Letren Fakultatea

Bideoteka


Bilatu beharrekoa hemen sartu.
Hutsik utziz gero DDBB-ean dagoen dena azalduko da.
Datu basean dauden bideoen zenbatekoa: 3548.
Guztiaren iraupena: 2543 Ordu, 46 minutu.


ID
BIDEOA
HIZLARIA
BILDUMA
HIZKUNTZA
DATA
Euskal fraseologismoen hiztegi baten beharrazXabier AltzibarKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskal ponte izenak Madril multikulturalean (1996-2006)Karlos Cid AbasoloKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Erdal aurrizkidun hitzen euskal ordainak gaztelania-euskara hiztegietan: Zehazki hiztegiaren jokamoldeaElixabete PerezKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskara Batuaren garapen lexiko-diskurtsiboaren egungo erronkak Mitxelenak proposatutako jarraibideen argitanAgurtzane Elordui, Igone ZabalaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
8. Eztabaida saioaManu Etxebarria, Iván Igartua, Koldo UlibarriKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
XIX. mendeko hiztegien azterketaz: J.P. Ulibarri Galindezen hiztegiaren kasuaKoldo UlibarriKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskal hitzak Peter Simons Pallas-en Linguarumtotius orbis vocabularia comparativa (1786-1789) hiztegi inperialeanIván IgartuaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Latinaren eragina euskal hiztegianManu EtxebarriaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Egungo euskal hiztegigintzari eta inguruko hiztegigintzari buruzko oharrakIbon SarasolaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Perpaus modalak euskarazMyriam Uribe-EtxeberriaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Foku-mintzagaiak: azentu nagusia aditzak daramaneanArantzazu ElordietaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
7. Eztabaida saioaItziar Laka, Pablo Albizu, Gorka ElordietaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskal azentu eta intonazioari buruzko ikerketa: egindakoa eta egin beharrekoaGorka ElordietaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskararen ergatibotasuna: ohar batzuk dakigunaz eta ez dakigunazPablo AlbizuKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Euskararen kasu morfologiazItziar LakaKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
Zenbatzaileak komunztatzen ez direneanUrtzi Etxebarria, Ricardo EtxepareKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-10
6. Eztabaida saioaM. Lourdes Oñederra, Oroitz Jauregi, Gontzal AldayKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Euskara morfologikoki ergatiboa al da?: Ekialdeko euskalkiak vs. mendebaldeko euskalkiakGontzal AldayKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
5. Eztabaida saioaPatxi Salaberri Zaratiegi, Iñaki Camino, Orreaga Ibarra, Irantzu EpeldeKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Mitxelenaren Erronkariko grabaketen hurbilketa akustikoaOroitz JauregiKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Gure elebitasuna: ahoskeratik itzulpenerako ordezkatze zenbaiten ibilbideaM. Lourdes OñederraKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Lapurdiko itsasegiko euskararen ahoskera: Donibane LohizuneIrantzu EpeldeKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Zaraitzueraren azken txingarrakOrreaga IbarraKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Nafarroa Behereko euskara zaharraIñaki CaminoKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09
Bokalismoaren garapena Garaziko euskaran Etxeparengandik honaPatxi Salaberri ZaratiegiKoldo Mitxelena Katedraren II. BiltzarraEuskera2007-10-09

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 >