Miecha / Miecha

Jose Ignacio Hualde

Laburpena


Lan honetan, gaztelaniak eta beste hizkuntza ibero-erromanikoek euskaratik hartu omen dituzten mailegu zaharren kronologia aztertzen dut. Mailegu hauen datazioa errazagoa edo seguruagoa da soinu aldakuntzen ondorioak erakusten dituztenean eta soinu aldakuntza horiek datatu ditzakegunean. Hemen Erdi Aroko Miecha praenomen-az dihardut. Antza denez, hitz honen osagaiak gazt. mi eta eusk. aita dira. Aita > -echa bilakaera aztertzen dut gaztelaniaren fonologia diakronikoaz dakiguna kontuan hartuz. Neurri batean maileguen datazioa erabili dezakegu bi hizkuntzen arteko harremana noiz hasi zen jakiteko ere.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)