Ogi apurrak

26302 - Hezkuntzarako Informatika Baliabideak • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Hezkuntzaren ikerkuntza eta berrikuntza moduluaren testuinguruan, ikasgai hau prozesu horietan, informatikako errekurtsoen deskribapenean, analisian, erabileran eta trebakuntzan zentratzen da. Hiru ataletan egituratuta dago: Lehenengoan, datu-base eta dokumentazio-sistemak aztertzen dira, Bigarrenean, datu-analisietan erabiltzen direnak eta hirugarrenean ikaskuntzaren berrikuntzarako errekurtsoetan zentratzen dena.

Lehenengo atalean (1-3 gaiak), hezkuntza munduan gehien erabiltzen diren datu-base, dokumentazio sistema eta informazioaren berreskurapen prozedura erabilienak deskribatzen dira.

Bigarren atalean (4-6 gaiak), Datu-analisi estatistikoek egiten dituzten programa informatikoen erabileran sakontzen da: R, Excel bezalako kalkulu orriak eta datu kualitatiboak lantzeko , ¿Nvivo¿, programa edota antzerakoak aztertzen dira.

Hirugarrengo atalean, (7-9 gaiak), gaur egun hezkuntzan eragin esanguratsua duten ikas-prozesuetan berrikuntzetarako programak ikusten dira.

Kasu guztietan, baliabide hauek erabiliz, ikasleak ikerkuntza edota hezkuntza berrikuntzarako proiektuak diseinatzeko eta garatzeko konpetentziak eta gaitasunak landuko ditu. Atal guztietan, programa-informatiko aske eta irekiei (open software), arreta berezia eskainiko zaio.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

¿    Datu-baseak eta informazio eta dokumentazio sistemak hezkuntzan. Datu-base dokumentalen, datu-bankuen eta beste hezkuntza informazio eta dokumentazio sistema nagusien deskribapena eta analisia. Adibidez: ERIC, Redined, CSIC-ISOC, Francis, CNICE.

¿    Hizkuntza dokumentalak eta informazioaren berreskuratzea. Informazio berreskurapenaren funtsezko oinarriak. Operadoreak eta baliabideak. Linguistika dokumentala, Tesauroak hezkuntzan.

¿    Datu-base bibliografikoen kudeaketa sistemak. Knosys, informazio bibliografikoa berreskuratzeko kudeaketa programa. OVID eta CSA.

¿    Open Office-Calc eta MS-Excel kalkulu orrien aplikazio estatistikoak. Rangoak dituzten orri estatistikoen aplikazioak. Grafikoak. Funtzioak (datu-analisiak). Makroak. Excel eta Calc-en arteko ezberdintasunak eta parekotasunak.

¿    Datu analisi estatistikoek egiteko R Commander interfazea.

¿    Datu analisi kualitatiboak egiteko baliabide informatikoak. Ikerkuntza kualitatiborako programen sarrera. Nvivo. Audio, bideo eta testuen kudeaketa. Kodifikazio eskemak. Datuen analisiak. Modulu grafikoa.

¿    Eztabaida foroetan kolaboratzeko baliabide informatikoak, wikiak eta sare sozialak.

¿    Poadcasting eta Screencasting edukiak sortzeko baliabide informatikoak.

¿    Blog, RSS, etiketatua eta LMS informazioaren kudeaketarako baliabide informatikoak


Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

La calificación de la asignatura se realizará de la siguiente manera:

El AIM del módulo valdrá 4 puntos sobre 20 en cada una de las asignaturas y será evaluado por el equipo de docentes del módulo siendo el responsable el profesor-tutor del grupo.

Los 16 puntos restantes de la asignatura se distribuirán de la siguiente manera:5 puntos las prácticas y 11 puntos el examen.

En cualquier caso, la asistencia a las sesiones de cada asignatura dedicadas al AIM es obligatoria.

En todos los casos se exigirá la asistencia al 80% de las clases tanto teóricas como prácticas y la realización de cuantas prácticas y trabajos se señalen.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 10 puntos sobre los 20, siendo además necesario obtener al menos el 50% de puntos en cada apartado: 2 puntos sobre los 4 del AIM; 2,5 puntos sobre los 5 de prácticas y 5,5 sobre los 11 del examen.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Aplikazio ezberdinetako eskuliburuak. Kurtso hasieran zehaztuko dira.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Arenzana Hernández, V. Arenzana Romeo, S. (2003): Estadística elemental con Excel 2000. Mira Editores, S.A.
Etxeberria, J. (2003). Estatistika eta SPSS. Donostia. Elhuyar.
Gil Flores, J. y Perera Rodríguez, V (2001). Análisis informatizado de datos cualitativos. Sevilla: Kronos
Lizasoain Hernández, L.; Joaristi Olariaga, L. (2003): Gestión y análisis de datos con SPSS. Thomson Paraninfo,S.A.
Lorenzo, A., Martínez Piñeiro, A.B. y Martínez Piñeiro, E. (2004). ¿Fuentes de información en investigación socioeducativa¿. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 10(2).
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Arriaza, A.J. y otros (2008): Estadística Básica con R y R-Commander. Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones. Recuperable en: http://knuth.uca.es/ebrcmdr.
Peña, R., Baeza-Yates,R. y Rodríguez, J.V.(2002): Gestión digital de la Información. De bits a bibliotecas digitales y la web. Madrid: RA-MA.
Rodríguez, G., Gil, J., García, E. y Etxeberría, J. (1995). Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador: AQUAD y NUDIST. Barcelona: PPU.
Tortosa, F.; Civera Mollá, C.; López López, P. (2002): Nuevas tecnologías de la información y documentación en Psicología. Barcelona. Ariel.
Cobo, C, Pardo H (2007): . Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF, en http://www.flacso.edu.mx/planeta/blog/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=6
 • Aldizkariak:

Revista de Investigación Educativa
Revista Electrónica de Investigación Educativa.
Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales.
Tantak
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://knuth.uca.es/R/doku.php
http://www.spss.com/es/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.redined.mec.es/
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9307031E.PDF, Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and Social Networking

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es