzen ditu eta garatzen da ikasturte bereko Hezkuntza Legeria eta Nazioarteko ikuspegia izenekoan baita Gizarteratze eta Baztertze Prozesuak hirugarren modulukoan eta Ekonomia, Hezkuntza eta Lana deitutakoan, seigarren moduluan. Giza Eskubideen formazioak orain arte aintzakotzat hartu ohi ez den zeharkako ikuspegi hezitzailea lantzeko balio du .

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ezagueraren gaitasunak:Giza Eskubideen garapena eta, bereziki, hezkuntza eskubideak jakitea eta, halaber, aipatu garapenean, biztanleriaren ongintzatik gizarte-laguntzara bermatzerako joeren aldaketak ezagutzea.
Ikasketen emaitzak:Garai nahiz Testuinguru ezberdinetan Giza Eskubideen garapenari kasu egitea
Ezagueraren gaitasunak:Ongi izatearen Estatutik egungo globalitate ereduaren krisialdira joan den alde historikoa ezagutu eta aurreko guztiaren araberako hezkuntza ereduen egokitzapenaz, titulazioak ematen duenarekin bat eginik, jabetzea.
Ikasketen emaitzak:1948ko Aldarrikapen Unibertsala oinarri, Giza Eskubideen aurkako egoerak deskribatzeko gauza izan.
Ezagueraren gaitasunak:Giza Eskubideen diskurtsoan oinarritutako ikerketak eta adierazpenak lantzea.
Ikasketen emaitzak:Gizarte nahiz Hezkuntza politikeei buruzko txostenak ( ahozkoak eta idaztzizkoak) egiteko gaitasuna lantzea. sociales y educativas.
Ezagueraren gaitasunak:Juzku etikoen erabiltzea bereziki gizarte desberdintasunei kasu eginez eta emakumezkoen egoerei bereziki begiratuz.
Ikasketen emaitzak:Ikasgaiaren edukiez nahiz landutako jardunez dossier kritikoa aurkeztea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

- Gizarte laguntza giza eskubide gisa.
- Giza eskubideak eta giza laguntzari buruzko teoriak norbanakoaren nahiz gizartearen eskubide moduan.Osasuna. Irakaskuntza. Lana. Gizarteratzea. Teknologi berrien eskurapena. Etenbageko hezkuntza.
- Giza laguntzaren oinarri etikoak. Zuzenbide Positiboa eta giza laguntza. Metazuzenbideak. Nazioarteko Elkarteak ( NBE, Europar Batasana, UNESCO, Gurutz Gorria, Funtsezko ebazpenak eta deontologia kodigoak )
- Gizarte Politikak eta lege babesak. Gizarte praktikak eta eskubideen arteko gatazkak: Bizitza duinaren eskubiea, Elikatua izateko eskubidea, Osasuntsu bizitzeko eskubidea. Norberaren gorputzaz eskubidea, Mugikortasunaren eskubidea, Ingurugiro egokiaz eskubideak,Politikan parte hartzeko eskubideak eta norbera zaintzeko eskubideak.
- Estatuaren betebeharrak eta beren mugak.
- Estatu bermatzaileen ereduak eta haien desbideraketak.
- Hezkuntza eta gizarte laguntza bermatzearen eta haien ezarpena nahieraraz ez aldatzearen betebeharra: gutxiengo etnikoak, etorkinak, kaltetuen kolektiboak, generoagatik edo beste arazoengatiko diskriminazioak...
- Hezkuntza eskubide gisa eta haren bermea. Hezkuntza eskubideen ezarpena: kasuan kasuko ebaluapena, gizarte taldeak eta behar berezituak,gutxiengo etnikoak, etorkinak, kaltetuen kolektiboak, generoagatik edo beste arazoengatiko diskriminazioak...

Metodologia

1.    Ikasgaiaren gaitegian agertzen diren gaitasun kognitiboetan oinarritutako maisu eskolak irakasleak kudeatuta.
2.    Ekintza hausnartuan nahiz talde lanean oinarritutako eskola praktikak.Bertan egitasmoak diseinatzea, arazoei irtenbideak ematea eta DILAN delakoa sartzen direlarik (azken honek ikasgai osoaren ebaluaziaren %1,5 izanik). I
3.    Mintegiak:ebaluazio jarraitua abian ezartzeko erabilitako denbora eta espazioa. Ikasgaiaren irizpideen arabera izango da baloratua.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Talde ekintzak 35%
DILAN 15%
Norbanakoaren ekintzen azalpenak 50%

