Blog

FORU OGASUNAK: EKONOMI ITUNAREN 30 URTE, ETORKIZUNERA BEGIRA

2010-12-17

FORU OGASUNAK: EKONOMI ITUNAREN 30 URTE, ETORKIZUNERA BEGIRA (Bilbon/Bilbao, 2011ko otsailaren 2  eta 3).

Euskalduna Jauregia. B-1 gela. Goizeko eta arratsaldeko saioak (emanaldiak).

Partehartzaileak:

Otsailak 2

11:00: Parte-hartzaileen harrera

11:30: Hasiera: EKONOMI ITUNA ETA FORU OGASUNAK. Bizkaiko Diputatu Nagusia. José Luis Bilbao Jn.

12:00 Ekonomi Itunaren tresna. Mario Fernández Jn. BBK

HISTORIA ETA IKUSPEGI PUBLIKOA: Ekonomi Ituna eta bere pertzepzioa denbora eta espazioan zehar.

Parte-hartzaileak: Pedro Luis Uriarte, Joseba Agirreazkuenaga, Eduardo Alonso, Miguel Martorell, Víctor Urrutia

16:00. 1981ko Ekonomi Ituna. Pedro Luis Uriarte Jn.

16:30. Foru Ogasun berriaren sorrera eta bilakaera, 1859-1980. Joseba Agirreazkuenaga Jn. UPV/EHU

17:15. Ekonomi Ituna XIX. mendeko Espainiako Ogasunaren testuinguruan. Miguel Martorell Jn. UNED

17:45. Ekonomi Ituna iritzi publikoan. Víctor Urrutia. Jn. Eusko Jaurlaritza. UPV/EHU

18:15 Ekonomi Itunaren 30 urte “Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegiaren” ikuspegian.. Eduardo Alonso Jn. UPV/EHU

Eztabaida (partehartzaileak)

Otsailak 3

Finantza Publikoak: Ekonomi Ituna finantziazio periferikoaren eredua aukeran.

Parte – hartzaileak: Carlos Monasterio, Peter McGrath, Ignacio Zubiri, José Gabriel Rubí

10:00. Foru Ogasunen pertzepzioa finantziazio eredutzat edo kontraeredutzat. Carlos Monasterio Jn. Oviedoko Unibertsitatea

10:45. Eskoziako Lege Biltzarra eta autonomi fiskala. Peter McGrath. Eskoziako Lege Biltzarrako legelaria

11:30. Foru Ogasunen jardueraren balantze bat. Mitoak eta errealitateak. Ignacio Zubiri Jn. UPV/EHU

12:30 Eztabaida. (Parte–hartzaileak eta José Gabriel Rubí Jn.. Bizkaiko Foru Aldundia)

ITUNAREN BLINDAJEA. Itunaren segurtasun juridikoa: Mugak eta  testuinguruak.

Parte – hartzaileak: Santiago Larrazabal, Edmundo Matía, Josu Erkoreka.

16:00. Lurralde Historikoen Arau Foru fiskalak kontrolatzeko prozedimendu berriaren konstituzionaltasuna. Santiago Larrazabal Jn. Deustuko Unibertsitatea

16:30. Euskal Foruen lege fiskalak Iturri konstituzioalaren sisteman. Edmundo Matia Jn. Castilla y Leoneko Gortetako Letratua. Valladolideko Univertsitatea

17:15. Itunaren Blindajea ikuspegi parlamentarioan. Josu Erkoreka Gervasio Jn. Diputatuen Kongresuko kidea

17:45. Eztabaidak (partehartzaileak eta Javier Muguruza Jn., abokatua)

19:00. Amaiera ekitaldia. XXI. Mendeko bigarren hamarkadarako etorkizun ikuspuntua.  Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantzako Diputatua. José María Iruarrizaga Jn.

Antolakuntza: Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales/ Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegia. (UPV-EHU).

Ohikoa denez, hurrengo ekitaldi fiskalari begira, 2011ko ekitaldirako PFEZen erretentzioak erregulatzen dituzten dekretu ezberdinak jakinarazten hasi dira

2010-12-16

Bizkaiko kasuan,azaroaren 30eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2010 Foru Dekretuaren, bidez PFEZren eta Sozietateen Zergaren inguruan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak exarri dira. 2011ko ekitaldian egingo diren eskualdaketeei dagokionean. (BAO. 239. zk. 2010, abenduak 15. Asteazkena).

Arabako kasuan, 58/2010 FORU DEKRETUA, azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan jasotzen diren lan etekinen gainean egin beharreko atxikipenen ehunekoak. (ALHAO 2010eko abenduaren 10a, ostirala).