Erabiltzaile Tresnak


gizt:2:3:3:3

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gizt:2:3:3:3 [2012/11/08 10:14]
Ainhoa Lendinez [Sintaxia]
gizt:2:3:3:3 [2017/04/10 16:28]
Ainhoa Lendinez [Sortaldekoa]
Marra 1: Marra 1:
 ======Sortaldekoa====== ======Sortaldekoa======
 +{{  :​gizt:​2:​3:​3:​3:​casco-antiguo-hondarribia.jpg?​200|Hondarribia}}
 +Gipuzkoako ipar-ekialdeko herriek, Bidasoa aldekoek ([[http://​www.errenteria.net/​eu/​html/​ | Errenteria]],​ [[http://​www.hondarribiaturismo.com/​ | Hondarribia]],​ [[http://​www.irun.org/​ | Irun]], [[http://​www.lezo.eus/​es | Lezo]], [[http://​oiartzun.eus/​ | Oiartzun]] eta [[http://​www.pasaia.eus/​eu/​ | Pasaia]]), eta Nafarroako [[http://​erran.eus/​leitzaldea/​ | Leitzalde]]koek,​ [[http://​www.pueblosdenavarra.es/​municipio/​basaburua | Basaburu]]koek,​ [[http://​www.larraun.com/​portal/​default.aspx | Larraun]]goek eta [[https://​es.wikipedia.org/​wiki/​Imoz | Imoz]]koek osatzen dute Sortaldeko azpieuskalkia. Erdialdeko euskara, sartalderantz bezala, sortalderantz ere zabaltzen joan da, eremu nafarreraino. Sortaldeko azpieuskalkiak erdialdeko euskalkiaren eta euskara nafarraren arteko zubi-lana egiten du, baina batez ere Gipuzkoako Oiartzunek, Hondarribiak eta Irunek egiten dute zubi-lan hori. Euskara giputzaren berrikuntzak eta euskara nafarreko ezaugarriak biltzen ditu sortaldeko azpieuskalkiak.
  
-Gipuzkoako ipar-ekialdeko herriek, Bidasoa aldekoek (Errenteria,​ Hondarribia,​ Irun, Lezo, Oiartzun eta Pasaia), eta Nafarroako Leitzaldekoek,​ Basaburuakoek,​ Larraungoek eta Imozkoek osatzen dute Sortaldeko azpieuskalkia. Erdialdeko euskara, sartalderantz bezala, sortalderantz ere zabaltzen joan da, eremu nafarreraino. Sortaldeko azpieuskalkiak erdialdeko euskalkiaren eta euskara nafarraren arteko zubi-lana egiten du, baina batez ere Gipuzkoako Oiartzunek, Hondarribiak eta Irunek egiten dute zubi-lan hori. Euskara giputzaren berrikuntzak eta euskara nafarreko ezaugarriak biltzen ditu sortaldeko azpieuskalkiak.+Hauek dira azpieuskalki honen ezaugarri nagusiak:
  
-Ezaugarri nagusiak: 
  
-{{  :​gizt:​2:​3:​3:​3:​casco-antiguo-hondarribia.jpg?​200|Hondarribia}} 
  
 =====Fonetika===== =====Fonetika=====
Marra 32: Marra 32:
   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "heldu + izan" egitura erabiltzen da zenbait hizkeratan.   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "heldu + izan" egitura erabiltzen da zenbait hizkeratan.
   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "ezin + aditz nagusia + aditz laguntzailea"​ egitura ere erabiltzen da.   * Nafarroako hizkeretan ohikoa den "ezin + aditz nagusia + aditz laguntzailea"​ egitura ere erabiltzen da.
-  * "​Partizipioa + a" egiturak erdialdeko beste zenbait hizkeratan baino maiztasun handiagoa du. "Partizpioa ​+ ta" egitura ere erabiltzen da, -nta aldaera neutralizatu gabearekin: //eginta / inta// '​eginda'​ ; //emanta// '​emanda'​.+  * "​Partizipioa + a" egiturak erdialdeko beste zenbait hizkeratan baino maiztasun handiagoa du. "Partizipioa ​+ ta" egitura ere erabiltzen da, -nta aldaera neutralizatu gabearekin: //eginta / inta// '​eginda'​ ; //emanta// '​emanda'​.
   * Mendebaleko euskaran eta erdialdekoan bezala, ohikoa da "​egin"​erabiltzea aurreko aditzaren indargarri gisa: //itsutu in tzen gerran//.   * Mendebaleko euskaran eta erdialdekoan bezala, ohikoa da "​egin"​erabiltzea aurreko aditzaren indargarri gisa: //itsutu in tzen gerran//.
 =====Sintaxia===== =====Sintaxia=====
Marra 46: Marra 46:
 =====Lexikoa===== =====Lexikoa=====
  
