Erabiltzaile Tresnak


gizt:5:3

Tratamenduak: euskara eta beste hizkuntzak

Atal honetan tipologiaren ikuspegitik aztertuko dugu euskararen tratamenduen gaia; alegia, beste hizkuntza batzuekin alderatuz. Agerian utziko ditugu tratamenduen arloan euskarak beste hizkuntza askorekin dituen ezaugarri komunak (kidetasunak) eta, bereziki, euskararen berezitasunak. Eskema honen arabera garatuko dugu beste hizkuntzekiko konparaketari eskainitako atala:

Tipologia

  • Errespetu-mailak eta unibertsalak izenordainen erabileran (Head, 1978)
  • Tratamenduen tipologia hizkuntza indoeuroparretan (Joseph, 1978)

Kidetasunak

  • Tratamendu-izenordainak beste hizkuntza batzuetan
  • Euskal tratamendu-izenordainen sistemak
  • Kidetasunak

Berezitasunak

  • Aditz-joko alokutiboak eta hitanozko sexu-bereizketa
  • “Hiru ardatzen teoria” (Comrie, 1976), trataera-motak eta euskal tratamendu alokutiboen berezitasuna
  • Ondorioak

Ondorioak

— Egilea: Xabier Alberdi

lanaren aipamena nola egin...

Xabier Alberdi, "Tratamenduak: euskara eta beste hizkuntzak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3