Onomastikaren ekarpena populatzearen berreraiketan Euskal Herrian / The Contribution of Onomastics to the Reconstruction of Settlement in the Basque Country

Luis Mari Zaldua Etxabe

Laburpena


Joakin Gorrotxategiren ekarpena eskertzeko saio honen asmoa Antzinateko antroponimoak eta latinetiko atzizkiak oinarritzat dituzten saroi-izenen banaketa, zentzua eta etorkia aztertzea da, Euskal Herriko populatzearen berreraiketan lagun dezakeelakoan aztertu ere. Horretarako, abiapuntua Eibarko irakaslearen 1993ko artikulu bat da: «La aportación de la lingüística a la reconstrucción del poblamiento en el País Vasco» argitalpena.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)