-  * Aldaerak: hitz hasieran g- duten gua '​hoa',​ guai(n) '​orain',​ guartu '​ohartu'​ eta guatze '​ohatze'​ aldaera nafarrak. Beste aldaera batzuk: altzur / ailtzur '​aitzur',​ apez '​apaiz',​ atzendu '​ahaztu',​ beldur (vs bildur), biño / miño 'baina / baino',​ bulkatu '​bultzatu',​ eke '​ke',​ elkar (vs alkar), esene '​esne',​ gutti (vs gutxi), guzi (eta guzti), iguzki tankerakoak '​eguzki',​ iñurri (vs txindurri, txingurri), matel '​masail',​ nigar (vs negar), obi '​ogi',​ ttiki (vs txiki), ukittu (vs ikutu). ​+  * Aldaerak: hitz hasieran g- duten //gua// '​hoa', ​//guai(n)// '​orain', ​//guartu// '​ohartu'​ eta //guatze// '​ohatze'​ aldaera nafarrak. Beste aldaera batzuk: ​//altzur / ailtzur// '​aitzur', ​//apez// '​apaiz', ​//atzendu// '​ahaztu', ​//beldur// (vs bildur), ​//biño / miño// 'baina / baino', ​//bulkatu// '​bultzatu', ​//eke// '​ke', ​//elkar// (vs alkar), ​//esene// '​esne', ​//gutti// (vs gutxi), ​//guzi// (eta guzti), ​//iguzki// tankerakoak '​eguzki', ​//iñurri// (vs txindurri, txingurri), ​//matel// '​masail', ​//nigar// (vs negar), ​//obi// '​ogi', ​//ttiki// (vs txiki), ​//ukittu// (vs ikutu). ​
  
-  * Lexikoa: aieka '​alderdi',​ alor (vs soro), arotz '​errementaria',​ arrunt eta hagitz '​oso',​ aski '​nahikoa',​ atorra '​alkandora',​ azienda '​etxeko abereak',​ azkar '​indartsua',​ banabar '​indaba',​ barne '​barru',​ deus '​ezer',​ ebatsi '​ostu',​ esperatu '​itxaron',​ euntze / pentze '​belardia',​ ezkila '​kanpaia',​ gauenara '​saguzaharra',​ goitti eta beitti 'gora / behera',​ heldu da '​dator'​ adierarekin,​ hiruetanogei eta lauetanogei '​hirurogei / laurogei',​ iratze (vs garo), jainkoanpaxa '​ortzadarra',​ karrika '​kalea',​ kisu '​karea',​ kontentu '​pozik',​ kukuso '​arkakuso',​ lastaila '​urria',​ listu '​tua',​ (g)oatze '​ohea',​ oihan '​basoa',​ ongi eta hobeki (vs ondo / hobeto), paratu eta jarri '​jarri',​ pizar '​apur',​ solastu / jolastu / mintzatu 'hitz egin', tenore '​garaia',​ zakar '​itsusia',​ zoritu '​heldu',​ zurgin '​arotza'​.+  * Lexikoa: ​//aieka// '​alderdi', ​//alor// (vs soro), ​//arotz// '​errementaria', ​//arrunt// eta //hagitz// '​oso', ​//aski// '​nahikoa', ​//atorra// '​alkandora', ​//azienda// '​etxeko abereak', ​//azkar// '​indartsua', ​//banabar// '​indaba', ​//barne// '​barru', ​//deus// '​ezer', ​//ebatsi// '​ostu', ​//esperatu// '​itxaron', ​//euntze / pentze// '​belardia', ​//ezkila// '​kanpaia', ​//gauenara// '​saguzaharra', ​//goitti// eta //beitti// 'gora / behera', ​//heldu da// '​dator'​ adierarekin, ​//hiruetanogei// eta //lauetanogei// '​hirurogei / laurogei', ​//iratze// (vs garo), ​//jainkoanpaxa// '​ortzadarra', ​//karrika// '​kalea', ​//kisu// '​karea', ​//kontentu// '​pozik', ​//kukuso// '​arkakuso', ​//lastaila// '​urria', ​//listu// '​tua', ​//(g)oatze// '​ohea', ​//oihan// '​basoa', ​//ongi// eta //hobeki// (vs ondo / hobeto), ​//paratu// eta //jarri// '​jarri', ​//pizar// '​apur', ​//solastu / jolastu / mintzatu// 'hitz egin', ​//tenore// '​garaia', ​//zakar// '​itsusia', ​//zoritu// '​heldu', ​//zurgin// '​arotza'​.