Letren Fakultatea

Bideoteka


Bilatu beharrekoa hemen sartu.
Hutsik utziz gero DDBB-ean dagoen dena azalduko da.
Datu basean dauden bideoen zenbatekoa: 3548.
Guztiaren iraupena: 2543 Ordu, 46 minutu.


ID
BIDEOA
HIZLARIA
BILDUMA
HIZKUNTZA
DATA
Lenguas y protolenguas.Joaquín Gorrochategui Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEspañol2012-10-10
Le Dauphin itsasuntziko euskarazko gutunak (1757): transkribapena eta korapiloakXabier Lamikiz, Manuel Padilla Moyano, Xarles Videgain Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Lengua y nombres vascos en el Becerro Galicano de San Millán. David Peterson (UPV/EHU) Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEspañol2012-10-09
Aditz morfologia zaharraz Céline Mounole Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
25 urte beranduago euskal filologian: dakiguna eta ez dakigunaBlanca Urgell Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Txistukarien neutralizazioa mendebaldeko euskaran XVI-XVIII. mendeen bitartean Udane Atutxa Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Kolokazioak: OEH eta egungo erabileraXabier Altzibar, Juan Carlos Odriozola Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Oharrak Nerbioi ibarreko euskara zaharraz eta VJ testuaren jatorriaz Eneko Zuloaga (UPV/EHU) Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Euskararen dialektalizazioaren hastapenetarantz: konbergentzia eta dibergentzia prozesuak Erdi Aroan.Urtzi Reguero Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
Testuak kokatuz dialektologia historikoan: egiteetatik metodologiara Koldo Ulibarri Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
El topónimo Treviño Joseba Abaitua Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEspañol2012-10-09
Euskal dialektoen historiaz Iñaki Camino Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-09
XVI. mendeko izen sintagmaren egituraz.Julen Manterola Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Ergatibitate hautsiaz. Zergatik ote da orainaldia iraganaldi/irrealisa baino ergatiboagoa?Mikel Martinez Areta Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Genitibizazioaren historiaz gehiago.Manuel Padilla Moyano Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Erresultatibozko perifrasien diakroniaz zenbait ohar. Dorota Krajewska Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Euskal sintaxi diakronikoaz Ricardo Etxepare Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Euskal azentueren historiazGorka Elordieta, Ander Martínez Egurzegi Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Uribeko Corpus Onomastikoa Ander Ros Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Instrumentalaz gogoratuz, instrumentuaz haratago (Kasuaren izaera tipologian eta euskararen morfosintaxian)Iván Igartua, Ekaitz Santazilia Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Euskal aditz jokatuaren osaeraz eta jatorriaz zenbait ohar Borja Aristimuño Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Las reglas del juego. Notas para una noción de ley morfológica Carlos García Castillero Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEspañol2012-10-08
Berreraiketa sakonagoaren zenbait oinarri: Forma kanonikoa, kronologia, gramatikalizazioa Joseba A. Lakarra, Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
Harrera eta Biltzarraren AurkezpenaJoseba A. Lakarra, Joaquín Gorrochategui Koldo Mitxelena Katedraren III. BiltzarraEuskera2012-10-08
La oratoria política del Rétor Elio ArístidesJosé Antonio Caballero La oratoria política del Rétor Elio ArístidesEspañol2012-12-13

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 >