Carlos Santamaría y su obra escrita

 

Philosophia zintzoa

 

Zeruko Argia, 20 zk., 1963-07-14

 

      Ea arkanjelen egak zenbat luma duten eta beste orrelako sasi-prolemak erabiltzen omen zituzten Kostantinoplan sasi-jakintsuak.

      Ayek pulamenturik gabeko eztabaida azkengabeak!

      Turkotarrak zemaika uriaren ateen aurrean eta jende gixarajo ura pikoaren punttan.

      Orain ere berriketarik naiko ba-dugu gaurko pentsazaille batzuen artean.

      Urrunago joan bearrik gabe, artu dedan filosofiako errebista batean «Santo Tomas'en ideiak otz-beruaz» izenburutzat daukan artikulo bat irakurtzen ari nintzan arestian.

      Oraindik ez det konprenitu gai orren garrantzia nun dagon.

      Zeren, Atomo-Aroan gera ala ez?

      Oker ez banago, gauza oyek izkiritzea «bizantinismo» utsa da.

      Arrazoi aundia zeukan Juan San Martin deritzan jaunak azkeneko Egan'en bere saio argikorrean esanaz: «Gaurko ari lotuta ez dagon filosofia ez da filosofia zintzoa».

      Bat nator oso pentsamendu zorrotz orrekin. Batzuen antziñatasun ura ez ote da euren burutik iges egiteko bide izkutu ta biurri bat?

 

  • El sistema de búsqueda busca una sucesión de letras dada (no funciona con lematizador y no realiza análisis lingüístico).

  • Busca las formas que comienzan con la sucesión de letras dada, y no contempla dicha búsqueda en interior de palabra (el resultado de la búsqueda barc será barca, barcos, Barcala, Barcelona, barcelonesa..., pero no embarcación, embarcarse...).

  • Se pueden buscar sucesiones de palabras (pacifismo cristiano, por ejemplo, o partido comunista francés).

  • Es posible especificar el corpus: solo en textos en castellano / solo en textos en euskera / en todos los idiomas (euskera, castellano y francés).

Nodo: liferay2.lgp.ehu.es