Erabiltzaile Tresnak


gizt:5:5:3:3

Kocher (1967)

Ikerlari honek gehienbat serbokroazierazko tratamendu-izenordainen azterketa sinkronikoa burutu zuen arren (cf. II.12.2.), zeharka bilakaera edo diakronia ere ikertu nahi izan zuen. Bere ikerlanean, alde batetik, Belgradeko eta Jugoslaviako herri txiki batzuetako 100 bat hiztuni egindako galde-sorta luze batez baliatu zen; beste alde batetik, 17 berriemailerekin izandako elkarrizketa egituratuak erabili zituen lekukoek azken 30 urteetan erabilerazko aldaketarik somatu ote zuten egiaztatzeko eta hiztun baten bizitzan barrena tratamendu-aldaketari bide ematen zioten une garrantzitsuenak agerian jartzeko. Ikerketa diakronikoa, beraz, aski inpresionista izan zen, metodologiaren aldetik, zorroztasun handirik gabekoa, alegia.

Kocherrek uste du bere ikerketaren emaitzak Brownen hipotesi diakronikoak baieztatzera datozela, asimetriazko ohituren (T-V) beherakada eta bereziki lagunarteko T-T simetrikoaren maiztasunaren hazkundea agerian uzten dituztelako. Ikerlari honen ustez, tratamendu-usarioetan gertatutako aldakuntza hau Jugoslaviako gizarte berriarekin lotuta dago, hots, ikasteko aukera handiagoekin, berdintasun handiagoarekin eta klase-desberdintasun txikiagoekin.

Hona hemen, Kocherren ikerlanaren azken ondorioak:

(4) “The great variety found in pronoun usage in Serbo-Croatian is indicative of a change in the semantic rules of address and of profound changes from the relatively stable, stratified society which existed in Yugoslavia before and shortly after World War I.

(5) There has been a shift from asymmetrical to symmetrical pronoun usage over the past thirty years. This reflects greater uniformity of educational opportunity, increasing mutual respect, and decreasing class divisions, all of which contribute to the sense of equality. It may also be due in part to the expressed socialist ideal of greater egalitarianism.

(6) There is a trend toward greater use of mutual T. The spread of respectful V-V has been reversed. Widespread use of mutual T by high officials has combined with the conscious policy of the regime to encourage greater use of reciprocal T. The inmutability of the villagers' T in social dyads is maintained as they move to the cities in greater numbers. Young people are more informal than their elders in family, in-law, ceremonial, and social relations, further strengthening the use of mutual T.” (Kocher, 1967:740)

— Egilea: Xabier Alberdi

lanaren aipamena nola egin...

Xabier Alberdi, "Kocher (1967)", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3