Lankide:Unai Fdz. de Betoño/Arkitektura hiztegia/R

Hirigintza(e)tik
Hona jo: nabigazioa, bilatu

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z


racionalismo m ART razionalismo.

racionalista adj ART razionalista.

radiador m (de calefacción) berogailu, erradiadore.

radio m (de círculo) erradio: en un radio de 10 metros, 10 metroko erradioan.

> radio de giro, biraketa-erradio.

> radio de influencia, eragin-erradio.

raíz 1 f (de planta, pelo, uña, diente etc) sustrai, erro, zuztar. 2 (de soldadura) muina.

ramal m (de camino, río, cordillera etc) adar, adarkadura.

rambla f (paseo) hiribide.

rampa f (plano inclinado) arrapala.

rancho m arrantxo.

ranura f arteka.

ranurar t artekatu.

rasante 1 (nivel del terreno) f lurzoru-maila, sestra. 2 adj ARK lur arraseko. 3 f ARK (inclinación) aldapa, malda, aldats.

rascacielos m etxeorratz.

raseo 1 m ARK (acción) zarpiatze. 2 (efecto) zarpiatu.

rasilla f ARK (ladrillo) adreilu mehe.

raso adj (terreno) lau: en campo raso, landa lauan.

raspa f (rasqueta, escofina) arraspa.

raspado m (acción) karrakatze.

rastrel m ARK arrastel.

reactancia f ELEK erreaktantzia.

rebaba f bizar(rak).

rebaje m (rebajo) jangune, mehegune.

rebosadero m ARK gainezkabide, (gainezkako) isurbide.

recalce m ARK (en rehabilitación) azpiberritze, zimenduberritze.

recalificación f ARK (de un terreno) birkalifikatze.

recalificar t ARK (un terreno) birkalifikatu.

recalzar t ARK (un edificio) zimenduberritu.

recepción 1 f (acción) hartze, jasotze. 2 (entrada) sarrera.

recibidor m sarrera gela, harrera gela.

recibir t ARK (marcos, etc) finkatu: recibir una reja con cemento, burdin-hesi bat zementuz finkatu.

reciclado 1 adj birziklatu(a). 2 m (reciclaje) birziklatze, birziklapen.

reciclar t (materiales) birziklatu.

recinto m esparru.

reclasificación f ARK (de un terreno) bersailkatze.

reclasificar t ARK (un terreno) bersailkatu.

recompresión f berkonpresio.

reconstrucción f berreraikitze.

reconstruir t berreraiki.

recta f (línea) (lerro) zuzen.

rectangular adj GEOM laukizuzen, angeluzuzen: una base rectangular, oinarri laukizuzena.

rectángulo 1 m GEOM laukizuzen. 2 adj GEOM angeluzuzen: triángulo rectángulo, hiruki angeluzuzena.

recubrimiento 1 m (acción) estaltze, gaineztatze. 2 (de pintura, etc) geruza.

recuperable adj berreskuragarri.

recuperación 1 f berreskuratze. 2 (de ríos, bosques, etc) lehengoratze, egokitze.

red f sare.

> red de carreteras, errepide-sare.

> red viaria, bide-sare.

redondo m ARK (armado) biribil.

reedificación f berreraikitze.

reedificar t berreraiki.

reestructuración f berregituratze.

refectorio m ARK errefektorio, jangela.

reflectante adj islatzaile.

reflector m (de lámpara) islagailu.

reforma f (de un edificio) eraberritze, zaharberritze.

reformar t (un edificio) eraberritu, zaharberritu.

refrigeración f hozte, hozkuntza.

refuerzo 1 m ARK (acción) sendotze. 2 (elemento de refuerzo) sendogarri, indargarri.

refugio m estalpe.

regato m erreka.

regenerable adj birsorgarri.

régimen jurídico, zuzenbide-araubide.

régimen del suelo, lurzoruaren araubide, lurzoru-araubide, lurzoru-erregimen.

región f eskualde.

registro 1 m (de conducción subterránea o empotrada) miatze-zulo. 2 (de chimenea etc) giltza. 3 ZUZ (oficina) erregistro.

> registro de la propiedad, jabegoaren erregistro.

regla f (graduada) erregela.

régula f ARK (moldura clásica) erregula.

rehabilitación f (de edificio) zaharberritze, eraberritze, birgaitze.

rehabilitar t (un edificio) zaharberritu, eraberritu, birgaitu.

reja f (de ventana) burdin-sare.

rejilla f (en una abertura) sareta.

> rejilla de ventilación, aireztapen-sareta.

rejuntado m ARK (albañilería) juntura-berdintze.

rejuntar t ARK (albañilería) juntura berdindu.

relación de vacíos, hutsune-erlazio.

relieve m erliebe.

rellano 1 m ARK (de escalera) eskaileraburu, tranpal, eskailburu, zapalda. 2 ARK (de ascensor) igogailu-aurre.

relleno m ARK betelan.

remache m (fijación) errematxe.

remate m (toque final) azken-ukitu.

remodelación f birmoldatze, berregituratze.

renovación de aire, aireberritze.

reológico adj FIS erreologiko.

reparación f konpontze.

reparcelación f birpartzelazio, birzatitze.

reparto m (acción) banatze.

repisa f (estante) apal.

replanteo m ARK (acción) zuinketa.

representación 1 f (acción) irudikatze. 2 (objeto representado) irudikapen.

