Ogi apurrak

26327 - Populazioa eta Demografia • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgaian gaur egungo populazioaren auzia aztertzen da ikuspegi historiko eta antropologiko batetik. Bere garapena bi zatitan banatzen da, astero parean aztertuko direnak. Lehen zatian analisi demografikoaren tresneria aurkezten da eta bigarren zatian egungo egoera aztertzen da, ikuspegi historikoa, geografikoa eta antropologikoa erabiliz eta baita etorkizunaren erronkak.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

HELBURUAK. a) Egungo egoera demografikoaren ezaugarriak ezagutzea, bai mundu mailan zein lurralde mailan b) Informzaio iturririk garrantzitsuenal ezagutzea lehen helburura iristeko c)demografiaren oinarrizko kontzeptu eta adierazle definitu eta bereiztu gauza izatea d) Populazioaren birproduzioa ezberdinen baldintzatzen duten faktore ekonomiko, sozial eta kulturalak ezagutzea.
GAITASUNAK: a) Demografiak gizarte antropologiarentzat duen garrantzi epistemologikoa, bai teoriko eta metodologikoa, ezagutzea, bere ekarpenak eta bere mugak aztertuz. b)Testu demografiko ezberdinen ahozko eta idatzitako analisia burutzea, modu argi eta zorrotz batean

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Sarrera: Giza populazioaren birproduzioa: bere historaren begirada labur bat eta bere eboluzioa baldintzaten duten faktorearen aurpezkena.
2. Azterketa demografiakoaren kontzeptu eta adierazle oinarrizkoak.
3. Informazio iturririk garrantzitsuenak
4. Gaur egungo egoera demografikoa.
5. Populazioa, baliabideak eta ingurunea ekorkizunari begira


Metodologia

Konbinatzen dira irakaskuntza teoriko eta praktikoak.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 60%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 40%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

-Ikasle guztiek aukera izango dute azterketan %100 balioa lortzea. Azterketako galderen balorazio irizpideak ikasleei jakinaraziko zaizkie dagokion irakasgaiaren ardura daukan irakaslearen tutoritza-orduetan.
-Ebaluazio jarraiko sistema nahi duten ikasleentzat prakiken bidez 4 puntu lortu ahal izango dute eta, gainontzeko sei puntuak, ikasturte bukaerako azterketan lortu ahal izango dute.Ikasle batek ebaluazio jarraiari uko egin nahi badio, bere eskaria jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du, lauhilekoa hasten denetik kontatzen hasita

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azterketa finala.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Ikasleek praktiketarako beharrezkoak diren materialak prest izango dituzte.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

PRB.ORG (2003). Guía rápida de la Población del Population reference Bureau.
HARRIS, M y ROSS, E.R. (1991): Muerte, sexo y fecundidad. La regulación demográfica en las sociedades preindustriales y en desarrollo. Madrid: Alianza Universidad.
LIVI BACCI, M. (2012): Historia Mínima de la Población Mundial. Barcelona : Ariel
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

CAMPBELL, J. (1996). Ecología Humana. Barcelona. Salvat.
DIAMOND,J. (1998). Armas, Gérmenes y Acero. Las oceidad humana y sus destinos. Barcelona .Debate
DIAMOND, J. (2006) Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Barcelona. Debate.
GOODY,J. (2001). La familia europea. Ensayo histórico-antropológico. Crítica
LIVI BACCI, M (2012). Breve historia de las migraciones. alianza Editorial.
MC NEILL, J.R. (2003). Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo del siglo XX. Alianza editorial.
NUSSBAUM, M (2012) Crear capacidades. propuestas para el desarrollo humano. Paidos
PNUD. (1990-2013). Informes de Desarrollo Humano.
REBATO, E;SUSANNE, CH y CHIARELLI, B (EDS). ´Para comprender la antropología bólógica. Evolución y biología humana. Verbo divino.
RIECHAMNN, J (2006). Biomímesis. La Catarata
SANCHEZ BARRICARTE,J.J. (2008). El crecimiento de la Población Mundial. Implicaciones socieconómicas, ecológicas y éticas.
THERBORN, G (2012). El Mundo. Una guía para principiantes. Alianza Editorial
TODD, E. (1996). El destino de los emigrantes. Asimilación y segregacón en las democracias occidentales. Tusquets
 • Aldizkariak:

Current Anthropology.
Demographic-Research.
Population and Development Review
Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas.
Revista de Demografía Histórica.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

www.ine.es
www.eustat.es
www.un.org/popin
www.prb.org
www.ined.fr
www.undp.org

Oharrak

Praktiketan lortutako nota bakarrik mantentzen da ikasturte bakoitzarako.
Azken aldaketaren data: 2017/06/20
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es