Ogi apurrak

26299 - Hezkuntza Arloko Ikerketa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.    Hezkuntza ikerkuntzaren balioa identifikatu, hezkuntza errealitatearen ezagutza eta ulermen sistematiko erraztu ahal izateko.
2.    Giza eta gizarte zientzien arloan, eta bereziki Hezkuntzan, ikerkuntza zientifikoak dituen berezko ezaugarriak identifikatu.
3.    Ikerkuntza metodologi eta aldaera desberdinen arteko elkarbizitza ulertu.
4.    Hezkuntzaren arloan, ikerkuntza zientifikoaren prozesuan parte hartu duten jarduera desberdinak identifikatu.
5.    Hezkuntzaren praktikarako interesgarriak izan daitezkeen ikerkuntza gai eta arazoak proposatu.
6.    Helburuak eta hipotesi zientifikoak formulatu.
7.    Ikerkuntza-proiektuaren jarduerak sendotasun teoriko-praktikoz garatu,
8.    Komunikazio zientifikoetan oinarrituz, ikerkuntzazko jarduera desberdinak ezagutu eta baloratu.
9.    Ikerkuntza-prozesuan berrikuspen bibliografikoak duen garrantzia baloratu.
10.    Ikerkuntza-txostenaren elementu garrantzitsuenak identifikatu.
11.    ikerkuntza mota desberdinak kontutan hartuz, ikerkuntza-txostenak klasifikatu.
12.    Ikerkuntza-txostenen kalitatea ebaluatzeko erabilgarriak diren hainbat irizpide identifikatu.
13.    Ikerketen planifikazio, gauzatze eta komunikazioan, kontutan hartu behar diren hainbat alderdi etikoek duten garrantziaz jabetzea.
14.    Moduluen arteko jarduera burutzean (DILAN), ikasgaiaren edukiak aplikatu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

TEMA 1.- Hezkuntza Ikerkuntzaren kontzeptu alderdiak.
TEMA 2.- Metodologi aniztasuna.
TEMA 3.- Bibliografia zientifikoaren berrikuspena.
TEMA 4.- Hezkuntza ikerkuntzarten hastapenak.
TEMA 5.- Ikerkuntza prozesu orokorra eta proiektua.
TEMA 6.- Ikerkuntza diseinuak.
TEMA 7.- Ikerkuntza txostena.
TEMA 8.- Hezkuntza ikerkuntzaren alderdi etikoak.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ikasgai honen ebaluazioa , hausnarketa prozesu gisa ulertzen da. Ikasleak bere buruaren kontzientzia hartzen du eta lortu beharreko helmugak ezagutu behar ditu. Irakaslea berriz, prestakuntzazko helburuak lortzeko orientatzen duen gidaria bihurtzen da. Zentzu honetan, Ikaskuntzari Bideratutako Ebaluazioa (IBE) (Learning-Oriented Assessment) proposatzen da.
Kalifikazioa era honetan gauzatuko da:

DILANak, 20tik, 4 puntuko balioa izango du ikasgai bakoitzean eta moduluko irakasle taldearen artean izango da ebaluatua nahiz eta arduraduna talde bakoitzaren irakasle-tutorea izan.
Ikasgairako gelditzen diren 16 puntu horiek horrela banatuko dira:
6 puntu praktikak
10 puntu teoriari buruzko azterketak
Edozein kasuetan, ikasgai bakoitzean DILANerako diren klaseetara joatea derrigorrezkoa da.
Eskola praktiko eta teorikoetan, %80 asistentzia eskatuko da. Bestalde, bertan eskatuko diren praktikak eta ariketak egitea ezinbestekoa izango da.
Ikasgaia gainditzeko, bi atalak gainditu behar dira nahitaez 20tik 10 puntu lortuz. Ikasgaian (atal teorikoa gehi praktikoa), 16etik, gutxienez 6,5 atera beharko da eta 2 puntu DILANan.
Azken kalifikazioa lortzeko, ikasgaian gehi moduluko DILANean lortutako kalifikazioak batuko dira eta zati 2 egingo da.
Ikasleak deialdiari uko egiteko aukera izango du. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko dio idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez bi aste lehenago.

Justifikatutako arrazoiengatik ebaluazio mistoan parte hartzen ez duen ikasleak, bukaerako proba egingo du eta eskatutako praktikak entregatuko ditu, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Koordinatzaileak adieraziko dio egoera berezian dagoen ikasleari zein den bukaerako froga eskatzeko jarraitu behar duen prozedura.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasleak sortutako apunte teoriko eta ikerkuntza-txostenak.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

1.    Bisquerra, R.(2004): Métodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
2.    Blaxter, L. et al. (2000): Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.
3.    Colás, P. y Buendía, L. (1995): Hezkuntzaren ikerkuntza. Sevilla: Alfar.
4.    Hernández, F. (1995): Bases metodológicas de la investigación educativa. I.Fundamentos. Murcia:DM.
5.    Hernández, F., Fuentes, P., Iglesias, E. y Serrano F. J. (1995): Introducción al proceso de investigación en educación. Murcia: DM.
6.    Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009): Evaluación educativa. Madrid: Alianza.
7.    Nieto Martín, S. (dir) (2010): Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa. Madrid: Dykinson.
8.    Ruiz Olabuénaga J.I., Aristegui, I, Melgosa , L.(2002): Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Cuadernos monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto.
9.    Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.
10.    Torre, J. Del Rincón, D. y Arnal, J. (1996) : Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona : GR92.

 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

1.    Buendía L., Colás, P. y Hernández, F. (2003). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw Hill
2.    García Hoz, V. (1994): Problemas y métodos de investigación en educación personalizada. Madrid: Rialp
3.    Kerlinger, F. (2002): Investigación del comportamiento. 4ª Edición. México: McGraw Hill.
4.    Pereda, S. (1987): Psicología Experimental:I Metodología. Madrid: Pirámide.
5.    Rodriguez, G. Gil, J. García E. (1996) .Metodología de la investigación educativa. Málaga: Aljibe.
 • Aldizkariak:

•    American Educational Research Journal
•    Bordón
•    British Educational Research Journal
•    Infancia y Aprendizaje
•    International Journal of Educational Research
•    Qualitative Inquiry
•    REDIE (Revista Electrónica De Investigación Educativa). http://redie.ens.uabc.mx/
•    RELIEVE (Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa) http://www.uca.es/RELIEVE/
•    Review of Educational Research.
•    Revista de Educación
•    Revista de Investigación Educativa
•    Tantak.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

•    AERA: American Educational Research Association. http://aera.net
•    AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. http://www.uv.es/aidipe/
•    CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mec.es/cide/
•    CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica). http://www.cindoc.csic.es/
•    EERA. European Educational Research Association.http://www.eera.ac.uk
•    ERIC. Educational Resources lnformation Center. http://www.ed.gov/EdRes/EdFed/ERIC.html
•    INCE. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. http://www.ince.see.mec.es
•    IVEI/ISEI: Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. http://www.isei.euskalnet.net
•    REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. http://www.csic.es/cbic/webuni.htm
•    REDINET. Bases de datos de información educativa sobre investigación, innovación y recursos didácticos. http://www.mec.es/redinet
•    REDUC. Base de Datos de la Red Iberoamericana de Información y Documentación en Educación. http://www.reduc.cl/
•    TESEO. Base de datos de tesis doctorales españolas. http://www.mec.es/teseo/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es