en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 172 - 1060, abril, 28
El señor Tello Muñoz entrega a San Millán el monasterio de San Pelayo de Cellorigo, que tiempo atrás había arrebatado a los monjes de San Felices de Oca.

Bec. Gal., fol. 55v - 56.

Romero (Colec. Ming.), núm. 174.

Ed. Serrano, p. 176 - 177, núm. 166.

Ed. Ubieto, p. 297 - 298, núm. 308.

Ed. García Andreva, p. 395 - 396.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 172] (www.ehu.eus/galicano/id172 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CXXIII. De confirmacione monasterii / Sanctum Pelagium. /

Sub Christi nomine redemptoris nostri. /21 Ego igitur, senior Tello Monnioz, / cum essem clarissimus a parentibus illustrissi- / -mis procreatus, seculari cupiditate inflamatus, /24 per meam nimiam violenciam, fratribus auchen- / -sis Sancti Felicis, qui tunc morantes erant / in decania propria qui vocatur Sanctum Pela- /27 -gium, iuxta castrum Celoricum, electis / a propriam fratribus domum prefatum Sanctum Pelagi- / -um possedi illum monasteri<or>um, et in mea /30 stare feci potestate. Post hec vero trans- / -actis temporibus, pavens prefatorum sanctorum con- / -fusionem et fratrum ibidem degentium (fol. 56; col. A) maledictionem, prudenti elegi consilium / illis predictis fratribus volentibus et placen- /3 -tibus, comparavi illis illam decaniam / in XV vaccas obtimas, factusque sum ce- / -nobioli illi eres.

Nunc vero inminenti /6 mortis hora trado meipsum corpus et ani- / -mam, eciam et ipsam decaniam ad atr<i>um / sanctissimi Dei Emiliani et agmina monacho- /9 -rum patrono clarissimo famulatu pre- / -bentium, qualiter adiutus precibus illorum / merear evadere pericula inferorum et regna- /12 -re cum Christo in secula seculorum, amen.

Si quis / autem ex meis propinquis vel extraneis hanc / meam offertionem conatus fuerit aut /15 voluerit aufere, dematur de terra viven- / -cium, separetur a consorcio patriarcharum, / et cum demonibus eterno igni sit man- /18 -cipatus, amen.

Et ad regale parte per- / -solvat tres libras auri.

Facta carta in era / MLXLVIII<a>, feria VI<a>, IIII kalendas maias, reg- /21 -nante Sancio rex in Pampilona et in Na- / -iera.

Ego, senior Tellu Monnioz, in ora / mortis mee, ad hanc scedula testes tradi- /24 -di: Gomessanus episcopus, confirmans; Nonnus episcopus, / confirmans; sennor Bella Monnioz, confirmans; sennor / Fortun Sanchez, confirmans; sennor Marcelle, confirmans; /27 sennor Rannimiri Sanchiz, confirmans; sennor / Gundissalvo Alvarez, confirmans, cum aliorum multorum. /

-fol. 55v- | -fol. 56-

1

illa domo serviat in Sancto Emiliano. <Ego senior Sancio Fortunionis de Ozaeta dico qu<i>a senior Sancio Ortiz, meo sobrino, dedit sua tercia parte de Alviano a Sancto Emiliano in mea presencia et aliarum ante litem in Bataggoz, et comendavit me ut ego dedissem. Et ego sicut dixi, dono et roboro, et super hoc facio iudicium rectum qu<i>a verum est.> Si quis

1

-nio Telliz ab eo acceptum, habeatis, tenea-

2

enim meorum filiorum, nepotum, propinquorum

2

tis per eterna secula, amen. Si quis vero meis

3

seu extraneorum hanc meam donationem

3

propinquis vel quilibet homo pro hanc nostra

4

disrumpere voluerit, sit a Domino Christo male-

4

mercacione conturbare vel inferre vobis

5

dictus et cum Iuda Domini traditore in in-

5

voluerit, sit a Deo omnipotenti maledictus

6

ferni antro dimersus, amen. Insuper, a par-

6

et confusus. Insuper, cauto pariet solidos

7

te regali pariet quatuor libras auri;

7

quingentos. Facta carta in era MLXXX-

8

et ad regula, duplum. Facta carta in

8

VII<a>, XII kalendas octobris, IIII<a> feria, regnante

9

era MCXVIII<a>, regnante Adefonso rex

9

Garsea rex in Pampilona et in Alava; se-

10

in tota Ispania. Ego enim Orbita Azena-

10

nior Fortunio Sanchiz in Naiera. Ego se-

11

riz super hanc donacionem sic (cruz) signum

11

nior Monnio Telliz, qui hanc fieri iussi,

12

feci et testes ad roborandum tradidi: Lope

12

testes tradidi: Sancius episcopus, testis; Garsea,

13

Veilaz, filius eius, confirmans; Enneco Veilaz, frater

13

alavensis episcopus, testis; sennor Fortun Sanchiz,

14

eius, confirmans; sennor Lope Ennecones, confirmans;

14

testis; sennor Sancio Furtunionis, testis; sennor

15

sennor Sancio Fortuniones de Maturana,

15

Ranimiri Sanchiz, testis; Assur Didaç, Gudes-

16

testes; sennor Garcia Ennecones et domp-

16

tio Rodriz de Navas, Bermudo Fredinan-

17

no Galindo Ennecones, testes; sennor Sancio

17

diz, Azenari Lopiz de Banios, fideiussores.

18

de Harbehe, test; sennor Nunnu Gunzal-

18

CXXIII. De confirmacione monasterii

19

vez, test. CXXII. De monasterio Sancti Pe-

19

Sanctum Pelagium.

20

lagii, iuxta Celloricum.

20

Sub Christi nomine redemptoris nostri.

21

Sub nomine Christi redemptoris nostri. Ego,

21

Ego igitur, senior Tello Monnioz,

22

senior Monnio Telliz, tale venit mih<i>

22

cum essem clarissimus a parentibus illustrissi-

23

voluntas vel accessit necessitas ut ven-

23

mis procreatus, seculari cupiditate inflamatus,

24

derem vobis, emtores meos Gomessanus

24

per meam nimiam violenciam, fratribus auchen-

25

episcopus et Sancius abba, illum monasterium

25

sis Sancti Felicis, qui tunc morantes erant

26

cui vocabulum est Sanctum Pelagium, qui

26

in decania propria qui vocatur Sanctum Pela-

27

est situm in territorio quod vulgo dicitur

27

gium, iuxta castrum Celoricum, electis

28

Falce Morchoria, qui fuit decania Sancti

28

a propriam fratribus domum prefatum Sanctum Pelagi-

29

Felicis auchensis, in precium quod nobis

29

um possedi illum monasteri<or>um, et in mea

30

bene placuit, id est, CCL solidos, et iam

30

stare feci potestate. Post hec vero trans-

31

prefato argenti precium nichil vobis reman-

31

actis temporibus, pavens prefatorum sanctorum con-

32

sit debitum, quia omnia ego senior Mon-

32

fusionem et fratrum ibidem degentium

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 55v- | -fol. 56-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

S Felices de Oca
Cellorigo
Nájera