Ogi apurrak

26301 - Informazioaren Bilketa eta Analisi Prozedura • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Hezkuntzan informazio bilketarako prozedura, teknika eta tresna desberdinez gain, emaitzen analisia ere landuko da.
Errealitatearen ezagueraren prozesu baten arloan, abiapuntua informazio bilketa da, metodologia eta ikerkuntza-diseinu desberdinak kontuan izanda.
4. Moduluaren, Hezkuntza Ikerketa eta Berrikuntza, barruan dago. Irakasgai honek baliabide instrumentalak ekarpena egiten ditu modulua osatzen dituzten beste irakasgaientzako (Hezkuntzaren Diseinua eta Berrikuntza, Ebaluazioa Hezkuntzan, Hezkuntza Ikerketa, eta Informatika Baliabideak Hezkuntzan), baliabide informatikoak erabiliz.
Moduluko lanekin harremana informazio-bilketarako tresnak aukeratzen eta/edo eraikitzen oinarritzen da. Irakasgairen zentzu instrumentala bere erlazioa beste modulu eta irakasgaiekin oinarritzen du gradu proiektuarekin batera.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Informazio-bilketa Hezkuntzan.

2.Informazio-bilketarako teknikak eta tresnak.

3. Informazio-bilketarako tresnen eraikitze lana.
Datu-bilketaren teknika desberdinen eraikuntza eta datuen analisiaren faseen deskribapena.

4. Informazioaren bilketa test psikometrikoen bidez.
Metodo psikometrikoa hezkuntzan aldagaiak neurtzeko baliabidea.
Test-eraikuntzaren teoriak.
Neurketen balio eta mugak hezkuntzan.

5. Proba normatibo eta arau-emaileen eraiketaren faseak.
Testen teoria klasikoan oinarritutako proba psikometriko baten eraiketaren faseen ezagupena eta aplikazioa.

6. Testen ezaugarri teknikoen analisia.
Test eta azpitesten item-analisia, fidagarritasuna eta baliotasuna.

7. Puntuazioen interpretazioa.
Puntuazio zuzenak eta estandarizatuak.
Baremazioa.
Estandarizatutako eskala mota erabilienak.
Eskala hauen irismena eta mugak.

8. Irizpideari buruzko testak.
Irizpideari buruzko testen ezaugarri orokorren analisia.

9. Itemarekikoi Erantzunaren Teoria.
Oinarrizko kontzeptuak eta ereduak.
IET ereduen ezaugarri orokorren analisia.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

La calificación de la asignatura se realizará de la siguiente manera:

El AIM del módulo valdrá 4 puntos sobre 20 en cada una de las asignaturas y será evaluado por el equipo de docentes del módulo siendo el responsable el profesor-tutor del grupo.

Los 16 puntos restantes de la asignatura se distribuirán de la siguiente manera: 5 puntos las prácticas y 11 puntos el examen.

En cualquier caso, la asistencia a las sesiones de cada asignatura dedicadas al AIM es obligatoria.

En todos los casos se exigirá la asistencia al 80% de las clases tanto teóricas como prácticas y la realización de cuantas prácticas y trabajos se señalen.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 10 puntos sobre los 20, siendo además necesario obtener al menos el 50% de puntos en cada apartado: 2 puntos sobre los 4 del AIM; 2,5 puntos sobre los 5 de prácticas y 5,5 sobre los 11 del examen.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Edukiak, gelako praktikak eta irakasgaiaren lanak egiteko Saileko irakasleak prestatu dituzten materialak.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

BISQUERRA, R. (2004) Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La Muralla.
ELOSUA, P. (2010) R Gizarte-zientzietarako. Datuen eta eskalen analisia Rcommander-ekin. Servicio Editorial de la UPV/EHU
GONZALEZ, A.; MARTINEZ,C. (2004). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos. Madrid: UNED
LUKAS, J.F.; SANTIAGO, K. (2004). Evaluación educativa. Madrid: Alianza Editorial
TEJEDOR, F.J.; ETXEBERRIA, J. (2006). Análisis Inferencial de datos en Educación.Madrid: La Muralla
TOJAR, J.C.. (2006). Investigación Cualitativa: Comprender y Actuar.. Madrid: La Muralla.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

De Boeck, P.; Wilson, M. (2004). Explanatory item response models. A generalized linear and nonlinear approach. Nueva York. Springer.
Ketele, J.M. de y Toegiers ,X. (1995). Metodología para la recogida de información. Madrid: La Muralla.
Martinez Arias, R. (2006). Psicometría.. Madrid: Alianza Editorial.
Sax, G. (1997). Principles of educational and psychological measurement and evaluation. Belmont: Wadsworth
Sierra Bravo, R. (2001). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo
 • Aldizkariak:

RELIEVE
Revista de Educación
Revista de Investigación Educativa
Psychometrika
Tantak
 • Interneteko helbide interesgarriak:

American Evaluation Association: http://eval.org/
CIDE: Centro de Investigación y documentación Educativa: : http:// www.mec.es/cide
EDUTEST: http:// www.edutest.com/
ETS Net: Educational Testing Service Network : http://www.ets.org/
IVEI/ISEI Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa: : http:// www.isei.euskalnet,net

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es