Mendieta eta (bere etimologietako) euskara / Understanding Mendieta’s Basque Through His Etymologies

Koldo Ulibarri Orueta

Laburpena


Lan honetan Francisco Mendieta (ca. 1550 - ca. 1620) aiararrak Bizkaiko historiari buruz egin zuen lanetan —Annales de Vizcaya eta Aerario de la Hidalguía— txertatu zituen leku-izenen eta bestelako hitzen interpretazio etimologikoen katalogoa egingo dugu. Gure helburua Mendietaren euskararen ezaugarriak nabarmentzea da, beste lekukotasunik ez duen aldaki arkaiko bat baita, izan ere. Bidenabar, XV eta XVIII. mendeetako etimologia guztien katalogoaren beharra aldarrikatu nahi genuke.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)