-Ikasgai honetan ebaluatuko da ikaslearen parte-hartzea eta egindako jardueren kalitatea. Lanen ebaluazioan kontutan hartuko da: informazioa ongi antolatuta dagoen, lanaren kalitatea eta gaiari buruzko hausnarketa, emaitzek arazoaren ikuspegi osoa eman duten, eta ondorioen argudioak eta arrazoibideak koherenteak eta argiak diren, ikasgaian ikasitako azalpen teoriko eta praktikoak txertatuz.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

-Ebaluazio jarraitua da irakasgaian erabiliko dena (ikus Kudeaketa Araudia - 43.artikulua: ebaluatzeko metodoak). Irakasgaiaren funtsezko ardatza lanaren prozesuak eta lanaren emaitzak osatzen dutenez, biak (prozesua zein emaitza) hartuko dira aintzakotzat.

-Modulua osatzen duten beste ikasgaiekin batera, ikasleak Moduluko Diziplinarteko Lana (DILAN) egin beharko du. Hau egitea ezinbesteko baldintza izango da ikasgaiaren nota eskuratu ahal izateko. DILAN lanari azken notaren %1,5 portzentajea dagokio.

-Ikasleren batek, justifikaturiko arrazoiak medio, ezingo balu lan hau egin, moduluko koordinatzailearengana jo beharko du eta honek adieraziko dion prozedura jarraitu.

-Horrez gain, ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

-Ikasleak, justifikatutako arrazoiengatik ezin badu egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo du, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Proba horrek irakasgaiko notaren %100 balioko du. Moduluko Koordinatzaileak adieraziko dio egoera horretan dagoen ikasleari zein den jarraitu behar duen prozedura.

-Azken frogan ikasle bakoitzak agertarazi behar izango ditu ikasgaiari dagozkion ezagutzak nahiz gaitasunak.Ez aurkeztuak deialdiari uko egitea esan nahi du.

Nahitaez erabili beharreko materiala

-MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2006) Giza eskubideen hezkuntzaren teoria y praktika.Donostia,Alberdania.
-RODRIGUEZ, F.(2011) Nacionalismo y Educación. Madrid, Delta.
-RODRIGUEZ, F.(2016) Giza Eskubideak: Gizarte eta Hezkuntza Politikak. Madrid, Delta.
-ROUSSEAU, J.J.(2013)Gizakien arteko ezberdintasunaz.Madrid, Delta.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

-ABRISKETA,J.(2004) Derechos humanos y acción humanitaria. Donostia, Alberdania.
-CAMPS, V. (2007). Educar para la ciudadanía. Sevilla, Fundación ECOEM.
-COMPASS (2005). Un manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Versión española. Murcia. Publicaciones del Consejo de Europa.
-SÁEZ, J. (2007). Pedagogía Social. Madrid, Pearson.
-VALIÑO, V. (2010) Defender y repensar los derechos sociales en tiempos de crisis. Barcelona.Observatori Desc.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

-BOBBIO,N.(1991) El tiempo de los derechos. Madrid. Sistema.
-NAVARRO, V.(2002) Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta.Barcelona.Anagrama.
-NAYA.L.M (2003). La educación para el desarrollo en un mundo globalizado. Donostia. Erein.
-RODRIGUEZ, F.(2011). Jerusalem, Xalimen hiria. Donostia,Utriusque Vasconiae.2008. 2011.
 • Aldizkariak:

-Pérez Serrano, G. (2005). Derechos humanos y educación social. Rev. de Educación, núm. 336, p. 19-39.
-Vasak,K.(1977) La larga lucha por los derechos humanos. El correo de la Unesco.pp. 29-32.
-Zizek, S. (2005) Contra los derechos humanos, New Left Review, nº 34 (edición en castellano,SEP/OCT)
 • Interneteko helbide interesgarriak:

•    http://www.amnistiacatalunya.org/edu//es/material.html
•    http://www.derechos.net/edu/
•    Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/instituto
•    Human rights overview (perspectiva general de los derechos humanos)
http://wwwhrweb.org/legla/undocs.html
•    Las Naciones Unidas. http://www.un.org
•    ONU Declaración de los Derechos Humanos Universales. www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
•    Sin permiso http://www.sinpermiso.info•    ONU Declaración de los Derechos Humanos Universales. www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
•    Sin permiso http://www.sinpermiso.info

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es