Euskal gramatika zaharren katalogo baterantz: gramatika eskuizkribatuak / Towards a catalog of ancient Basque grammars: handwritten grammars

Ricardo Gómez-López

Laburpena


Ekarpen honen helburua XX. mendearen aurretik eskuz idatzitako euskal gramatiken zerrenda eta deskribapena egitea da. Sarrera baten ondoren (§ 1), gaingiroki aurkeztuko ditut, batetik, gramatika eskuizkribatu galduak (§ 2) eta, bestetik, eskuizkribua gordetzeaz gain, bere garaian inprimatu zirenak edo berrikiago argitaratu direnak ere (§ 3). Ondoren, xehekiago begiratuko diet eskuizkribuetan soilik gorde zaizkigun euskal gramatika zahar osoei (§ 4).

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)