Carlos Santamaría y su obra escrita

 

Zenbat buru ainbat aburu. Ezta...! Baida...!

 

Zeruko Argia, 15 zk., 1963-06-09

 

      ZERUKO ARGIA'ren zuzendari jaunari:

      Nere editoriala. «Gipuzkoa'ren oraiña ta geroa» izenburu zuena, ZERUKO ARGIA'ren amairugarren zenbakian argitaratu dezu, oker ez banago.

      Egia esan, idazkai onek, nik erderaz idaztea ta Jon Etxaide'k adiskide jatorrak apainki euskeratuta, etzuen nere izena eraman izan bear, ni egillea erdizka baizik ez naizenezkero.

      Ideiak bai, nereak ditu bañan bistan dago nere euskera eskas ta traketzak ez dula alderatzekorik ere Etxaide'n mintzaera liraiñarekin.

      Astekari orren irakurleei nerekiko egia esan zenegaiela naiko nuke, besteen lumetaz bere burua apaintzea ondo ezpaitago.

      Areago esan bear da ZERUKO ARGIA'ren Etxaide jauna langille ezkutatua degula eta bere egun eguneroko arretarik gabe ezin azaldu litzakela gure asteroko maitea.

 

  • El sistema de búsqueda busca una sucesión de letras dada (no funciona con lematizador y no realiza análisis lingüístico).

  • Busca las formas que comienzan con la sucesión de letras dada, y no contempla dicha búsqueda en interior de palabra (el resultado de la búsqueda barc será barca, barcos, Barcala, Barcelona, barcelonesa..., pero no embarcación, embarcarse...).

  • Se pueden buscar sucesiones de palabras (pacifismo cristiano, por ejemplo, o partido comunista francés).

  • Es posible especificar el corpus: solo en textos en castellano / solo en textos en euskera / en todos los idiomas (euskera, castellano y francés).

Nodo: liferay2.lgp.ehu.es