Ogi apurrak

26326 - Erritualak eta Sinesmenak  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gaitasunak:
M6C1. Gizarte Antropologiako oinarrizko arloetatik egindako testuak ahoz zein idatziz modu argian, ordenatuan eta zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta terminologia antropologiko egokia erabiltzea.
M6C2. Gizarte Antropologiaren oinarrizko kontzeptuak, gai-arloak eta eremu etnografikoak definitzea eta mugatzea.
M6C6. Sinbolo- eta erlijio-sistemen eta horiei buruzko interpretazio eta azalpen antropologikoen aniztasun kulturala aztertzea eta horien berri ematea.

Deskribapena:
Ikasgai honek aztertzen ditu antropologiak ikasi dituen sinesmen-sistemak eta errituzko usantzak. Erlijio gertakariei buruzko ikasketen ondorio izan diren kontzeptu eta ekarpen teorikoak aztertuko ditu, begirada zabala eskainiz. Ikasgai honen helburu nagusia da, beraz, antropologian erlijio ikasketek eduki duten eragina ulertzea eta, baita ere, beste arloetan sakratua nola agertzen den identifikatzea.

Helburuak:
-Erlijioaren, sinismen-sistemen eta errito usantzen inguruko teoria antropologikoak ezagutzea.
-Erlijio eta antzeko gaien ikasketen oinarrizko kontzeptuak ulertzea eta hiztegia ondo erabiltzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. SARRERA: Ikuspegi orokorrak eta oinarrizko kontzeptuak.
2. PENTSAERA PRIMITIBOAREN HARIRA: Magiari buruzko ikasketak. Pentsaera mistikoa, basatia, etabar. Erlijioa, zientzia eta ideologia.
3. SINISMEN-SISTEMAK edo MUNDU IKUSKERAK: naturalismoa, analogismoa animismoa eta totemismoa.
4. SAKRATUAREN IDEA: sakratu-profano mundu banaketa, indarkeriarekiko lotura, sakrifizioa.
5. ERRITOAK: Sailkapena eta ezaugarriak. Igarotze erritoak.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ikasgai hau ebaluatzeko idazlana, ahozko aurkezpena eta azterketa eskatuko da.
Idazlana (2 puntu gehienez): Irakasleak emandako artikulu baten analisi kritikoa izango da. Aurkezteko epea: Azaroak 29.
Ahozko aurkezpena (puntu 1 gehienez): Analisiaren aurkezpena klase aurrean
Azken Azterketa (7 puntu gehienez): 6 galdera labur eta testu-iruzkin bat izango da. Galderak klaseetan lantzen diren edozein gaiaren inguruan izango dira eta bakoitzak 0,5 puntu balio du. Iruzkina klasean landutako testuen zati batez egingo da eta 4 puntu balio du.
*Idazlanaren eta aurkezpenaren puntuak gehitu ahal izateko, azterketan 4 puntu gutxienez atera behar dira.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

DURKHEIM, E. (1982) Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, pp.1-42.
ELIADE, M. (1998) Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Paidós, pp. 53-85
EVANS-PRITCHARD, E. E. (1982) La religión nuer, Madrid, Taurus, pp.367-378.
FRAZER, J.G (1951) Rama dorada, México, Fondo de Cultura económica, pp. 32-87.
GEERTZ, C. (1992) La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, pp. 87-117.
JAMES, W. (1986) Las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona, Península, pp. 31-49.
LÉVI-STRAUSS, C. (1994) El pensamiento salvaje, México, FCE,
LEVY-BRUHL, L. (1985) El alma primitiva, Barcelona, Península, pp. 7-42.
LOWIE, R.H. (1983) Religiones primitivas, Madrid, Alianza, pp.13-21, 305-312.
MAIR, L. (1986) Introducción a la antropología social, Madrid, Alianza, pp. 203-222.
MALINOWSKI, B. (1994) Magia, ciencia, religión, Barcelona, Ariel, pp. 75-102.
MAUSS, M. (1971) Sociología y antropología, Madrid, Tecnos, pp. 361-364, 400-406.
SCHMIDT, G. (1930) Manual de historia comparada de las religiones, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 248-256.
RADCLIFFE-BROWN, A. R. (1996) Estructura y función en la sociedad primitiva, pp. 175-203.
TURNER, V. (1988) El proceso ritual, Madrid, Taurus, pp. 291-37
TYLOR, E.B. (1973) Antropología, Madrid, Ayuso, pp. 401-438.
VAN GENNEP, A. (1986) Los ritos de paso, Madrid, Taurus, pp. 11-24

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

Descola, P. 2012. Más allá de naturaleza y la cultura. Buenos Aires: Amorrortu.

Morris, B. 1995. Introducción al estudio antropológico de la religión. Paidós.
2009. Religión y antropología. Una introducción crítica. Akal.


  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

BERGER, P. El dosel sagrado: para una teoría sociológica de la religión. Barcelona:
Kairos, 1998.
CANTON, M. La razón hechizada: Antropología de la religión. Barcelona: Ariel, 2001.
DURKHElM, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal, 1982.
ELIADE, M. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Labor, 1985.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Las teorías de la religión primitiva. Madrid: Siglo XXI, 1991.
GEERTZ, C. "La religión como sistema cultural", en La interpretación de las culturas.
Barcelona: Gedisa, 1987, pp.87-1 17.
LUCKMAN, Th. La religión invisible. Salamanca: Sígueme, 1973.
MALINOWSKI, B. Magia, ciencia y religión. Barcelona: Ariel, 1974.
MARX, K. Sobre la religión. Vol. 1. Salamanca: Sígueme, 1975.
MAUSS, M. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Barral, 1970.
MORRIS, B. Introducción al estudio antropológico de la religión. Barcelona: Paidos, 1995.
TURNER, V. El proceso ritual. Madrid: Taurus, 1980.
VAN GENNEP, A. Los ritos de paso. Madrid: Taurus, 1986.
WEBER. M. Ensayos sobre sociología de la religión

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es