Erabiltzaile Tresnak


bib

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bib [2018/02/22 11:39]
maialen otaegi
bib [2019/03/21 11:55] (egungoa)
Pello Salaburu [P]
Marra 37: Marra 37:
   * Alberdi, A. (2008): //​Oinarrizko Gramatika//,​ Donostia: Elkar.   * Alberdi, A. (2008): //​Oinarrizko Gramatika//,​ Donostia: Elkar.
   * Alberdi, A. & Balentziaga,​ M. (2000): //Euskal Hizkuntza eta Literatura; DBHO-Batxilergoa 1//, Donostia: Elkar.   * Alberdi, A. & Balentziaga,​ M. (2000): //Euskal Hizkuntza eta Literatura; DBHO-Batxilergoa 1//, Donostia: Elkar.
-  * Alberdi, Xabier(2003a), “The transitivity of borrowed verbs in BasqueAn outline”In B. Oyharçabal (arg.)//Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque//. Leioa eta Donostia, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 23-46.\\ +  * Alberdi, Xabier (1986a"​Euskarazko tratamenduen ikuspegiaIHistoria apur bat", Donostia, //ASJU//, 149-202
-  * ------- (2003b), “Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa”. In J.M. Makatzaga eta B. Oyharçabal (arg.), //Euskal gramatikari eta ikerketari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian//. //Gramatika gaiakIker 14// (1). Bilbo: Euskaltzaindia. 37-60.\\ +  * ------- (1986b"​Alokutibotasuna eta tratamenduak ​euskarazIIMarkinaldeko kasua"Donostia, //ASJU//, 419-486.
-  * ------- (1994), //​Euskararen ​tratamenduak: ​erabilera.// doktorego tesia. UPV/EHU. +
-  * ------- (2010)“Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian”,​ in Ricardo Gomez, Joseba Lakarra (argit.), //Beñat Oihartzabalen omenez//, //ASJU//n argitaratzekoa.+
   * ------- (1989), "​Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)",​ //ASJU//, XXIII-3, 769-796.   * ------- (1989), "​Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)",​ //ASJU//, XXIII-3, 769-796.
-  * ------- "​Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat", Donostia, //ASJU//, 149-202. 
-  * ------- "​Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua",​ Donostia, //ASJU//, 419-486. 
   * ------- (1991), "​Hikako tratamenduaren balore sozio-afektiboak",​ //Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta//,​ 1993, 64, 425-442.   * ------- (1991), "​Hikako tratamenduaren balore sozio-afektiboak",​ //Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta//,​ 1993, 64, 425-442.
 +  * ------- (1994), //​Euskararen tratamenduak:​ erabilera.//​ doktorego tesia. UPV/EHU.
 +  * -------(2003a),​ “The transitivity of borrowed verbs in Basque: An outline”. In B. Oyharçabal (arg.), //Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque//. Leioa eta Donostia, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 23-46.\\
 +  * ------- (2003b), “Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa”. In J.M. Makatzaga eta B. Oyharçabal (arg.), //Euskal gramatikari eta ikerketari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian//. //Gramatika gaiak, Iker 14// (1). Bilbo: Euskaltzaindia. 37-60.\\
 +  * ------- (2010), “Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian”,​ in Ricardo Gomez, Joseba Lakarra (argit.), //Beñat Oihartzabalen omenez//, //ASJU//n argitaratzekoa.
   * Albizu, Pablo. (2002), “Basque Verbal Morphology: Redefining cases”. In X. Artiagoitia,​ P. Goenaga & J.A. Lakarra (arg.), //Erramu Boneta: Festchrift for Rudolf P. G. de Rijk//. Bilbo: EHU. 1-19.   * Albizu, Pablo. (2002), “Basque Verbal Morphology: Redefining cases”. In X. Artiagoitia,​ P. Goenaga & J.A. Lakarra (arg.), //Erramu Boneta: Festchrift for Rudolf P. G. de Rijk//. Bilbo: EHU. 1-19.
   * ------- (2009), “Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak”,​ to appear in //​Lapurdum//​.   * ------- (2009), “Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak”,​ to appear in //​Lapurdum//​.
Marra 619: Marra 619:
   * Gómez, Ricardo & Joseba A. Lakarra (arg.). (1992), //​Euskalaritzaren historiaz, I: ++xvi-xix++. mendeak//, (//​ASJU//​ren gehigarriak,​ 25). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.   * Gómez, Ricardo & Joseba A. Lakarra (arg.). (1992), //​Euskalaritzaren historiaz, I: ++xvi-xix++. mendeak//, (//​ASJU//​ren gehigarriak,​ 25). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
   * Gómez, Ricardo & Koldo Sáinz. (1995), “On the Origin of the Finite Forms of the Basque Verb”, in J. I. Hualde, J. A. Lakarra & R. L. Trask (arg.) //Towards a History of the Basque Language//. Amsterdam & Philadelphia:​ J. Benjamins, 235-274.   * Gómez, Ricardo & Koldo Sáinz. (1995), “On the Origin of the Finite Forms of the Basque Verb”, in J. I. Hualde, J. A. Lakarra & R. L. Trask (arg.) //Towards a History of the Basque Language//. Amsterdam & Philadelphia:​ J. Benjamins, 235-274.
 +  * Gómez, Ricardo, J. Gorrochategui,​ Joseba Lakarra eta C. Mounole, arg (2013) //Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra//,​ Vitoria-Gasteiz:​ UPV/EHU
   * Goodenough, W.H. (1965): "​Rethinking Status and Rule, Toward a General Model of the Cultural Organization of Social Relationships"​ in Michael Banton (ed.) (1965), //Relevance of Models for Social Anthropology//,​ New York: Frederick A. Praeger. [MOLES-ek (1972) aipatua]   * Goodenough, W.H. (1965): "​Rethinking Status and Rule, Toward a General Model of the Cultural Organization of Social Relationships"​ in Michael Banton (ed.) (1965), //Relevance of Models for Social Anthropology//,​ New York: Frederick A. Praeger. [MOLES-ek (1972) aipatua]
   * Goody, E.N. (1978), //Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction//,​ C. University Press; Cambridge Papers in Social Anthropology;​ Nº 8.   * Goody, E.N. (1978), //Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction//,​ C. University Press; Cambridge Papers in Social Anthropology;​ Nº 8.
Marra 1080: Marra 1081:
 ===== P ===== ===== P =====
  
 +  * Padilla, Manuel (2011) //Sainte Elisabeth de Portugal.Edizio Kritikoa// eskuizkribua
 +  * --- (2013) "​(Des)genitibizazioaren historiaz gehiago: genitibozko subjektu iragangaitzak (ISGEN) Ekialdeko euskaran"​ in R. Gomez, J. Gorrochategui,​ Lakarra eta C. Mounole (2013) ​
   * Padley, G. Arthur. (1988), //​Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar II//. Cambridge: Cambridge Univ. Press.   * Padley, G. Arthur. (1988), //​Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar II//. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
   * Paez Urdaneta, I. (1981), //Historia y geografía hispanoamericana del voseo//, Caracas, La Casa de Bello.   * Paez Urdaneta, I. (1981), //Historia y geografía hispanoamericana del voseo//, Caracas, La Casa de Bello.