Erabiltzaile Tresnak


gizt:2:3:3:1

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
gizt:2:3:3:1 [2012/11/07 11:37]
Ainhoa Lendinez [Fonetika]
gizt:2:3:3:1 [2012/11/07 11:38]
Ainhoa Lendinez [Sintaxia]
Marra 11: Marra 11:
 =====Morfologia===== =====Morfologia=====
  
-  * -rik atzizkia etxerik etxe tankerako esapideetan. +  * //-rik// atzizkia etxerik etxe tankerako esapideetan. 
-  * *egin erroa erabiltzen da ahaleran: daiket '​dezaket'​ +  * *egin erroa erabiltzen da ahaleran: ​//daiket// '​dezaket'​ 
-  * Gaztelaniatik mailegatutako partizipioetan -ado> -au gertatu da eta, gainera, mendebaleko euskalkian baino indar handiagoa dauka. Euskalki horretan ez bezala, mailegu zaharretan eta euskal aditzetan ere erabiltzen da: aukerau, barkau, ingurau... +  * Gaztelaniatik mailegatutako partizipioetan -ado> -au gertatu da eta, gainera, mendebaleko euskalkian baino indar handiagoa dauka. Euskalki horretan ez bezala, mailegu zaharretan eta euskal aditzetan ere erabiltzen da: //aukerau, barkau, ingurau...// 
-  * Irten aditza iragankorra zein iragangaitza izan daiteke: erten degu. Urolaldean jardun erabiltzen da eta hori ere iragankorra da: jardun degu.+  * 'Irten' ​aditza iragankorra zein iragangaitza izan daiteke: ​//erten degu//. Urolaldean jardun erabiltzen da eta hori ere iragankorra da: //jardun degu//.
  
 =====Sintaxia===== =====Sintaxia=====
  
-  * Perpaus osagarrietako -(e)na atzizkia: nik antzeman nion hilko zana. Ezaugarri hau ahulduz doala dirudi eta gazteen artean gero eta gutxiago erabiltzen da. +  * Perpaus osagarrietako -(e)na atzizkia: ​//nik antzeman nion hilko zana//. Ezaugarri hau ahulduz doala dirudi eta gazteen artean gero eta gutxiago erabiltzen da. 
-  * Galdera perpausetako ala juntagailua:​ gaztiñea ugarie izango zan, ala?+  * Galdera perpausetako ala juntagailua: ​//gaztiñea ugarie izango zan, ala?//
   * Partizipioa + ta nagusitzen da. Baina Goierrin -rik eta -a ere erabiltzen dira.   * Partizipioa + ta nagusitzen da. Baina Goierrin -rik eta -a ere erabiltzen dira.
-  * Esaldi kontzesiboetan -arren ere bada aukeran Gipuzkoako ipar-mendebalean (gaur egun atzeraka doa): asko saxau arren, atzena allau zan.+  * Esaldi kontzesiboetan -arren ere bada aukeran Gipuzkoako ipar-mendebalean (gaur egun atzeraka doa): //asko saxau arren, atzena allau zan.//
  
 =====Lexikoa===== =====Lexikoa=====