Hiztegiak eta corpusak / Dictionaries and corpora

Ibon Sarasola

Laburpena


Lan honetan corpus bat oinarri harturik egindako hiztegiez dihardut. Lehenik, corpusek hiztegigintza nola aldatu duten azaltzen dut, eta corpusen kudeaketan informatikak ematen dituen erraztasunak. Bigarrenik, erabilera-adibideak hautatzeko irizpide ezberdinak aztertzen ditut, gehi alor honetan sortzen diren arazo batzuk, gaur egungo euskal hiztegien adibideak erabilirik.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)