en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 354 - 1049
García III el de Nájera agrega a San Millán el monasterio de San Felices de Oca, con todas sus posesiones.

Bec. Gal., fol. 107v - 108 (manipulado).

Romero (Colec. Ming.), núm. 145.

Ed. Serrano, p. 146 - 147, núm. 138.

Ed. Ubieto, p. 247 - 248, núm. 255.

Ed. García Andreva, p. 638 - 639.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 354] (www.ehu.eus/galicano/id354 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CLXXV. De monasterio / Sancti Felicis de Auca. /18

In nomine ingente prolisque ac proceden- / -tis conexa, unius semper natura deita- / -tis. Ego quidem Garsea, Dei gratia rex, /21 simul cum coniuge mea Stephania, / gratia Dei regina, ob remissione«m» peccatorum / nostrorum et remedi«um» animarum nostrarum, prona /24 et spontanea nobis accessit voluntas / ut contribueremus in honore«m» beatissi- / -mi Emiliani presbiteri et sanctorum apostolorum Pe- /27 -tri et Pauli vel aliorum plurimorum sanctorum, / seu et Sancte Marie Virginis, necnon et / vobis, domnis nostris episcopis Gomessan«o» et /30 Garsean«o», ceterisque monachis sub re- / -gula sancti Benedicti in cenobio predic- / -ti sanctissimi Emiliani Deo militant«ibus», (col. B) donamus atque confirmamus vobis / monasterium quod dicitur Sancti Felicis, /3 qui est situm in suburbio aukense, / cum omni illius pertinentie ecclesiis regu- / -lasque monasteriis, villis, decaniis, sicut /6 sunt nominate, cum terris, vineis, / molinis, ortis, rivulis, ubique fuerint / inventare, a«d» h«o»c monasterium ab /9 omni integr<i>tate, et cum exit«u» et introi- / -t«u», defesis, pratis et cum tali usu ut, / communem cum hominibus de Au- /12 -ca, habea«tis» pastum, montes et aqu<a>s / et g<l>adiferas, arbores, et omnia que illi / habuerint. Tamen ut in nulla paria /15 neque facendera sit permixtum cum / hominibus illis, sed liberum et ingenu- / -um ab omni potestate regum et dominorum /18 serviat Sancto Emiliano, per secula seculorum, amen. / Et non accipiemur amplius nec pane«m» / edendum, nec aliqua«m» re«m» de h«oc» mo- /21 -nasteri«o», sicut consuet«tim» fuit per nostra vir- / -tute, et permittimur ipsa cibata que / solita era«n»t da«n» equ«i»s nostr«i»s in qu<a>dra- /24 -gesima, ut si«n»t data in elemosina«m» pau- / -peribus pro anima«bus» nostris in Sancto Emiliano. Et / quicqu<i>d deinceps de domibus aut de terris, /27 vineis, possessionibus ampliare, compara- / -re ab hominibus illis vel ab aliis potue- / -ritis, et pro defunctis vel vivis adqu<i>sieri- /30 -tis, firmum, valen«s» et ingenuum / possideatis ab omni potestate regali / vel pr<i>ncipali. Omnia autem ut diximus (fol. 108; col. A) si«n»t concessa in iure Sancti Emiliani absque / null«o» imperio regal«i», nec domina- /3 -tio seculare, nisi confirmata et stabili- / -ta pro anima«bus» nostris permaneant usque in / seculum seculi in Sanct«o» Emilian«o».

Si quis tamen, /6 quod absit ex nostris propinqu<i>s vel ex- / -traneis hunc nostrum donationis pre- / -textum violare ausus fuerit disrum- /9 -pere, sit a Domino Deo maledictus et a / Sancta Matr«e» Ecclesi«a» segregatus, demumque / cum Zabulo detineatur in profundo /12 baratri arsurus eternasque penas ibi lu- / -giturus, amen.

Insuper <secularibus> damna sit / afflictus, in fisco regali inferat qu<i>nque /15 talenta auri; et duplum ad regulam. /

Facta carta era MLXXXVII<a>, reg- / -nante Domino nostro Ihesu <Christ<o>>, et sub eius gratia /18 ego, Garsea rex, in Pampilona et in / Castella.

