Carlos Santamaría y su obra escrita

 

«Jauntxoa beti jauntxo»

 

Zeruko Argia, 278 zk., 1968-06-30

 

      Pasolini idazle ta zine-zuzendari komunistak katilinaria izugarri bat bota omen die ikasle italiar amorratueri.

      «Figli di papá» deitu die gazteeri. Eta burgesak direla arpegira egotzi.

      «Salbazioaren bidean abiatzen dan burgesari ahalmen-gogoa eta bothere-nai guztia betirako kendu bear zaio burutik» —esan du Pasolini jaunak.

      Hontaz arrazoi pixka bat ba du, jauntxoak beti jauntxo izan nai du-ta.

      Ikasleek ordea, Alderdiko komunistak aburgesatuak direla uste dute eta erreboluzioa eztutela iñoiz egingo diñoe.

      Nork arrazoi? Auskalo!

      Frantziaren matxinada kulturala nola bukatuko dan iñork eztaki. Udaberriko abentura bat besterik ez al da izanen?

      «Jatean eta atz-egitean dana dago astean» esan oi zuen Quevedo famatuak.

      Politika eginkizunean berriz, dana amaitzean datza.

      Bizi ta ikusi!

 

  • El sistema de búsqueda busca una sucesión de letras dada (no funciona con lematizador y no realiza análisis lingüístico).

  • Busca las formas que comienzan con la sucesión de letras dada, y no contempla dicha búsqueda en interior de palabra (el resultado de la búsqueda barc será barca, barcos, Barcala, Barcelona, barcelonesa..., pero no embarcación, embarcarse...).

  • Se pueden buscar sucesiones de palabras (pacifismo cristiano, por ejemplo, o partido comunista francés).

  • Es posible especificar el corpus: solo en textos en castellano / solo en textos en euskera / en todos los idiomas (euskera, castellano y francés).

Nodo: liferay2.lgp.ehu.es