Erabiltzaile Tresnak


gizt:2:3:3:3

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
gizt:2:3:3:3 [2012/11/08 10:14]
Ainhoa Lendinez [Sintaxia]
gizt:2:3:3:3 [2012/11/09 11:24]
Ainhoa Lendinez [Morfologia]
Marra 32: Marra 32:
   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "heldu + izan" egitura erabiltzen da zenbait hizkeratan.   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "heldu + izan" egitura erabiltzen da zenbait hizkeratan.
   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "ezin + aditz nagusia + aditz laguntzailea"​ egitura ere erabiltzen da.   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "ezin + aditz nagusia + aditz laguntzailea"​ egitura ere erabiltzen da.
-  * "​Partizipioa + a" egiturak erdialdeko beste zenbait hizkeratan baino maiztasun handiagoa du. "Partizpioa ​+ ta" egitura ere erabiltzen da, -nta aldaera neutralizatu gabearekin: //eginta / inta// '​eginda'​ ; //emanta// '​emanda'​.+  * "​Partizipioa + a" egiturak erdialdeko beste zenbait hizkeratan baino maiztasun handiagoa du. "Partizipioa ​+ ta" egitura ere erabiltzen da, -nta aldaera neutralizatu gabearekin: //eginta / inta// '​eginda'​ ; //emanta// '​emanda'​.
   * Mendebaleko euskaran eta erdialdekoan bezala, ohikoa da "​egin"​erabiltzea aurreko aditzaren indargarri gisa: //itsutu in tzen gerran//.   * Mendebaleko euskaran eta erdialdekoan bezala, ohikoa da "​egin"​erabiltzea aurreko aditzaren indargarri gisa: //itsutu in tzen gerran//.
 =====Sintaxia===== =====Sintaxia=====
Marra 46: Marra 46:
 =====Lexikoa===== =====Lexikoa=====
  
-  * Aldaerak: hitz hasieran g- duten gua '​hoa',​ guai(n) '​orain',​ guartu '​ohartu'​ eta guatze '​ohatze'​ aldaera nafarrak. Beste aldaera batzuk: altzur / ailtzur '​aitzur',​ apez '​apaiz',​ atzendu '​ahaztu',​ beldur (vs bildur), biño / miño 'baina / baino',​ bulkatu '​bultzatu',​ eke '​ke',​ elkar (vs alkar), esene '​esne',​ gutti (vs gutxi), guzi (eta guzti), iguzki tankerakoak '​eguzki',​ iñurri (vs txindurri, txingurri), matel '​masail',​ nigar (vs negar), obi '​ogi',​ ttiki (vs txiki), ukittu (vs ikutu). ​+  * Aldaerak: hitz hasieran g- duten //gua// '​hoa', ​//guai(n)// '​orain', ​//guartu// '​ohartu'​ eta //guatze// '​ohatze'​ aldaera nafarrak. Beste aldaera batzuk: ​//altzur / ailtzur// '​aitzur', ​//apez// '​apaiz', ​//atzendu// '​ahaztu', ​//beldur// (vs bildur), ​//biño / miño// 'baina / baino', ​//bulkatu// '​bultzatu', ​//eke// '​ke', ​//elkar// (vs alkar), ​//esene// '​esne', ​//gutti// (vs gutxi), ​//guzi// (eta guzti), ​//iguzki// tankerakoak '​eguzki', ​//iñurri// (vs txindurri, txingurri), ​//matel// '​masail', ​//nigar// (vs negar), ​//obi// '​ogi', ​//ttiki// (vs txiki), ​//ukittu// (vs ikutu). ​
  
-  * Lexikoa: aieka '​alderdi',​ alor (vs soro), arotz '​errementaria',​ arrunt eta hagitz '​oso',​ aski '​nahikoa',​ atorra '​alkandora',​ azienda '​etxeko abereak',​ azkar '​indartsua',​ banabar '​indaba',​ barne '​barru',​ deus '​ezer',​ ebatsi '​ostu',​ esperatu '​itxaron',​ euntze / pentze '​belardia',​ ezkila '​kanpaia',​ gauenara '​saguzaharra',​ goitti eta beitti 'gora / behera',​ heldu da '​dator'​ adierarekin,​ hiruetanogei eta lauetanogei '​hirurogei / laurogei',​ iratze (vs garo), jainkoanpaxa '​ortzadarra',​ karrika '​kalea',​ kisu '​karea',​ kontentu '​pozik',​ kukuso '​arkakuso',​ lastaila '​urria',​ listu '​tua',​ (g)oatze '​ohea',​ oihan '​basoa',​ ongi eta hobeki (vs ondo / hobeto), paratu eta jarri '​jarri',​ pizar '​apur',​ solastu / jolastu / mintzatu 'hitz egin', tenore '​garaia',​ zakar '​itsusia',​ zoritu '​heldu',​ zurgin '​arotza'​.+  * Lexikoa: ​//aieka// '​alderdi', ​//alor// (vs soro), ​//arotz// '​errementaria', ​//arrunt// eta //hagitz// '​oso', ​//aski// '​nahikoa', ​//atorra// '​alkandora', ​//azienda// '​etxeko abereak', ​//azkar// '​indartsua', ​//banabar// '​indaba', ​//barne// '​barru', ​//deus// '​ezer', ​//ebatsi// '​ostu', ​//esperatu// '​itxaron', ​//euntze / pentze// '​belardia', ​//ezkila// '​kanpaia', ​//gauenara// '​saguzaharra', ​//goitti// eta //beitti// 'gora / behera', ​//heldu da// '​dator'​ adierarekin, ​//hiruetanogei// eta //lauetanogei// '​hirurogei / laurogei', ​//iratze// (vs garo), ​//jainkoanpaxa// '​ortzadarra', ​//karrika// '​kalea', ​//kisu// '​karea', ​//kontentu// '​pozik', ​//kukuso// '​arkakuso', ​//lastaila// '​urria', ​//listu// '​tua', ​//(g)oatze// '​ohea', ​//oihan// '​basoa', ​//ongi// eta //hobeki// (vs ondo / hobeto), ​//paratu// eta //jarri// '​jarri', ​//pizar// '​apur', ​//solastu / jolastu / mintzatu// 'hitz egin', ​//tenore// '​garaia', ​//zakar// '​itsusia', ​//zoritu// '​heldu', ​//zurgin// '​arotza'​.