Erronkaribarko oikonimiaz, etxe izenen grafia finkatzeko metodologia / House names in the Roncal Valley: a methodology for the fixation of their witten form

Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte

Laburpena


Oikonimia etxeen izenak ikertzen dituen onomastikaren arloa da. Artikulu honetan aditzera ematen da nola jokatu den Erronkaribarko etxe izenak biltzeko unean eta zer-nolako irizpide metodologiko eta etikoek gidatu duten bilketa lana. Ikerketa lanaren helburua Erronkaribarko etxe izenetan gorderik dagoen altxor materiagabea gordetzea eta zaintzea da. Idatziz dokumentatu diren izenak ahozko inkestan jaso direnekin alderatu dira. Ikerketa eragin duten arrazoiak filologikoak dira neurri handian, etxe izenen azterketaren ondorioz ibar honetan euskarak izan duen garrantzia eta hizkuntza honek nafar-aragoiera erromantzearekin izan duen erlazioa agerian gelditzen baitira. Baina arrazoi filologikoez gainera, arrazoi soziolinguistikoak eta bestelakoak ere kontuan hartu behar dira. Izan ere, filologoen ekarpenak ezin dira etxeen jabeen iritzien eta sentimenduen aurka joan. Agiri guztien gainetik, begirune berezia zor zaie bertan bizi direnei.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)