27593 - Ikaskuntza Digitalerako Egoera Pedagogiko Berriak  • Ikastegia: Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola
  • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) ez dira jada ikas-irakas prozesuatean berrikuntza tangentziala. Egun, Ezagutza Gizarteko formazio proiektuetan muinean bilakatu dira.
Askotan, teknologiaren garapenaren abiada eta erabiltzeileen aldetik onarpena bizkorragoa doa gure gaitasuna praktika formatiboetan ekintza berritzaile eta esanguratsuetan integratzeko baino.
Irakasgai honetan, ikasleak gune bat aurkituko du hezkuntzan aplikaturiko IKTen azkenengo joerak ezagutzeko, modu teoriko zein praktikoan.


2.    Gaitasunak.

1.- Ikas-irakaskuntzarako abanguardia eta IKTen azken joerak ezagutzea.
2.- Ikas-irakaskuntza prozesuetan IKTak eskaintzen dizkiguten aukera berriak ezagutzea eta garatzea.
3.- Ikasketarako IKTetan oinarritutako hezkuntza baliabideak ezagutzea eta erabiltzen jakitea.
4.- Teknologiarekin aberastutako ikaskuntza ingurunen eragina ikertzea, bai ingurune presentzialetan baita ere e-learning edo b-learning ingurunetan.
5.-Informazio digitalaren erabilpen segurua, etikoa eta legala bultzatzea. Honen barruan, jabetza intelektuala.
6.- Hezkuntza Teknologiekin praktikatzea. Bereziki kontextu espezifikoetan autonomia eta sormena bultzatuz.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Gaia. Hezkuntza Berrikuntza Web 2.0an oinarritutako ikasteko eszenatoki berrietatik. Sarean ikasteko eta irakasteko modu berriak,. Eskola 2.0: itxaropenak eta emaitzak.
2. Gaia. Ikasketa digitala. Formakuntzarako tresna digitalak. Ezagutza kudeatzeko tresnak. Informazioa ezagutza bilakatzeko tesnak, Ezagutza elkar banatzeko tresnak.
3. Gaia. Mobile learning: mobilidadean ikastea helburu
4. Gaia. Sarean ikastea: Ikasketarako Ingurumen pertsonalak (PLE’s)
5. Gaia. Sarean irakastea. Formakuntzarako web ekosistemak. E-learning 2.0

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 24 5 31            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 36 7,5 46,5   0        

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Azken kalifikazioa azterketaren emaitzaren menpe egoteaz gain lauhilabeteko osoan zehar ikasleak burututako lan guztien balorapenaren menpe ere egongo da, hau da, esleitutako lanen eta ekintzen arabera.
Koebaluazioa, kideen arteko ebaluazioa, eta saio magistral eta gelako praktiketara asistentzia eta jarrera egokiak eta parte hartzaileak saio guztietan baloratuko dira.


EBALUAZIO-JARDUERAK:
Aukerak hurrengoak dira:
A aukera
Erregulartasunez klasera etortzen diren ikasleek gainditu beharrekoak (%75-eko asistentzia baino gehiago).
- Azken proba teoriko-praktikoa (ahozkoa edo/eta idatzizkoa) (%40)
- Ikasgelako lan saioetan eskatzen diren LAN PRAKTIKOAK (PLE, ekintza formatoo anitzak, material digitalaren sormena) (%60)
*Irakasgaia gainditzeko derrigorrezkoa da bi atalak gaindituak izatea.
Deialdiari uko egitea: Ikasleak azterketetarako garai ofiziala baino 10 egun lehenago idatzi bidez eskaria egin beharko dio irakasleari.

B aukera
Erregulartasunez klasera etortzen ez diren ikasleentzat (%75-eko asistentzia baino gutxiago):
- Programako edukien gainekoari (oinarrizko liburuen irakurketa barne) eta diziplina arteko lanari buruzko proba teoriko-praktikoa (%100)

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

Aguaded, J.I. y Cabero, J. (Coords.) (2013): Tecnologías y medios para la educación en la E-Sociedad”. Madrid: Alianza Editorial.
Barroso, J. y Cabero, J. (Coords.) (2013): Nuevos escenarios digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación y Caracas desarrollo curricular. Madrid: Pirámide.
Castaño, C. (Coord.) (2009): El uso de la web en la sociedad del conocimiento., Venezuela: Universidad Metropolitana de Caracas. (http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3999343.pdf)
Castaño, C. y Cabero, J. (Coords.) (2013): Enseñar y aprender en entornos m-learning. Madrid: Síntesis
Castaño, C, Maiz, I., Palacio, G. y Villarreal, J.D. (2008): Prácticas educativas en entornos Web 2.0. Madrid: Síntesis.

  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

O’Reilly, T. (2005): What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
Ikasnabar 2013: 6º Congreso Internacional: MOOCs, PLEs y plataformas de e-learning. Papers. Zalla: Bizkaia. http://ikasnabar.com/papers/
Anderson, Ch. y Wolff, M.l (2010). “The Web is dead. Long live the internet”. Wired, 2010. http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1 Traducción al castellano de Arocena, F. (2010): “La Web ha muerto. Larga vida a la Web”. http://www.papblog.com.ar/2010/08/31/la-web-ha-muerto-larga-vida-a-internet/
Berners Lee, T.: “Long live the Web”. Scientific American Magazine, 2010, 22 noviembre. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
  • Aldizkariak:

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. Universidad de Sevilla.
EDUTEC. Revista de Tecnología Educativa.
Comunicar. Asociación Comunicar.
RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. UOC.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es