Antzinateko "Iturissa"-tik gaurko "ithurri"-ra, ezker bidetik / From ancient "Iturissa" to modern "ithurri", through the left-hand door

Julen Manterola

Laburpena


Artikulu honetan, iturri eta ezker euskal hitzentzat proposamen etimologiko berri bana egiten dut. Uhlenbeckekin bat, partizipio zahartzat jotzen dut iturri, eta erroa hur dela proposatu. Ezker hitzari dagokionez, berriz, hezi aditzaren erro bera dagoela proposatzen dut, eta etimologikoki 'hezigaitz' litzatekeela, eskuari gagozkiolarik.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)