Erabiltzaile Tresnak


gizt:2:3:3:1

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gizt:2:3:3:1 [2012/11/07 11:37]
Ainhoa Lendinez [Fonetika]
gizt:2:3:3:1 [2012/11/07 11:49]
Ainhoa Lendinez [Fonetika]
Marra 6: Marra 6:
  
 =====Fonetika===== =====Fonetika=====
 +
 +{{  :​gizt:​2:​3:​3:​1:​normal_azpeitia.jpg?​200|Azpeitia}}
  
   * -a bokalez amaitzen diren hitzak artikuluarekin batzean, -a + a → -ea (> -ia, -ie) egitea: //patata// + a → //patatea / patatia / patatie//   * -a bokalez amaitzen diren hitzak artikuluarekin batzean, -a + a → -ea (> -ia, -ie) egitea: //patata// + a → //patatea / patatia / patatie//
Marra 11: Marra 13:
 =====Morfologia===== =====Morfologia=====
  
-  * -rik atzizkia etxerik etxe tankerako esapideetan. +  * //-rik// atzizkia etxerik etxe tankerako esapideetan. 
-  * *egin erroa erabiltzen da ahaleran: daiket '​dezaket'​ +  * *egin erroa erabiltzen da ahaleran: ​//daiket// '​dezaket'​ 
-  * Gaztelaniatik mailegatutako partizipioetan -ado> -au gertatu da eta, gainera, mendebaleko euskalkian baino indar handiagoa dauka. Euskalki horretan ez bezala, mailegu zaharretan eta euskal aditzetan ere erabiltzen da: aukerau, barkau, ingurau... +  * Gaztelaniatik mailegatutako partizipioetan -ado> -au gertatu da eta, gainera, mendebaleko euskalkian baino indar handiagoa dauka. Euskalki horretan ez bezala, mailegu zaharretan eta euskal aditzetan ere erabiltzen da: //aukerau, barkau, ingurau...// 
-  * Irten aditza iragankorra zein iragangaitza izan daiteke: erten degu. Urolaldean jardun erabiltzen da eta hori ere iragankorra da: jardun degu.+  * 'Irten' ​aditza iragankorra zein iragangaitza izan daiteke: ​//erten degu//. Urolaldean jardun erabiltzen da eta hori ere iragankorra da: //jardun degu//.
  
 =====Sintaxia===== =====Sintaxia=====
  
-  * Perpaus osagarrietako -(e)na atzizkia: nik antzeman nion hilko zana. Ezaugarri hau ahulduz doala dirudi eta gazteen artean gero eta gutxiago erabiltzen da. +  * Perpaus osagarrietako -(e)na atzizkia: ​//nik antzeman nion hilko zana//. Ezaugarri hau ahulduz doala dirudi eta gazteen artean gero eta gutxiago erabiltzen da. 
-  * Galdera perpausetako ala juntagailua:​ gaztiñea ugarie izango zan, ala?+  * Galdera perpausetako ala juntagailua: ​//gaztiñea ugarie izango zan, ala?//
   * Partizipioa + ta nagusitzen da. Baina Goierrin -rik eta -a ere erabiltzen dira.   * Partizipioa + ta nagusitzen da. Baina Goierrin -rik eta -a ere erabiltzen dira.
-  * Esaldi kontzesiboetan -arren ere bada aukeran Gipuzkoako ipar-mendebalean (gaur egun atzeraka doa): asko saxau arren, atzena allau zan.+  * Esaldi kontzesiboetan -arren ere bada aukeran Gipuzkoako ipar-mendebalean (gaur egun atzeraka doa): //asko saxau arren, atzena allau zan.//
  
 =====Lexikoa===== =====Lexikoa=====