Ego Garsea rex et coniux / mea Stephania regina, qui hanc /21 cartam fieri iussimus, manu nostra sig- / -nos (dos cruces) fecimus, et confirmamus coram / hos testes: Sancius episcopus, confirmans; Garsea episcopus, /24 confirmans; Gomessanus episcopus, confirmans; sennor / Furtun Sanchiz, confirmans; sennor Fortun / Ozoiz, confirmans; sennor Azenari Fortunio- /27 -nis, confirmans; sennor Sancio Furtunionis, / confirmans; sennor Fortun Lopez, confirmans; sennor / Sancio Lopiz, confirmans; sennor Eximino /30 Sanchiz, confirmans; sennor Garcia Azenariz, / confirmans; sennor Simeon Fortuniones, / confirmans; sennor Sancio Fortunionis, confirmans; (col. B) sennor Fortun Sanchiz, armiger regis, confirmans. /

-fol. 107v- | -fol. 108-

1

et in Legione; comite Garcia in Na-

1

donamus atque confirmamus vobis

2

gera et in Calagura; comite Gomes-

2

monasterium quod dicitur Sancti Felicis,

3

sano in Cereso et in Ponticurvo et in Pe-

3

qui est situm in suburbio aukense,

4

tralata. Ego senior Enneco Oriolez

4

cum omni illius pertinentie ecclesiis regu-

5

et Didaco Oriolez, qui hanc cartam

5

lasque monasteriis, villis, decaniis, sicut

6

fieri iussimus, roboramus et testes po-

6

sunt nominate, cum terris, vineis,

7

suimus: dompnus Gomessanus, pr<i>or

7

molinis, ortis, rivulis, ubique fuerint

8

Sancti Michaelis, et dompnus Munnius, frater

8

inventare, a"d" h"o"c monasterium ab

9

eius, test; sennior Lupus Enneci, test;

9

omni integr<i>tate, et cum exit"u" et introi-

10

senior Petro Blascoz, senior Garcia

10

t"u", defesis, pratis et cum tali usu ut,

11

Munnoz, senior Didaco Fredinan-

11

communem cum hominibus de Au-

12

dez, testes; Nunno Alvarez testis; domnus San-

12

ca, habea"tis" pastum, montes et aqu<a>s

13

cius presbiter, testis; Munnio Gomiz, testis;

13

et g<l>adiferas, arbores, et omnia que illi

14

senior Gundissalvo Munnioz, test;

14

habuerint. Tamen ut in nulla paria

15

omnes qui interfuerunt, testes. Tellio Munni-

15

neque facendera sit permixtum cum

16

onis exaravit. CLXXV. De monasterio

16

hominibus illis, sed liberum et ingenu-

17

Sancti Felicis de Auca.

17

um ab omni potestate regum et dominorum

18

In nomine ingente prolisque ac proceden-

18

serviat Sancto Emiliano, per secula seculorum, amen.

19

tis conexa, unius semper natura deita-

19

Et non accipiemur amplius nec pane"m"

20

tis. Ego quidem Garsea, Dei gratia rex,

20

edendum, nec aliqua"m" re"m" de h"oc" mo-

21

simul cum coniuge mea Stephania,

21

nasteri"o", sicut consuet"tim" fuit per nostra vir-

22

gratia Dei regina, ob remissione"m" peccatorum

22

tute, et permittimur ipsa cibata que

23

nostrorum et remedi"um" animarum nostrarum, prona

23

solita era"n"t da"n" equ"i"s nostr"i"s in qu<a>dra-

24

et spontanea nobis accessit voluntas

24

gesima, ut si"n"t data in elemosina"m" pau-

25

ut contribueremus in honore"m" beatissi-

25

peribus pro anima"bus" nostris in Sancto Emiliano. Et

26

mi Emiliani presbiteri et sanctorum apostolorum Pe-

26

quicqu<i>d deinceps de domibus aut de terris,

27

tri et Pauli vel aliorum plurimorum sanctorum,

27

vineis, possessionibus ampliare, compara-

28

seu et Sancte Marie Virginis, necnon et

28

re ab hominibus illis vel ab aliis potue-

29

vobis, domnis nostris episcopis Gomessan"o" et

29

ritis, et pro defunctis vel vivis adqu<i>sieri-

30

Garsean"o", ceterisque monachis sub re-

30

tis, firmum, valen"s" et ingenuum

31

gula sancti Benedicti in cenobio predic-

31

possideatis ab omni potestate regali

32

ti sanctissimi Emiliani Deo militant"ibus",

32

vel pr<i>ncipali. Omnia autem ut diximus

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 107v- | -fol. 108-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

S Felices de Oca
S Millán de la Cogolla