> representación gráfica, irudikapen grafikoa.

resalto m ARK (moldura) irtengune.

residencia f egoitza: residencia de estudiantes, ikasleen egoitza.

residual adj hondar-, hondakin-.

residuo m hondakin.

resina f erretxina.

> resina epoxi, epoxi erretxina.

> resina termoendurecible, ARK erretxina termogogorgarri.

resinoso adj erretxinadun.

resistencia 1 f (de materiales) sendotasun, erresistentzia. 2 (eléctrica) erresistentzia, eragozpen.

> resistencia a flexión, makurduraren aurkako erresistentzia.

> resistencia a compresión, konpresioaren aurkako erresistentzia.

> resistencia a la compesión simple, konpresio sinplearen aurkako erresistentzia.

> resistencia al corte, ebakiduraren aurkako erresistentzia.

> resistencia al fuego, erregogortasuna.

resonancia f erresonantzia.

resonante adj durunditsu, bizi.

respiradero m (abertura de entrada y salida de aire) haizebide, arnasbide.

resquebrajar/se zartatu.

restauración f (de edificios) zaharberritze, eraberritze.

resultante adj FIS ondoriozko, erresultante: la fuerza resultante, ondoriozko indarra.

retardador adj (de fraguado) atzeratzaile.

retejar t ARK teilaberritu.

retención f atxikipen.

retícula f lauki-sare, erretikula.

reticulado adj erretikulatu.

retracción f (del hormigón etc) uzkurtze, erretrakzio.

retracto legal, ARK legezko atzera-egite, legezko atzera-eskuratze.

retranquear/se ARK (un edificio) atzeraeman.

retranqueo m ARK (de un edificio) atzeraemangune, atzeraemate.

retrete 1 m (habitación) komun. 2 (recipiente) (komun) ontzi, komun-zulo.

retroexcavadora f atzerakako hondeamakina.

reutilizar t berrerabili, berriz erabili.

reverberación f erreberberazio.

revestimiento m ARK (capa) estaltze, estaldura.

revoco m ARK (tendido) erreboko.

revoltón m ARK (de ladrillo) erreboltoi.

ribera 1 f ur-bazter. 2 (del mar) itsasbazter, itsasertz. 3 (del río) ibai-ertz, ibaialde.

rigidez f zurruntasun.

rigidizador m zurrungarri.

rígido adj zurrun.

rigola f ARK (caz) errigola.

riñón m ARK (de arco) gerri.

río m ibai.

riostra f ARK (atado) txarrantxa.

ripia f ARK (chilla) txilla.

ripio m ARK betegarri.

ripper m ripper.

roble m BOT haritz.

roblón m (fijación) errobloi.

roblonado m (acción) errobloitze.

roblonar t errobloitu.

roca f harkaitz, haitz, arroka.

> roca coherente, arroka sendo.

> roca deleznable, arroka apurkor.

> roca eruptiva, erupzio-arroka.

> roca extrusiva, estrusio-arroka.

> roca ígnea, arroka igneo.

> roca intrusiva, arroka intrusibo.

> roca madre, ama arroka.

> roca magmática, magma-arroka.

> roca metamorfica, arroka metamorfiko.

> roca meteorizada, arroka meteorizatu.

> roca plutónica, arroka plutoniko.

> roca sana, arroka sano.

> roca sedimentaria, arroka sedimentario.

> roca volcánica, arroka bolkaniko.

rociador m ihinztagailu.

rodapié m ARK behe-ohol, zokalo.

rodillo m arrabol.

> rodillo pata de cabra, koskadun arrabol.

> rodillo vibrante, arrabol dardartzaile.

románico m ART erromaniko.

rosca 1 f (de tornillo) hari. 2 ARK (anillo de arco) arku-uztai.

roscar t hariztatu.

rosetón m ARK (ventana circular) arrosa-leiho.

rotonda f (isleta circular) biribilgune.

rotura f haustura.

> rotura frágil, haustura-etenkor.

roza f ARK (surco) erreten, sara.

rozamiento m FIS marruskadura.

rugoso adj zimur.

ruido m zarata.

> ruido de impacto, talka-zarata.

ruina 1 f hondamen: amenazar ruina, hondatzeko zorian egon. 2 hondakin, erorkin, hautsikin, aurri: las ruinas del edificio siniestrado, eraikinaren erorkinak.

> ruina inminente, ARK hondatze-zorian, suntsitze-zorian, aurri zorian, erortzear, hurre-hurreko aurri.

ruinoso adj erortzear dagoen, hondatu(a).

rumbo m GEO norabide.

rural adj landa-, baserri-.


A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z